:

Hvad er et margin call?

Table of Contents:

 1. Hvad er et margin call?
 2. Hvad er Vedligeholdelsesmargin?
 3. Hvis egenkapitalen på din konto falder til mindre end den krævede margin vil et margin call ikke likvidere dine handler?
 4. Hvilke risici er forbundet med en ETN?
 5. Hvad er struktureret ETF?
 6. Hvad betyder ETN?
 7. Hvad er ETN handel?
 8. Hvad karakteriserer en struktureret investeringsforening?
 9. Er ETF et derivat?
 10. Hvad er en ETN aktie?
 11. Hvilke risici er forbundet med ETN?
 12. Hvad er en ETN Saxo?
 13. Hvad karakteriserer en struktureret ETF?
 14. Hvordan beskattes investeringsforeninger?
 15. Hvad er en struktureret ETF?

Hvad er et margin call?

Definition af Margin call En mæglers krav om at en investor, der bruger margin, indsætter flere penge på sin konto, så kontoen bringes op over minimumskravet. Margin calls forekommer, når din kontos værdi falder under mæglerens vedligeholdelseskrav.

Hvad er Vedligeholdelsesmargin?

Vedligeholdelsesmargin niveauet er den mængde egenkapital, som en kunde skal vedligeholde for at holde en position åben.

Hvis egenkapitalen på din konto falder til mindre end den krævede margin vil et margin call ikke likvidere dine handler?

Hvor lang tid får jeg til at lukke mine handler ved et margin-call? Hvis egenkapitalen på din konto falder til under 50 % af det reserverede marginbeløb, vil dine positioner blive stoppet ud automatisk for at få egenkapitalen på din konto tilbage til 100 %.

Hvilke risici er forbundet med en ETN?

Forskellige produkter har forskellige risici. Ved at investere i en ETN kan du for eksempel miste hele det investerede beløb plus de afholdte transaktionsomkostninger. Ved investering i ETN'er er der en risiko for, at udstederen (normalt en bank) går konkurs og ikke er i stand til at udbetale værdien af en ETN.

Hvad er struktureret ETF?

En ETF er en fællesbetegnelse for fonde, der handles på børsen på samme vis som en aktie. Fondene er typisk investeret i enten aktier eller obligationer. De kan også være investeret i råvarer, ejendomme, kapitalfonde mv. En ETF minder i sin opbygning meget om en dansk investeringsforening.

Hvad betyder ETN?

Exchange Traded Notes (ETN) er et værdipapir, der lægger op til at satse på, om en kurs går op eller ned. ETN'er udstedes af en bank og handles på fondsbørsen. En ETN kan geares, hvilket giver et større afkast eller et større tab end normalt.

Hvad er ETN handel?

ETN står for Exchange Traded Notes. Det er et værdipapir, hvor du satser på, om kursen skal op eller ned. ... ETN falder under gruppen ETP (Exchange Traded Products), hvor du også finder ETC (Exchange Traded Commodities) og ETF (Exchange Traded Funds). De udstedes af en bank, hvorefter de kan handles på børsen.

Hvad karakteriserer en struktureret investeringsforening?

Mulighed for et fornuftigt afkast med en kendt og begrænset risiko. Et struktureret produkt er et investeringsprodukt, hvor dit afkast afhænger af udviklingen i et underlæggende aktiv, som fx kan være en aktie, et aktieindeks, et obligationsindeks eller udvalgte råvarer.

Er ETF et derivat?

Exchange-traded fund (ETF) er en derivat, som tager udgangspunkt i et børsnoteret index. Det er typisk aktier eller obligationer.

Hvad er en ETN aktie?

Et certifikat – også benævnt Exhange Traded Notes, som forkortes ETN er et børsnoteret investeringsprodukt, hvis værdi følger udviklingen i et andet aktiv fx enkeltaktier, aktieindeks, råvarer, valuta eller andet. Et certifikat kan have en tidsbegrænset løbetid eller være uendelig.

Hvilke risici er forbundet med ETN?

Ved investering i ETN'er er der en risiko for, at udstederen (normalt en bank) går konkurs og ikke er i stand til at udbetale værdien af en ETN.

Hvad er en ETN Saxo?

Saxo Bank har i forvejen 40 såkaldte ETN'er på hylden, hvor kursen på kryptovalutaer følges, men det er nyt, at kunderne får mulighed for at investere direkte i kryptovaluta.

Hvad karakteriserer en struktureret ETF?

En ETF er en fællesbetegnelse for fonde, der handles på børsen på samme vis som en aktie. Fondene er typisk investeret i enten aktier eller obligationer. De kan også være investeret i råvarer, ejendomme, kapitalfonde mv. En ETF minder i sin opbygning meget om en dansk investeringsforening.

Hvordan beskattes investeringsforeninger?

Hvis foreningen er aktiebaseret og udloddende beskattes man som aktieindkomst. Hvis foreningen er obligationsbaseret, herunder også hvis denne er blandet, beskattes man som kapitalindkomst. Hvis investeringsforeningen er akkumulerende beskattes denne oftest som et investeringsselskab, jf. nedenfor.

Hvad er en struktureret ETF?

En ETF er en fællesbetegnelse for fonde, der handles på børsen på samme vis som en aktie. Fondene er typisk investeret i enten aktier eller obligationer. De kan også være investeret i råvarer, ejendomme, kapitalfonde mv. En ETF minder i sin opbygning meget om en dansk investeringsforening.