:

Hvad tjener man på plejehjem?

Table of Contents:

 1. Hvad tjener man på plejehjem?
 2. Hvad er lønnen for en ufaglært?
 3. Hvor meget vil sygeplejerskerne have i løn?
 4. Hvad tjener en ufaglært hjemmehjælper?
 5. Hvornår får man løn som afløser på plejehjem?
 6. Hvad tjener en nattevagt på plejehjem?
 7. Hvad er mindstelønnen for voksne?
 8. Hvad er den mindste timeløn?
 9. Hvor mange sygeplejersker arbejder deltid?
 10. Hvad må en ufaglært hjemmehjælper?
 11. Hvad tjener man som vikar i hjemmeplejen?
 12. Hvad tid kommer løn ind på kontoen?
 13. Hvor meget tjener man på en nattevagt?
 14. Hvor meget giver natarbejde?

Hvad tjener man på plejehjem?

plejehjem) tjener typisk mellem 18.447 kr. og 28.350 kr. brutto pr. måned ved jobbets start.

Hvad er lønnen for en ufaglært?

Industri
Faglært128,00 kr. pr. time
Ufaglært125,25 kr. pr. time
Under 18 år:
15-årige49,75 kr. pr. time
16-årige62,00 kr. pr. time

Hvor meget vil sygeplejerskerne have i løn?

En nyuddannet sygeplejerske ansat på det regionale område får efter overenskomsten en grundløn på 25.383 kr. om måneden (løntrin 4 + centralt aftalt tillæg) Efter 8 år stiger lønnen til 29.333 kr. om måneden (løntrin 6 uden tillæg)

Hvad tjener en ufaglært hjemmehjælper?

23.553 kr. Grafen viser, hvordan lønniveauet fordeler sig for din søgning. Du kan fx se, hvad flest tjener, og om der er stor forskel på højeste og laveste løn.

Hvornår får man løn som afløser på plejehjem?

Hvis du er reglementsansat Til reglementsansatte foregår lønudbetalingen som regel månedsvis forud via en lønkonto i et pengeinstitut. Lønnen er til disposition ved forrige måneds udløb.

Hvad tjener en nattevagt på plejehjem?

Med aftenvagter, nattevagter og weekendvagter har sosu-assistent tjent 62.000 kroner om måneden i snit i 2017. Den 51-årige sosu-assistent Gert tjener så meget, at han hører til blandt de ti procent af danskerne, der tjener mest.

Hvad er mindstelønnen for voksne?

Den gennemsnitlige mindsteløn i Danmark er således et gennemsnit af alle mindste-lønninger på tværs af en række forskellige sektorer, og den er i øjeblikket ca 110 kr i timen. Lønforhandlinger foregår udelukkende mellem arbejdsmarkedets partere, hvilket vil sige fagforeninger og arbejdsgiver-foreninger.

Hvad er den mindste timeløn?

Er der mindsteløn i Danmark? Nej. Modsat mange andre lande er der ikke nogen lovbestemt mindsteløn i Danmark.

Hvor mange sygeplejersker arbejder deltid?

Af tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) fremgår det, at der siden 2011 har været en nedgang på næsten fem procentpoint i andelen af sygeplejerskerdeltid. Andelen på deltid er de seneste ti år faldet fra 53,80 procent på deltid til nu 48,40 procent.

Hvad må en ufaglært hjemmehjælper?

Hvad må ufaglærte? Hun understreger, at ufaglærte skal gennem nogle ugers amu-uddannelse på social- og sundhedsskole, og at de ikke varetage de tungeste plejeopgaver. Men praktisk bistand til pensionister og plejeopgaver af mere almindelig karakter vil de godt kunne udføre efter opkvalificering.

Hvad tjener man som vikar i hjemmeplejen?

FOA Gruppen
Social- og sundhedsassistenter PlejehjemsassistenterTimeløn uden erfaringTimeløn med erfaring
Weekend – dag (07.00-15.00)309,86321,02
Weekend - aften/nat (15.00-07.00)355,30368,10
Helligdag (07.00-15.00)413,14428,02
Helligdag - aften/nat (15.00-07.00)458,59475,10

Hvad tid kommer løn ind på kontoen?

Langt de fleste danskere har deres lønudbetaling på et fast tidspunkt – lønnen kommer som regel til udbetaling på den sidste bankdag i hver måned. Det betyder, at man ofte får udbetalt de penge, man skal have, den sidste hverdag i hver måned.

Hvor meget tjener man på en nattevagt?

325,00 for hverdage samt lørdage og kr. 625,00 for søn- og helligdage pr. påbegyndt 24 timer.

Hvor meget giver natarbejde?

Når du arbejder om natten, oplever du måske nogle af de gener, som er velkendte ved natarbejde, fx: Søvnbesvær, fordøjelsesproblemer, almen utilpashed, trykken for brystet eller hovedpine. Heldigvis svinder generne for de fleste, når de ikke arbejder om natten og det er også muligt at mindske generne.