:

Hvad siger man til en alvorligt syg?

Table of Contents:

  1. Hvad siger man til en alvorligt syg?
  2. Kan man sige nej til kræftbehandling?
  3. Hvordan støtter man en der har kræft?
  4. Hvor lang tid er kræft om at udvikle sig?
  5. Hvor stor er chancen for at dø af kræft?
  6. Hvis man siger nej til kemoterapi?
  7. Hvor mange fravælger kemo?
  8. Kan man få penge fra Kræftens Bekæmpelse?
  9. Hvad er uhelbredelig kræft?
  10. Kan uhelbredelig kræft helbredes?

Hvad siger man til en alvorligt syg?

Forslag til hvad du kan sige sige: Jeg er ked af at høre, at du har fået kræft. Jeg har tænkt meget på dig efter at have hørt, at du er blevet syg.

Kan man sige nej til kræftbehandling?

Du har altid ret til at sige nej til behandling. Det gælder også, hvis du er uhelbredeligt syg, og lægen kun kan tilbyde livsforlængende behandling, f. eks. kemoterapi, respiratorbehandling, hjertemedicin eller antibiotika.

Hvordan støtter man en der har kræft?

Jo mere man ved om situationen, jo bedre kan man støtte den syge. Pas på med at tage beslutninger på den syges vegne. Tal med hinanden om, hvad I hver især har brug for. Giv udtryk for din mening, hvis den syge tager beslutninger, du er uenig i.

Hvor lang tid er kræft om at udvikle sig?

Som regel tager det lang tid, det vil sige mange år, før en ondartet svulst bliver stor nok til at give symptomer. Når en kræftsvulst har spredt sig, er den ofte uhelbredelig. Behandling kan imidlertid forlænge livet og forbedre livskvaliteten.

Hvor stor er chancen for at dø af kræft?

Overlevelsen er nu henholdsvis 80 pct. for mænd og 82 pct. for kvinder. For flere sygdomsområder: kræft i endetarm, modermærkekræft, brystkræft, livmoderkræft, prostatakræft, testikelkræft og lymfekræft er den gennemsnitlige 1-års overlevelse endda 90 pct.

Hvis man siger nej til kemoterapi?

kemoterapi. Hvis du siger nej til behandling, gælder din beslutning kun den konkrete behandling, du siger nej til. Selvom du ikke har fravalgt behandling, kan lægen godt beslutte, at du ikke skal genoplives, hvis du skulle få hjertestop. Du har altid ret til at sige nej til behandling.

Hvor mange fravælger kemo?

Ny amerikansk undersøgelse blandt flere end 10.000 brystkræftpatienter viser, at over halvdelen af kvinder med den mest almindelige type brystkræft kan undvære efterbehandling med kemoterapi.

Kan man få penge fra Kræftens Bekæmpelse?

Kræftens Bekæmpelse har en mindre pulje midler, som uddeles via legater til kræftpatienter og pårørende. Legatet er et skattefrit engangsbeløb på 4.000 kr. Legatet kan søges af kræftpatienter og én samboende pårørende.

Hvad er uhelbredelig kræft?

Mennesker med uhelbredelig kræft dør ofte 1-2 år efter, at de har fået kræftdiagnosen. Derfor bør patienter og pårørende tilbydes palliative indsatser tidligt i forløbet og ofte sideløbende med behandlingen. I Danmark vil flertallet af kræftpatienter overleve deres sygdom og dø af andre årsager end kræft.

Kan uhelbredelig kræft helbredes?

Selvom det ikke er muligt at fjerne kræftsygdommen helt, kan man som regel få behandling, der holder sygdommen i ro og hæmmer udviklingen af kræften. Det er også muligt at få behandling, der kontrollerer og letter symptomerne fra sygdommen og behandlingen. Det kaldes lindrende eller palliativ behandling.