:

Kan man ophæve en bilhandel?

Table of Contents:

 1. Kan man ophæve en bilhandel?
 2. Hvor får jeg mest for min bil?
 3. Hvor meget kan jeg få for min bil?
 4. Kan man aflevere sin bil tilbage?
 5. Hvad er betingelsen for at køber kan hæve en handel?
 6. Kan man komme ud af en slutseddel?
 7. Hvad kan jeg få tilbage i afgift for min bil?
 8. Kan man returnere en ny bil?
 9. Hvis man ikke kan betale sit billån?
 10. Hvornår kan man ophæve en handel?
 11. Hvornår kan køber hæve handlen?
 12. Hvor bindende er en slutseddel?
 13. Hvad koster det at fortryde et bilkøb?
 14. Hvad er avancen på brugte biler?

Kan man ophæve en bilhandel?

Hvis en mangel ikke er afhjulpet inden rimelig tid, kan køber ophæve købet. Ved ophævelse skal kunden mod tilbagebetaling af købesummen tilbagelevere den købte bil. Efter praksis i Ankenævn for biler sker der et fradrag i købesummen for den nytte, køber har haft af bilen i perioden til ophævelsen.

Hvor får jeg mest for min bil?

På bilbasen.dk kan du oplyst hvad din bil er værd ved at indtaste nummerpladen. Udfra registreringsnummeret hentes oplysninger om hvilken bil det drejer sig om. Du skal tillige indtaste oplysninger om kørte kilometer, bilens farve, stand osv.

Hvor meget kan jeg få for min bil?

Hvad du kan få for din brugte bil afhænger af bilens antal kørte km, alder, stand, vedligeholdelse og naturligvis mærke, model og udstyrsvariant. Jo lavere kilometerantal, jo bedre vedligeholdelse og jo mere udstyr - jo mere kan du i reglen for din bil.

Kan man aflevere sin bil tilbage?

Har du købt og finansieret din bil hos en forhandler med 20 % i udbetaling, er den formentlig købt på en såkaldt ”købekontrakt med ejendomsforbehold”, og du er derfor omfattet af kreditaftaleloven. Den giver dig som forbruger mulighed for at aftale en frivillig tilbagelevering af bil til finansieringsselskabet.

Hvad er betingelsen for at køber kan hæve en handel?

Angår købet en bestemt genstand, og lider denne af en mangel, kan køberen hæve købet eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Må manglen anses som uvæsentlig, er køberen dog ikke berettiget til at hæve købet, medmindre sælgeren har handlet svigagtigt.

Kan man komme ud af en slutseddel?

Du kan ikke fortryde bilkøbet, når du først har skrevet under på din slutseddel. Din slutseddel er bindende. Derfor skal du skal sikre, at du får alt på skrift i din slutseddel. Du skal også sikre dig, at forhandleren har svaret på alle relevante information om bilen.

Hvad kan jeg få tilbage i afgift for min bil?

Eksportgodtgørelsen beregnes ud fra den registreringsafgift, der skulle betales, hvis det samme køretøj blev indført fra udlandet, fratrukket 15 %. For personbiler fratrækkes dog mindst 8.500 kr. og for varebiler og motorcykler mindst 4.500 kr.

Kan man returnere en ny bil?

Du kan ikke fortryde et bilkøb, medmindre du har taget forbehold i slutsedlen for, at FDM kan godkende handlen. Købelovens udgangspunkt er nemlig, at et køb i en forretning er bindende. Du kan derfor ikke kræve at få ophævet købet, medmindre bilen har en mangel.

Hvis man ikke kan betale sit billån?

Betaler du ikke de aftalte afdrag til tiden, kan kreditor i sidste ende forlange, at din bil sælges på auktion, så kreditor kan få sine penge. En anden konsekvens kan også være, at du bliver registreret som skyldner, og det får den konsekvens, at du kan få svært ved at optage lån fremover.

Hvornår kan man ophæve en handel?

For at du skal kunne ophæve købet, skal manglen som udgangspunkt være væsentlig. I nogle tilfælde vil du dog godt kunne ophæve købet, selvom manglen ikke er væsentlig. Det er fx, hvis sælgeren ikke vil afhjælpe eller omlevere inden for rimelig tid eller gøre det uden væsentlig ulempe for dig.

Hvornår kan køber hæve handlen?

I tilfælde af forsinkelse kan køberen hæve købet, såfremt forsinkelsen er af væsentlig betydning for denne og sælgeren måtte forudsætte dette, eller såfremt sælgeren har nægtet levering. Det samme gælder, hvis sælgeren ikke efter påkrav fra køberen leverer salgsgenstanden inden udløbet af en rimelig frist.

Hvor bindende er en slutseddel?

Er en slutseddel bindende, eller kan man fortryde køb? Når du først har skrevet under på en slutseddel, er aftalen bindende. Du kan altså som udgangspunkt ikke fortryde dit bilkøb, når først du har underskrevet slutsedlen.

Hvad koster det at fortryde et bilkøb?

Derimod indeholder loven en fortrydelsesret ved køb af fast ejendom til privat brug. Her får en køber 6 dage ret til at fortryde købet, og køberen skal i givet fald betale sælgeren en procent af den kontante købesum for at benytte fortrydelsesretten.

Hvad er avancen på brugte biler?

Bilforhandlernes avance på en bilpris svinger, men man kan regne med at deres avance ligger på ca. 5 % på mindre biler og 5-8 % på større biler. Da avancen er relativ lille skal forhandlerne for at opnå en god profit enten sælge flere biler, eller sælge forskellige typer af tilkøb.