:

Hvad gør ozon?

Table of Contents:

 1. Hvad gør ozon?
 2. Hvordan bliver Jordens atmosfære fastholdt omkring Jorden?
 3. Hvad er årsagen til ozonlagets nedbrydning?
 4. Hvad sker der når man kommer ind i et sort hul?
 5. Hvor farligt er ozon?
 6. Hvad sker der i troposfæren?
 7. Hvor højt er der til atmosfæren?
 8. Hvor slutter atmosfæren?
 9. Hvad er forskellen på ozonlaget og atmosfæren?
 10. Hvor er der Ozonhuller?
 11. Hvad er sort hul i rummet?
 12. Hvordan kan man se sorte huller?
 13. Hvor i atmosfæren befinder vejret sig?

Hvad gør ozon?

Ozonlaget er vigtigt for livet på jorden, fordi det absorberer den farlige kortbølgede ultraviolette stråling fra solen. Ultraviolet stråling er farlig, fordi den skader planter og dyr. Observationer har vist, at i perioder, hvor ozonlaget er nedbrudt, stiger den ultraviolette stråling ved jordens overflade.

Hvordan bliver Jordens atmosfære fastholdt omkring Jorden?

Atmosfæren holdes på plads af Jordens tyngdefelt og deltager således i Jordens rotation (Jordens magnetfelt forhindrer, at solvinden og den kosmiske stråling ikke skræller atmosfærens øverste lag af). Men forskellige tryk skaber hele tiden strømninger i den, både vandret og lodret.

Hvad er årsagen til ozonlagets nedbrydning?

I 1980'erne fandt man ud af at menneskets udledning af CFC-gasser (især fra køleskabe) var årsagen til ozonhullerne. CFC står for Chloro-Fluoro-Carbon, det er altså en gruppe af kemiske forbindelser, der består af klor. Klor fra CFC-gasserne kan løsrive sig og nedbryde ozon (O3) i atmosfæren til ilt (O2).

Hvad sker der når man kommer ind i et sort hul?

Dén forståelse af et sort hul ligger til grund for den første teori om et menneskes endeligt i et sort hul. Hvis man trækkes ind i et sort hul med fødderne først, vil tiltrækningen på tæerne være stærkere end i hovedet. Det vil betyde, at kroppen bliver strukket og til sidst snapper over som en gammel, mør elastik.

Hvor farligt er ozon?

Mennesker bør derimod ikke udsættes for høje koncentrationer af ozon. Det kan medføre åndedrætsbesvær, fremkalde astma og skade lungerne. Det skyldes formentlig ikke ozonen i sig selv, men at ozon reagerer med andre kemiske emner i luften. Derved dannes ultrafine partikler, der kan trænge langt ned i lungerne.

Hvad sker der i troposfæren?

Troposfæren (græsk: tropē for vending og sphaîra for kugle) er det nederste lag af Jordens atmosfære og dermed en del af biosfæren. Den indeholder omkring 80% af atmosfærens masse og 99% af dens vanddamp og aerosoler, som aldrig forlader Jorden, men ophobes heri, dvs. forbliver i biosfæren.

Hvor højt er der til atmosfæren?

Mesosfære (atmosfære) – 50-85 km højde – det lag i Jordens atmosfære som ligger over stratosfæren og under termosfæren. Stratosfære – 20-50 km højde – den del af atmosfæren der overlejrer troposfæren – ozonlaget i dette lag.

Hvor slutter atmosfæren?

Det sidste af atmosfærens lag er eksosfæren. Dette er det lag, der er længst væk fra jordens overflade, og på grund af dets højde er det det mest ubestemte og derfor ikke i sig selv betragtes som et lag af atmosfæren. Mere eller mindre strækker den sig mellem 600-800 km i højden op til 9.000-10.000 km.

Hvad er forskellen på ozonlaget og atmosfæren?

Atmosfæren på Jorden består af en række forskellige gasarter, hvor ozon er en af dem. Ozonlaget er betegnelsen for det lag i atmosfæren af ozon, der beskytter som et skjold for solens farlige ultraviolette stråler. Jordens atmosfære kan inddeles i fire forskellige lag: Troposfæren.

Hvor er der Ozonhuller?

CFC-drivhusgasserne har som sagt en ødelæggende virkning på ozonlaget i stratosfæren. Det er derfor blevet forbudt at anvende dem. Konsekvensen af nedbrydning af ozon i stratosfæren bliver populært omtalt som 'ozonhuller'. Der er observeret ozonhuller over Antarktis og et mindre over Arktis.

Hvad er sort hul i rummet?

Et sort hul er et område i rummet, hvor en stor masse er presset sammen, så den ingenting fylder. Det gør, at tyngdekraften er så stærk, at selv lyset med dets hastighed på næsten 300.000 km/sekund ikke kan slippe væk. Sorte huller kan altså ikke udsende lys.

Hvordan kan man se sorte huller?

Det er en samling af materiale, der er så tæt sammenpresset, at tyngdekraften er enormt stor. Så stor, at intet kan slippe væk fra det. Selv ikke lyset. Fordi lys ikke kan undslippe det sorte hul, kan vi ikke se det, det modsatte af lys er mørke og mørke i universet er sort, og det er derfor, at det har fået det navn.

Hvor i atmosfæren befinder vejret sig?

Al jordens vejr foregår i Troposfæren og de fleste af de skyer man ser på himlen befinder sig i troposfæren. Troposfæren har en middelhøjde på 12 km over jordens overflade (ca 6-8 km i polaregnene og 16-18 km ved Ækvator) og indeholder mange forskellige gasarter, såsom Kuldioxid, Metan, vanddamp osv.