:

Hvilket organel i Plantecellen kan indfange lysets energi?

Table of Contents:

 1. Hvilket organel i Plantecellen kan indfange lysets energi?
 2. Hvad er formålet med planternes fotosyntese?
 3. Hvorfor laver planter fotosyntese?
 4. Hvilke organismer er opbygget af planteceller?
 5. Hvordan omdannes lys energien til energirige organiske forbindelser i planter?
 6. Hvad er planternes respiration?
 7. Hvor på bladene sidder Spalteåbningerne?
 8. Er det kun planter som laver fotosyntese?
 9. Hvad består en plantecelle af?
 10. Hvilke planter laver mest fotosyntese?
 11. Hvornår udnyttes energien til vækst?
 12. Hvad er reaktionsligningen for Respirationsprocessen?

Hvilket organel i Plantecellen kan indfange lysets energi?

Hos planterne sker dannelsen af glukose i grønkornene, som ligger i cellerne. De lysafhængige processer sker i thylakoiderne, mens de ikke-lyskrævende processer (Calvincyklus) sker i stroma eller i cellens cytoplasma.

Hvad er formålet med planternes fotosyntese?

Ved hjælp af solens energi kan planten sætte kuldioxid og vand sammen, så det bliver til druesukker og ilt. Druesukker - eller glukose som det hedder - kan omdannes til stivelse - som sammen med næringssaltene fra jorden bygges om til alle de andre stoffer, som træet består af.

Hvorfor laver planter fotosyntese?

Fotosyntese gør planter og alger i stand til at forvandle CO2 og vand til livgivende ilt og sukker. Derfor arbejder forskere også med fotosyntese i kampen mod klimaforandringer og fødevaremangel. Fotosyntese gør planter og alger i stand til at forvandle CO2 og vand til livgivende ilt og sukker.

Hvilke organismer er opbygget af planteceller?

Plantecellen er i store træk opbygget som den dyriske celle. Den indeholder dog nogle særlige organeller samt en stor vakuole og er desuden omgivet af en cellevæg. Inden for cellevæggen ligger plasmamembranen, som omgiver cellekernen og cytoplasmaet.

Hvordan omdannes lys energien til energirige organiske forbindelser i planter?

ATP-dannelse Denne proces kaldes fotofosforylering. ATP er en særdeles energirig forbindelse, og vha. den fotosyntetiske elektrontransport har planten således fået omdannet lysenergi til energirige kemiske forbindelser, der kan bruges, når planten har behov for dem.

Hvad er planternes respiration?

Respiration foregår både hos planter og dyr, i cellernes mitokondrier. Respiration er ikke afhængig af sollys og foregår derfor hele døgnet. Hos planter nedbrydes det sukker, som er dannet ved fotosyntese, ved brug af ilt, og der bliver frigivet energi til planten samt kuldioxid der frigives til omgivelserne.

Hvor på bladene sidder Spalteåbningerne?

Spalteåbningerne kan findes på oversiden og/eller undersiden af planters blade eller nåle. Via spalteåbningerne diffunderer gasser fra og til den fugtige, indre overflade inde i bladet. Denne indre overflade er fraktallignende og har et areal, der er ca. 50 gange bladets ydre overflade.

Er det kun planter som laver fotosyntese?

Alle planter, alger og visse bakterier kan lave fotosyntese. I planter foregår fotosyntesen i grønkorn, som også bliver kaldt for kloroplaster. Grønkornene indeholder klorofyl, der er et særligt pigment, som planten kan bruge til at udnytte energi i sollys.

Hvad består en plantecelle af?

Plantecellen består af en cellevæg som indeslutter en cellemembran. Cellemembranen indelukker cytoplasmaet som indeholder en række organeller og strukturer med specifikke funktioner: Mitochondrier, nucleus (kernen), nucleolus, peroxysomer, ribosomer, golgiapparatet, det glatte endoplasmatiske reticulum (GER).

Hvilke planter laver mest fotosyntese?

Under danske forhold er majs (C4) og sukkerroer (C3) de mest produktive planter. Det er ikke kun forholdet mellem fotosyntese og respiration, der er den begrænsende faktor for plantevækst. Planternes adgang til og anvendelse af vand og næringsstoffer er også væsentlige begrænsninger.

Hvornår udnyttes energien til vækst?

Energien fra respiration bliver brugt til at drive nogle energikrævende processer, som kaldes livsprocesser. Bevægelse, vedligeholdelse af celler og vækst er eksempler på livsprocesser. Respiration foregår i cellerne, og hos planter og dyr sker respiration i nogle cellestrukturer, der hedder mitokondrier.

Hvad er reaktionsligningen for Respirationsprocessen?

I ligningen nedenfor kan du se, hvordan respiration foregår hos mange organismer. Her bliver glukose (C6H12O6) omdannet til kuldioxid (CO2) og vand (H2O) under forbrug af ilt (O2). Samtidig frigøres energi, som bliver brugt til at danne ATP (adenosintrifosfat) ud fra ADP (adenosindifosfat) og en fosfatgruppe (Pi).