:

Hvilken offentlig myndighed fører overordnet tilsyn med forsikringsselskaberne i Danmark?

Table of Contents:

 1. Hvilken offentlig myndighed fører overordnet tilsyn med forsikringsselskaberne i Danmark?
 2. Hvad er Finanstilsynets opgave i forhold til pengeinstitutter?
 3. Hvilke slags tilsyn udfører Finanstilsynet?
 4. Er forsikringsselskaber underlagt lov om finansiel virksomhed?
 5. Hvem er omfattet af lov om finansiel virksomhed?
 6. Er Finanstilsynet en myndighed?
 7. Hvornår er man finansiel virksomhed?
 8. Hvad er god Bankskik?
 9. Hvad er Adfærdstilsyn?
 10. Hvad betyder under tilsyn af Finanstilsynet?
 11. Hvilken rolle har Finanstilsynet?
 12. Hvem sidder i Finanstilsynet?
 13. Hvad er den finansielle sektor?
 14. Hvad er ikke finansielle selskaber?

Hvilken offentlig myndighed fører overordnet tilsyn med forsikringsselskaberne i Danmark?

Finanstilsynet påser overholdelsen af denne lov og af de bestemmelser, der er udstedt i medfør af loven.

Hvad er Finanstilsynets opgave i forhold til pengeinstitutter?

Danske pengeinstitutter er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet, der sikrer, at institutterne overholder regler på baggrund af løbende indberetninger og inspektioner, hvor tilsynet besøger de enkelte pengeinstitutter og gennemgår relevante forhold.

Hvilke slags tilsyn udfører Finanstilsynet?

Tilsyn
 • Tilsynsreaktioner. Som led i tilsynsarbejdet træffer Finanstilsynet løbende afgørelser og beslutninger rettet mod finansielle virksomheder samt udstedere og investorer på værdipapirmarkedet. ...
 • Stresstest. ...
 • Fintech. ...
 • Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter.

Er forsikringsselskaber underlagt lov om finansiel virksomhed?

§ 2. §§ 61, 61 a-c, 62, 170-1-178 finder ikke anvendelse på tværgående pensionskasser og de af loven omfattede gensidige forsikringsselskaber. § 2 a. §§ 60 b-60 d finder anvendelse på forsikringsselskaber, der har tilladelse til at udøve livsforsikringsvirksomhed.

Hvem er omfattet af lov om finansiel virksomhed?

2.1. Introduktion FIL definerer nærmere de finansielle virksomheder, som er omfattet af loven. I FIL § 5 hedder det: »I denne lov forstås ved finansielle virksomheder: a) Pengeinstitutter, b) Realkreditinstitutter, c) Fondsmæglerselskaber, d) Inve- steringsforvaltningsselskaber, e) Forsikringsselskaber.

Er Finanstilsynet en myndighed?

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynet varetager en bred portefølje af opgaver, f. eks. tilsyn med finansielle virksomheder, overvågning af kapitalmarkederne og analyser af forskellige emner.

Hvornår er man finansiel virksomhed?

Finansielle virksomheder handler med værdipapirer, også kaldt finansielle instrumenter, eller råvarer på de nævnte børser. Regler for værdipapirhandel er fastsat i lov om værdipapirhandel m.v. Arkiveret 3. juni 2016 hos Wayback Machine, der implementerer flere EU direktiver.

Hvad er god Bankskik?

Bekendtgørelsens regler berører ikke disse civilretlige regler. Bekendtgørelsen stiller i flere bestemmelser krav om, at informationer/aftaler etc. skal foreligge i papirformat eller på et andet varigt medium, fx som en elektronisk fil, som kunden selv kan gemme elektronisk eller printe ud.

Hvad er Adfærdstilsyn?

Ud over solvenstilsynet fører Finanstilsynet et adfærdstilsyn med, om virksomhederne overholder reglerne om forbrugerbeskyttelse, for eksempel god skik-bekendtgørelsen og lovgivningens informationskrav, herunder reglerne om prisinformation.

Hvad betyder under tilsyn af Finanstilsynet?

1.2. Finanstilsynet har en række virksomheder under tilsyn. Det er primært virksomheder, der arbejder på baggrund af en tilladelse fra Finanstilsynet. Finanstilsynet fører både tilsyn med den enkelte virksomhed og gennemfører mere generelle undersøgelser på tværs af grupper af virksomheder.

Hvilken rolle har Finanstilsynet?

Finanstilsynets hovedopgave er tilsynet med finansielle virksomheder – penge- og realkreditinstitutter, pensions- og forsikringsselskaber, investeringsforeninger, investeringsselskaber og fondsmæglere m. fl. ... Finanstilsynet varetager også tilsynet med værdipapirmarkederne i Danmark.

Hvem sidder i Finanstilsynet?

Bestyrelsens medlemmer er: Nina Dietz Legind (formand), professor, ph. d., Juridisk Institut, Syddansk Universitet (SDU) Preben Lund Hansen (næstformand), fhv. direktør i Sydbank A/S.

Hvad er den finansielle sektor?

Den finansielle sektor, de finansielle arbejdsopgaver, som vedrører skabelsen af finansielle fordringer samt de finansielle markeder, de finansielle institutioner og dermed også deres virke inden for de rammer, som er sat af centralbanken og de offentlige reguleringer.

Hvad er ikke finansielle selskaber?

Branchen omfatter selskaber, hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende andele i andre ikke-finansielle selskaber (dvs. selskaber med branchekoder, der ikke starter med 64, 65 eller 66).