:

Hvad er buddhistisk etik?

Table of Contents:

  1. Hvad er buddhistisk etik?
  2. Hvordan lyder buddhismens 5 forskrifter?
  3. Hvad er kernen i buddhismen?
  4. Hvad sker der efter døden i buddhismen?
  5. Hvad betyder det at blive genfødt?
  6. Hvor mange guder er der i hinduismen?

Hvad er buddhistisk etik?

For buddhister gælder det om at være gode over for sig selv og andre mennesker. Mens munke og nonner har klosterreglerne som etiske rammer, har almindelige buddhister en række etiske råd at handle efter.

Hvordan lyder buddhismens 5 forskrifter?

For munkene gælder yderlige fem forskrifter.
  • Afholde sig fra at indtage føde på upassende tider.
  • Afholde sig fra dans, sang, musik og usømmelig optræden; fra brugen af blomsterkranse, parfumer og salver; og fra ting der tjener til at smukke og forskønne udseende.
  • Afholde sig fra brugen af høje og luksuriøse sæder.

Hvad er kernen i buddhismen?

En række steder er buddhismen blevet optaget i lokale skikke og folketro, uden at den af den grund har mistet eller fjernet sig fra det, som er kernen og essensen i læren (Buddhadharma). I visse lokale former for buddhisme har man således en mytologi, hvor der indgår guder.

Hvad sker der efter døden i buddhismen?

For en buddhist er nirvana, den personlige befrielse fra samsara, det endelige mål efter utallige genfødsler eller buddhatilstanden, den fuldkomne oplysning. Genfødsler er drevet af ens egen karma, som er alle kroppens, talens og sindets handlinger. Ens handlinger har derfor betydning for ens næste liv.

Hvad betyder det at blive genfødt?

Genfødsel, religiøst begreb, der bruges i tre forskellige betydninger: 1) i forbindelse med overgangsriter; 2) i forbindelse med reinkarnation, dvs. den tanke, at sjælen efter døden får en ny krop af kød og blod i denne verden.

Hvor mange guder er der i hinduismen?

Til tider dyrkes f. eks. Vishnu, Shiva, Rama eller Krishna hver især af hver sine tilhængere, men ofte bunder mangfoldigheden i en monoteistisk forestilling om, at der i virkeligheden kun er én gud, og at de andre er forskellige aspekter af denne eller blot andre navne for én og samme gud eller gudinde.