:

Kan vi stole på medierne?

Table of Contents:

 1. Kan vi stole på medierne?
 2. Hvilke medier bruger danskerne?
 3. Hvad er medierne?
 4. Hvordan påvirkes vi af medierne?
 5. Hvilke medier bruger vi?
 6. Hvad er Medialiseringens kendetegn?
 7. Hvad er et massemedie?
 8. Hvad betyder medieret kommunikation?
 9. Hvem bruger hvilke medier?
 10. Hvilke sociale medier er mest populære i Danmark?

Kan vi stole på medierne?

De fleste af os mener nok, at vi kan stole på et medie som fx TV-avisen. Men alle medier udvælger og vinkler deres stof, hvilket er med til at farve den måde, de fortæller en historie på. Valgkampen i 2001 med Poul Nyrup Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen som hovedpersonerne handlede meget om flygtninge.

Hvilke medier bruger danskerne?

Selvom udviklingen går i samme retning for alle medietyper, er der væsentlig forskel på, hvor udbredt den digitale brug er for de forskellige medier. 77 procent af danskere over 12 år benytter sociale medier, 68 procent streamer tv-indhold, og 60 procent læser nyheder online eller via en app.

Hvad er medierne?

Medier er altså en slags mellemled som både adskiller, men også forbinder. Medierne står fx mellem et fænomen og et menneske – mellem en afsender og en modtager. I en lidt snævrere forståelse handler medier om kommunikation. Medierne bærer kommunikation og formidler udtryk og betydninger over afstande i tid og rum.

Hvordan påvirkes vi af medierne?

Derfor er forskere kun i gang med at forstå sociale mediers påvirkning. Lige nu peger forskningen på følgende: Der er en sammenhæng mellem brug af sociale medier og forekomsten af depression, angst, lavt selvværd, og ensomhedsfølelse. Jo større brug af sociale medier, jo større forekomst af ovenstående.

Hvilke medier bruger vi?

Danskernes daglige brug af de mest populære sociale medier:
 • Facebook 65%
 • YouTube 29%
 • Instagram 30%
 • Snapchat 25%
 • LinkedIn 8%
 • Twitter 7%
 • Pinterest 5%
 • TikTok 5%
30. jun. 2021

Hvad er Medialiseringens kendetegn?

Denne proces er kendetegnet ved en dobbelthed af, at medierne integreres i andre samfundsinstitutioners virke, samtidig med at medierne selvstændiggør sig som en institution i samfundet.

Hvad er et massemedie?

Massemedier. Ved «massemedier» forstås i dagligtale radio, fjernsyn og aviser; I mere omfattende forstand dækker begrebet endvidere (uge)blade, billigbøger, film, grammofonplader, CD, bånd og videokassetter.

Hvad betyder medieret kommunikation?

Mediering betegner kommunikationen gennem et medie, hvorved både budskabet og relationen mellem afsender og modtager kan blive påvirket af mediets mellemkomst.

Hvem bruger hvilke medier?

Danskere med en profil på sociale medier i 2019 (i %)
 • 77 % af befolkningen har en profil på Facebook i 2019.
 • 41 % har en profil på LinkedIn, 40 % har på Instagram, og 40 % har en Snapchatprofil.
 • 37 % har en profil på YouTube.

Hvilke sociale medier er mest populære i Danmark?

I Danmark er Facebook det mest populære sociale medie. DR har lavet en undersøgelse (se kilder) som viser at 3,5 million danskere bruger Facebook hver måned. Men også Snapchat og Instagram er populære sociale medier – specielt blandt de unge.