:

Hvad er en Næranalyse?

Table of Contents:

 1. Hvad er en Næranalyse?
 2. Hvad gør Fiktionskoder?
 3. Hvad bruger man reallyd til?
 4. Hvad er en Plotdreven fortælling?
 5. Hvordan analysere man dokumentarfilm?
 6. Hvad betyder fiktionalisering?
 7. Hvorfor bruger man Fiktionskoder i en dokumentarfilm?
 8. Hvad er reallyd og effektlyd?
 9. Hvad betyder Effektlyd?
 10. Hvad er en Karakterdreven?
 11. Hvad betyder set up og pay off?
 12. Hvad er en deltagende dokumentar?

Hvad er en Næranalyse?

Med næranalyse analyseres afgrænsede scener eller sekvenser i en medieproduktion. Man kan groft opdele næranalysen i to faser: Identificering af de brugte filmiske virkemidler. Tolkning af de brugte filmiske virkemidler.

Hvad gør Fiktionskoder?

Fiktionskoder (eller 'fiktionalisering') i en film eller et tv-program er virkemidler, som bærer præg af iscenesættelse. Faktakoder (eller 'faktualisering') i en film eller et tv-program er virkemidler, som giver os oplevelsen af ægthed eller autenticitet.

Hvad bruger man reallyd til?

Reallyd er den lyd, som både vi (tilskueren) og personerne i filmen kan høre, fx en dør, der smækker, trafikstøj eller dialog. Ved on-screen reallyd kan vi se lydkilden, og ved off-screen reallyd er lydkilden uden for billedet.

Hvad er en Plotdreven fortælling?

Plotdreven: Et plot er en betegnelse for en films ydre handling, kort fortalt. En plotdreven handling er en handling, der først og fremmest udvikler sig på grund af nogle ydre omstændigheder, som filmens karakterer er tvunget til at reagere på.

Hvordan analysere man dokumentarfilm?

Når man analyserer argumenterne i en dokumentarfilm, skal man først fastlægge det perspektiv eller det forslag til virkeligheden, som filmen fremlægger. Det er derudfra, at man skal arbejde med strukturen for dokumentationen, argumentationen - den måde, argumenterne for det overordnede perspektiv struktureres på.

Hvad betyder fiktionalisering?

Fiktionalisering er noget man gør med virkeligheden - med vilje og formål. Når man fiktionaliserer, udtrykker man sig på en sådan måde at man appellerer til modtagerens forestillingsevne. Begrebet fiktionalitet stammer fra litteraturvidenskab og retorik hvor det betegner en særlig forståelse af fiktion.

Hvorfor bruger man Fiktionskoder i en dokumentarfilm?

Fiktionskoder er de elementer og virkemidler i en film, der giver den et fiktivt og opdigtet udtryk. Fiktionskoder i dokumentarer benyttes som regel til at skabe en spænding og dramatik og til at holde modtagernes interesse fanget. Fiktionskoder kan typisk være: Brug af skuespillere og kulisser.

Hvad er reallyd og effektlyd?

Reallyd: Filmens naturlige lyd. Altså den lyd, som skuespillere og ting laver i filmen laver. Effektlyde: Fx lyde som er forstærket op. Fodtrin, dørbank, hjulspin osv.

Hvad betyder Effektlyd?

Effektlyd er lyd, som er kunstigt skabt og lagt på filmen for at understøtte stemninger eller følelser, fx lyden af en eksplosion eller pludselige, høje lyde i en gyserfilm.

Hvad er en Karakterdreven?

Karakterdreven: En karakterdreven handling, der først og fremmest udvikler sig på grund af nogle indre omstændigheder hos filmens hovedkarakterer. Hovedkarakteren kan være i tvivl, usikker eller genert, men en anden karakter hjælper vedkommende med at overvinde dette.

Hvad betyder set up og pay off?

Set up er detaljer og information, der senere i filmen får betydning for handlingen, dvs. giver pay off. Det er en fortælleteknik, som vækker tilskuerens nysgerrighed og skaber sammenhæng og troværdighed i en film. Instruktøren kan skabe sammenhæng og troværdighed ved at bruge set up og pay off.

Hvad er en deltagende dokumentar?

Den deltagende dokumentar Journalisten / instruktøren deltager selv i filmen, og er måske hovedperson. Der foregår en handling, som instruktøren er en del af. Journalisten / instruktøren taler til kameraet (eller os) og bruger jeg-form. Der kan være scener, hvor instruktøren har skjult kamera.