:

Hvordan kan man skabe en hektisk stemning på film?

Table of Contents:

 1. Hvordan kan man skabe en hektisk stemning på film?
 2. Hvad er forskellen på en scene og en indstilling?
 3. Hvad er en billedbeskæring?
 4. Hvilken effekt har nærbilleder?
 5. Hvad er Incidentalmusik?
 6. Hvilken effekt har frøperspektiv?
 7. Hvilken effekt har billedbeskæring?
 8. Hvad er en Lydbro?
 9. Hvad er sekvenser og scener?
 10. Hvad er total billedbeskæring?
 11. Hvilken virkning har normalperspektiv?

Hvordan kan man skabe en hektisk stemning på film?

Ved et højt klippetempo er der mange, korte indstillinger og mange klip. Når klippetempoet er højt, giver det en oplevelse af fx fart, uro, action eller drama. Det kan skabe en hektisk og stresset stemning. I en scene, hvor hovedpersonen har travlt, vil et højt klippetempo underbygge filmens handling.

Hvad er forskellen på en scene og en indstilling?

Først når kameraet slukkes, eller hvis der klippes, er indstillingen færdig. En scene, derimod, består af en række indstillinger, der samlet skal overholde kravet om at foregå på samme tid og sted. En scene afsluttes først, når der sker et markant skift i location eller et spring i tid.

Hvad er en billedbeskæring?

En billedbeskæring er et udsnit af den filmede virkelighed. Hvor stort et udsnit af virkeligheden vi ser, afhænger af afstanden mellem tilskueren og motivet. I et nærbillede er vi tæt på motivet, og i et totalbillede er vi langt fra motivet. I en film er kameraet tilskuerens ”øje”.

Hvilken effekt har nærbilleder?

Nærbillede bruges tit, når følelser er i fokus, eller når tilskueren skal lægge mærke til en bestemt ting. Når vi ser personer i nærbillede, er det tit deres ansigt, som er i fokus (eksempel 1). Med et nærbillede kan vi se detaljerne i deres mimik og aflæse deres følelser, tanker og reaktioner.

Hvad er Incidentalmusik?

Det er lyd, eks. underlægningsmusik, der er lagt på for at fremme publikums forståelse af stemningen i en scene: for at gøre en scene mere uhyggelig, eller med en høj lyd at gøre et chok mere kraftigt m.m. Nogle film har en fortællestemme, en såkaldt Voice Over (VO).

Hvilken effekt har frøperspektiv?

Frøperspektiv giver os en oplevelse af at se op på motivet. Frøperspektivet kan få en person til at se større og højere ud (eksempel 1) end, hvis vi ser personen i normalperspektiv, dvs. i øjenhøjde. Derfor bliver frøperspektivet ofte brugt til at understrege, at en person er overlegen, truende eller uhyggelig.

Hvilken effekt har billedbeskæring?

En billedbeskæring er et udsnit af den filmede virkelighed. Hvor stort et udsnit af virkeligheden vi ser, afhænger af afstanden mellem tilskueren og motivet. I et nærbillede er vi tæt på motivet, og i et totalbillede er vi langt fra motivet. I en film er kameraet tilskuerens ”øje”.

Hvad er en Lydbro?

Ved en lydbro er lyden ubrudt (altså den fortsætter), mens der klippes mellem to scener. Lyden binder scenerne sammen og giver os en oplevelse af sammenhæng og helhed. En lydbro kan både være tale, musik, reallyd og effektlyd. Der bruges meget tit lydbroer i alle slags film, både fiktion og dokumentarfilm.

Hvad er sekvenser og scener?

En sekvens er en afrundet del af filmens handling. En sekvens adskiller sig fra en scene ved, at der godt kan være spring i tid, sted og handling i en sekvens. En sekvens har som regel et overordnet tema eller en rød tråd. Man kan sætte en overskrift på en sekvens.

Hvad er total billedbeskæring?

Total er en billedbeskæring, hvor tilskueren er langt væk fra motivet. Vi kan se en del af det sted, hvor scenen foregår. Eventuelle personer i billedet er i hel figur. En total giver os overblik.

Hvilken virkning har normalperspektiv?

Vi oplever normalperspektivet mere objektivt. Det hjælper os med at leve os ind i historien, fordi vi glemmer, at det er en film og ikke virkelighed, vi ser. Når vi er i øjenhøjde med en person, er det nemmere at identificere sig med personen, end hvis vi ser på ham/hende oppefra eller nedefra.