:

Hvordan stopper man sine genfødsler i buddhismen?

Table of Contents:

  1. Hvordan stopper man sine genfødsler i buddhismen?
  2. Hvilke ritualer findes i buddhismen?
  3. Hvordan ser et buddhistisk tempel ud indeni?
  4. Hvad er forskellen på Theravada og Mahayana?
  5. Hvad betyder vedaer?
  6. Hvad er puranaerne?

Hvordan stopper man sine genfødsler i buddhismen?

For at slippe for den uendelige række af smertelige fødsler, sygdomme, dødslejer og genfødsler måtte han opgive sin livstørst og ikke blive ved med at klynge sig til livet.

Hvilke ritualer findes i buddhismen?

Nogle buddhister vælger at blive munke eller nonner for på den måde at hengive sig til buddhismen. I buddhistiske klostre fejrer man højtiderne, og hver dag går munke rundt for at samle mad og almisser.

Hvordan ser et buddhistisk tempel ud indeni?

Hinduistiske og buddhistiske templer har udviklet sig fra templer i klippehuler til store anlæg, der minder om byer med gader rundt om templet, der ligger i midten. De ældste templer var af træ, og de er for længst forsvundet. Nogle templer er høje, kvadratiske bygninger, der bliver smallere opefter.

Hvad er forskellen på Theravada og Mahayana?

Ofte kan ses ordet "Hinayana" brugt for "Theravada". Ordet "Hinayana" er et skældsord brugt af Mahayana for de ældre skoler og senere kun for Theravada. Der har aldrig eksisteret en skole ved navn "Hinayana" Theravada praksisen er en individuel terapeutisk praksis, hvor Mahayana er en kollektiv praksis.

Hvad betyder vedaer?

Vedaerne (fra sanskrit वेद veda "viden") er de ældste religiøse skrifter fra Indien. De er de primære levn fra Vedisk religion. Teksterne er helligskrifter i hinduismen.

Hvad er puranaerne?

Purana, (af sanskrit purāṇa 'gammel'), kategori af hinduistiske religiøse tekster på sanskrit. De traditionelle lister opregner 18 "store puranaer", af hvilke Vishnu-purana og Bhagavata-purana er de betydeligste. Dertil kommer en række mindre puranaer.