:

Hvilke former for interviews findes der?

Table of Contents:

 1. Hvilke former for interviews findes der?
 2. Hvor mange skal man interviewe?
 3. Hvordan laver man et semistruktureret interview?
 4. Hvordan laver man en god interviewguide?
 5. Kan et interview være skriftligt?
 6. Hvorfor struktureret interview?
 7. Hvor mange spørgsmål skal der være i et interview?
 8. Hvordan bruger man et interview i en opgave?
 9. Hvad er et gruppeinterview?
 10. Hvilke 2 typer kvalitative interview findes der?
 11. Hvordan starter man et interview i en artikel?
 12. Hvad er forskellen på en kvalitativ og en kvantitativ analyse?
 13. Hvad er et semistrukturerede interview?
 14. Hvad er semistrukturerede?
 15. Hvad hedder interview i flertal?

Hvilke former for interviews findes der?

Der er flere forskellige former for interviews. Hvilken interviewform, der er bedst, afhænger af, hvad du ønsker at opnå med interviewet, samt hvilke oplysninger du gerne vil indhente. Som udgangspunkt findes der fem interviewformer: Ekspertinterview, holdningsinterview, gruppeinterview, portrætinterview og voxpops.

Hvor mange skal man interviewe?

Note: Der er ikke nogen fast regel for, hvor mange informanter man har til gruppeinterviews eller fokusgruppeinterviews. Flere lærerbøger i kvalitativ metode anbefaler mellem 4-8 informanter. Intervieweren spiller en vigtig rolle i interviewet, som den der sikrer, at interviewet bidrager med den viden der er tilsigtet.

Hvordan laver man et semistruktureret interview?

Det semistrukturerede interview er et interview, hvor intervieweren benytter sig af en interviewguide. Intervieweren har således en række af spørgsmål, der ønskes besvaret under interviewet. Spørgsmålenes rækkefølge kan variere, og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvordan laver man en god interviewguide?

Interviewguide sørger for, at interview hele tiden vender tilbage til de centrale emner og spørgsmål, som ønskes undersøgt. Rækkefølgen af spørgsmål er vejledende og kan ændres i løbet af interviewet. Der kan også fint stilles spørgsmål, som ikke står i interviewguiden eksempelvis for at få uddybet en besvarelse.

Kan et interview være skriftligt?

I et rent e-mailinterview taler interviewer og interviewperson ikke sammen, men kommunikerer udelukkende skriftligt. Interviewpersonen har god tid til at formulere sine svar, og dermed lægger e-mailinterviewet op til lange, velovervejede svar.

Hvorfor struktureret interview?

Det semistrukturerede interview kan med fordel bruges, hvis du kun har mulighed for at interviewe deltagerne én gang, og derfor vil sikre dig, at alle centrale emner berøres. Det strukturerede interview udføres i overensstemmelse med et interviewskema, som minder om et spørgeskema i en survey.

Hvor mange spørgsmål skal der være i et interview?

Dem, som er formålet med hele interviewet. Hvor mange spørgsmål er for mange? Det findes der ikke noget helt entydigt svar på, men en tommelfingerregel kunne være ca. 10-15 forberedte spørgsmål pr.

Hvordan bruger man et interview i en opgave?

Sådan gør du
 1. Lav klare og enkle spørgsmål.
 2. Kontakt interviewpersonen.
 3. Aftal tid og sted for interviewet.
 4. Præsenter dig selv og din opgave/dit projekt.
 5. Tag notater eller optag interviewet på lyd/billede.
 6. Undgå at diskutere med personen - spørg i stedet for.
 7. Uddyb eller omformuler spørgsmål, du ikke får svar på

Hvad er et gruppeinterview?

Et gruppeinterview er en struktureret samtale mellem en gruppe patienter og en interviewer, hvor formålet er at få indsigt i patienternes oplevelser, behov og synspunkter.

Hvilke 2 typer kvalitative interview findes der?

Det uformelle interview bruges ofte i begyndelsen af et feltarbejde, hvor forskeren er i færd med at opbygge rapport med deltagerne. Det ustrukturerede interview foretages i en formel interviewsituation. Intervieweren har ofte et bestemt emne, som skal undersøges, men interviewet foregår uden en interviewguide.

Hvordan starter man et interview i en artikel?

Hvordan starter jeg artiklen?
 1. baggrundsviden om personen, der skal interviewes. Hvem er det?
 2. hvordan det er at mødes med personen der skal interviewes.
 3. hvad emnet og formålet er med interviewet.
 4. hvor journalisten og personen er. Fx miljøbeskrivelse, stemning, dufte osv.

Hvad er forskellen på en kvalitativ og en kvantitativ analyse?

Kvalitativ forskning er næsten altid et udgangspunkt, hvor dit mål er at opdage nye problemer og muligheder – hvilket hjælper dig med udførsel af mere dybdegående undersøgelser senere. Kvantitative data giver dig målinger, som bekræfter hvert problem eller mulighed – og forstår det.

Hvad er et semistrukturerede interview?

Semistrukturerede interviews, hvor intervieweren støtter sig til en interviewguide. Interviewet omhandler nogle på forhånd givne tematikker eller overordnede spørgsmål, men der er plads til at gå i andre retninger. Semistrukturerede interviews er den "klassiske" interviewform.

Hvad er semistrukturerede?

Det semistrukturerede interview er et interview, hvor intervieweren benytter sig af en interviewguide. Intervieweren har således en række af spørgsmål, der ønskes besvaret under interviewet. Spørgsmålenes rækkefølge kan variere, og der er mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Hvad hedder interview i flertal?

Svar: Retskrivningsordbogen har kun flertalsformen interviewer. Ordbog over det danske Sprog, bind 9 (1927), anfører primært interviewer men har interviews som sideform.