:

Hvad er den buddhistiske etik?

Table of Contents:

 1. Hvad er den buddhistiske etik?
 2. Hvad er de 5 forskrifter i buddhisme?
 3. Hvad er de 5 forskrifter?
 4. Hvad forbinder du med buddhisme?
 5. Hvad er det vigtigste i kristendommens etik?
 6. Hvad er etik?
 7. Hvad hedder de hellige tekster i buddhismen?
 8. Hvad er religiøs etik?
 9. Hvad er etik og moral?
 10. Hvilke former for etik findes der?
 11. Hvad er en skandhaer?

Hvad er den buddhistiske etik?

For buddhister gælder det om at være gode over for sig selv og andre mennesker. Mens munke og nonner har klosterreglerne som etiske rammer, har almindelige buddhister en række etiske råd at handle efter.

Hvad er de 5 forskrifter i buddhisme?

For munkene gælder yderlige fem forskrifter. Afholde sig fra at indtage føde på upassende tider. Afholde sig fra dans, sang, musik og usømmelig optræden; fra brugen af blomsterkranse, parfumer og salver; og fra ting der tjener til at smukke og forskønne udseende. Afholde sig fra brugen af høje og luksuriøse sæder.

Hvad er de 5 forskrifter?

De etiske retningslinjer i buddhismen fremgår af ”De fem forskrifter”:
 • Afholde sig fra at tage noget levende væsens liv.
 • Afholde sig fra at tage, hvad der ikke gives.
 • Afholde sig fra utugt.
 • Afholde sig fra falsk tale.
 • Afholde sig fra at indtage destillerede og gærede drikke, der forårsager beruselse og hensynsløshed.
12. jun. 2020

Hvad forbinder du med buddhisme?

Buddhisme er en ikke-teistisk religion, som er baseret på læren fra Siddharta Gautama (sanskrit; på pāli: Siddhāttha Gotama), som antages at have levet i Indien i perioden fra omkring 563 f.Kr. og 483 f.Kr. Han fik som voksen navnet Buddha (sanskrit: बुद्ध), der betyder “den oplyste”.

Hvad er det vigtigste i kristendommens etik?

Nogle mere konservative og praktiserende kristne vil mene, at kristendommen har en omfattende moral, som er at finde i bibelen, både i det nye og det gamle testamente. Andre mere liberale kristne vil snarere hævde, at kristendommen kun har en etik, og at det er den enkeltes ansvar selv at uddrage moralnormer heraf.

Hvad er etik?

Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. Man kan som oftest blive klogere på etik ved at prøve at gøre sig klart, hvilke værdier og hensyn man vil lægge vægt på i en bestemt sammenhæng.

Hvad hedder de hellige tekster i buddhismen?

To hundrede år efter Buddhas død blev de første buddhistiske skrifter nedskrevet og samlet i den såkaldte tripitaka (De tre Kurve), som omfatter sutra'erne (Buddhas belæringer) og kommentarværker samt værker om etik og munkedisciplin.

Hvad er religiøs etik?

Religionerne har ikke nødvendigvis ret i deres udgave af etikken. Hvis man på den ene side har en religiøs gruppe og på den anden side en ikke-religiøs gruppe i et samfund, og den ene fløj tager patent på måden at diskutere moralske og etiske spørgsmål på, så har man et samfundsproblem.

Hvad er etik og moral?

Moral er i givet fald "god skik" eller "korrekt adfærd", mens etik er de ideer eller principper, der ligger til grund for moralske valg. F. eks. kan en tænkt eller iagttaget handling uden videre erklæres for "moralsk forkastelig", hvormed den er dømt uacceptabel.

Hvilke former for etik findes der?

Gennem historien har etikken udviklet sig, men man taler om tre gennemgående opfattelser: dydsetikken, pligtetikken og nytteetikken. Her vil retningerne blive gennemgået, og historiens største etikere præsenteret – fra Sokrates og Platon til Kierkegaard og Løgstrup.

Hvad er en skandhaer?

Skandha (स्कन्ध) er et ord fra sanskrit, der betyder "mangfoldighed, mængde, samlet", generelt i sammenhæng med krop, bagagerum, stilk, empirisk observeret grov genstand eller noget, der kan kontrolleres med sanser. Udtrykket vises i den vediske litteratur.