:

Hvilke opgaver skal samarbejdsudvalget inddrages i?

Table of Contents:

 1. Hvilke opgaver skal samarbejdsudvalget inddrages i?
 2. Hvilke informationer skal virksomhedens ledelse give til samarbejdsudvalget?
 3. Hvornår skal virksomhederne oprette samarbejdsudvalg?
 4. Hvornår fastslår samarbejdsaftalen at der skal oprettes samarbejdsudvalg når enten arbejdsgiveren eller et flertal af de ansatte foreslår det?
 5. Hvad skal en samarbejdsaftale indeholde?
 6. Hvad skal et samarbejdsudvalg?
 7. Hvad er SU og HSU i en virksomhed?
 8. Hvornår skal der oprettes SU?
 9. Er samarbejdsudvalg lovpligtigt?
 10. Hvem sidder i et samarbejdsudvalg?
 11. Hvordan laver man en Gruppekontrakt?
 12. Hvad skal en aftale indeholde?
 13. Hvem sidder i samarbejdsudvalget?
 14. Kan man få SU hvis man har et firma?
 15. Er der regler for at der skal oprettes et samarbejdsudvalg?

Hvilke opgaver skal samarbejdsudvalget inddrages i?

Samarbejdsudvalget skal inddrages i følgende opgaver
 • Arbejds- og velfærdsforhold. ...
 • Uddannelse og omskoling. ...
 • Persondata. ...
 • Uddannelsespolitik. ...
 • Produktions- og arbejdstilrettelæggelse. ...
 • Indførelse af ny eller ændringer i bestående teknologi. ...
 • Seniorpolitik. ...
 • Lønsystemer.

Hvilke informationer skal virksomhedens ledelse give til samarbejdsudvalget?

Med loven skal virksomheder sikre de ansatte ajourført information om:
 • Den seneste og forventede udvikling i virksomhedens aktiviteter, økonomiske situation og fremtidsudsigter.
 • Beskæftigelsessituationen og om større ændringer og foranstaltninger, som får betydning for beskæftigelsen på virksomheden.

Hvornår skal virksomhederne oprette samarbejdsudvalg?

Samarbejdsudvalg i større virksomheder I virksomheder, der beskæftiger 35 ansatte og derover, skal der oprettes et samarbejdsudvalg bestående af repræsentanter for virksomhedens ledelse og for medarbejderne, hvis en af parterne ønsker det.

Hvornår fastslår samarbejdsaftalen at der skal oprettes samarbejdsudvalg når enten arbejdsgiveren eller et flertal af de ansatte foreslår det?

Oprettelse af samarbejdsudvalg. I virksomheder, der beskæftiger 35 ansatte og derover inden for samme geografiske enhed, oprettes et samarbejdsudvalg, hvor enten arbejdsgiveren eller et flertal blandt de ansatte foreslår det.

Hvad skal en samarbejdsaftale indeholde?

Indholdet i samarbejdsaftalen Hvem: Beskriv parterne, der indgår i samarbejdet. Mål med samarbejdet: Beskriv formålet med jeres samarbejde og eventuelle succeskriterier. Målgruppe: Beskriv hvem I vil hjælpe med samarbejdet. Organisering: Beskriv hvordan jeres samarbejde skal ledes og koordineres og af hvem.

Hvad skal et samarbejdsudvalg?

Samarbejdsudvalgenes opgave er at sikre et godt og tillidsfuldt lokalt samarbejde til gavn for både løsningen af arbejdspladsens kerneopgave og medarbejdernes trivsel. SU's formål og arbejde er reguleret af Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten.

Hvad er SU og HSU i en virksomhed?

Hvis der er flere arbejdssteder med egen ledelse og mere end 25 ansatte under lederen, skal der oprettes SU for hver af disse arbejdspladser. Er der flere arbejdssteder med egne SU, skal der også oprettes et hovedsamarbejdsudvalg (HSU).

Hvornår skal der oprettes SU?

Hvornår skal der oprettes SU? ! Hvis en virksomhed beskæftiger 35 ansatte og derover inden for samme geografiske enhed er virksomheden forpligtet til at oprette et samarbejdsudvalg, såfremt enten arbejdsgiver eller de ansatte anmoder om at få etableret et samarbejdsudvalg.

Er samarbejdsudvalg lovpligtigt?

Der skal altid oprettes et samarbejdsudvalg, hvis der på en statslig arbejdsplads er ansat mere end 24 personer. Er der inden for samme arbejdsplads, flere selvstændige afdelinger med over 24 ansatte, skal der tilsvarende oprettes et samarbejdsudvalg for hver af disse afdelinger.

Hvem sidder i et samarbejdsudvalg?

Samarbejdsudvalget består af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Der skal oprettes et SU, når der er flere end 25 ansatte på en arbejdsplads. Hvis arbejdspladsen har under 25 ansatte, skal der ikke oprettes et SU, men der skal stadig samarbejdes efter aftalens principper.

Hvordan laver man en Gruppekontrakt?

Vi skal vide, hvad alle i gruppen laver....1. Forventninger
 1. Hvad er en god gruppe?
 2. Hvor vigtigt er det faglige for jer?
 3. Hvor vigtigt er det sociale for jer?
 4. Hvor meget tid vil I bruge på hjemmearbejde?
 5. Hvad er det bedste ved at arbejde i en gruppe?
 6. Hvornår kan det være svært at få et gruppearbejde til at fungere?

Hvad skal en aftale indeholde?

En kontrakt er en skriftlig aftale, som er blevet indgået mellem to eller flere parter....En kontrakt, der indeholder følgende punkter, vil som udgangspunkt være gyldig:
 • Dato for aftalens indgåelse.
 • Detaljer omkring parterne.
 • Formål med aftalen.
 • Konkrete vilkår for aftalen.
 • Misligholdelsesbeføjelser.
 • Underskrifter.
9. jul. 2021

Hvem sidder i samarbejdsudvalget?

Samarbejdsudvalget består af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Der skal oprettes et SU, når der er flere end 25 ansatte på en arbejdsplads. Hvis arbejdspladsen har under 25 ansatte, skal der ikke oprettes et SU, men der skal stadig samarbejdes efter aftalens principper.

Kan man få SU hvis man har et firma?

Må jeg det på SU? Ja, det må du gerne. Du kan have en indtægt fra din selvstændig virksomhed under samme betingelser, som du har lønarbejde. ... Hvis du tjener mere (overskud + lønindtægt) end fribeløbet, skal du betale en del af din SU og eventuelle SU-lån tilbage.

Er der regler for at der skal oprettes et samarbejdsudvalg?

Der skal altid oprettes et samarbejdsudvalg, hvis der på en statslig arbejdsplads er ansat mere end 24 personer. Er der inden for samme arbejdsplads, flere selvstændige afdelinger med over 24 ansatte, skal der tilsvarende oprettes et samarbejdsudvalg for hver af disse afdelinger.