:

Hvilke forholdsregler findes der ved infektionen?

Table of Contents:

  1. Hvilke forholdsregler findes der ved infektionen?
  2. Hvad er NIR rengøring?
  3. Hvad betyder det at arbejde efter steril teknik?
  4. Hvad er non touch?
  5. Hvad er reservoir smittekæde?
  6. Hvilken er den mest hyppige nosokomielle infektion?
  7. Hvad er den transiente flora?
  8. Hvorfor rent til urent?

Hvilke forholdsregler findes der ved infektionen?

For at forebygge spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer fra person til person er der en række infektionshygiejniske forholdsregler, der skal tages i betragtning i forhold til: håndhygiejne anvendelse af arbejdsdragt anvendelse af personlige værnemidler rengøring, desinfektion og sterilisation ...

Hvad er NIR rengøring?

udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for rengøring. Der er flere formål med udarbejdelsen af denne NIR for rengøringsområdet. Et er at tilvejebringe et fælles sæt retningslinjer, som kan danne grundlag for lokale retningslinjer, aftaler og opnåelse af ønskede kvalitetsmål.

Hvad betyder det at arbejde efter steril teknik?

Aseptisk teknik (steril teknik), er en procedure, hvor materialer, udstyr, personaleadfærd og eventuel lufttilførsel er reguleret for at holde den mikrobielle og partikulære kontamination på et accepteret niveau.

Hvad er non touch?

Ved non-touch teknik forstås en teknik, der sikrer, at man ved at anvende rent/sterilt udstyr ikke forurener andet rent/sterilt udstyr eller patienten. Enten anvendes aseptisk teknik med sterile handsker eller non-touch teknik med sterile instrumenter.

Hvad er reservoir smittekæde?

Smittereservoiret eller ”værten” er det sted, hvor mikroorganismerne lever. Det kan være hos mennesker (raske og syge smittebærere), i organisk materiale, snavs, støv, vand/væsker eller fødevarer.

Hvilken er den mest hyppige nosokomielle infektion?

De hyppigste hospitalsinfektioner hos ældre er urinvejsinfektioner, pneumoni og gastroenteritis. Nosokomielle infektionsrater angives at være på 7,6-10,6 pr.

Hvad er den transiente flora?

Den transiente flora(11) består af bakterier, svampe og virus, som overlever i varierende grad på hænderne, men som almindeligvis ikke formerer sig på hænderne9,12,28. Håndhygiejne retter sig primært mod forurening af hænderne med transient flora.

Hvorfor rent til urent?

Man vasker altid fra rent mod urent. Det vil sige at man foran vasker fra urinrøret og udefter, og bagpå vasker fra balderne og ind mod endetarmsåbningen. Det er vigtigt at være opmærksom på hvad man har rørt med hænderne, da man let kan videreføre bakterier, og derved øge risikoen for en urinvejsinfektion.