:

Hvad hedder kirkerum?

Table of Contents:

 1. Hvad hedder kirkerum?
 2. Hvordan er kirken indrettet?
 3. Hvorfor er der skibe i danske kirker?
 4. Hvad består en kirke af?
 5. Hvad kaldes et siderum i en kirke?
 6. Hvad vej vender en kirke?
 7. Hvad bruges alteret til?
 8. Hvad hedder i en kirke?
 9. Hvorfor hedder det skibet i en kirke?
 10. Hvad er skib et symbol på?
 11. Hvad hedder delene i en kirke?
 12. Hvad er apsis i en kirke?
 13. Hvad hedder kirkens halvrunde Overhvælvede udbygning?
 14. Hvorfor knæler man ved alteret?
 15. Hvordan skal kisten vende i graven?

Hvad hedder kirkerum?

I romanske kirker er koret smallere og lavere end skibet, som er det sted, hvor menigheden står eller sidder. Med de gotiske kirker får koret samme højde som skibet, men adskilles fra skibet med en korskranke eller et korgitter. Koret er gerne hævet over det øvrige gulvplan, for eksempel med en krypt nedenunder.

Hvordan er kirken indrettet?

Der bør sikres niveaufri adgang samt fri passage overalt i våbenhus, skib, sideskibe samt kor med knæfald. Dette betyder, at der ikke bør være højdeforskelle over 2,5 cm, og at den fri gangbredde min. bør være 1,3 m frem til siddepladser, knæfald og døbefont. Der bør sikres fornøden manøvre- og vendeplads på min.

Hvorfor er der skibe i danske kirker?

Skibet er et gammelt symbol for menigheden og kirken, der med Kristus ved roret klarer sig på tilværelsens stormfyldte hav.

Hvad består en kirke af?

Sognene er samlet i provstier med ca. 20 sogne i hvert provsti. Der er således 107 provstier i Danmark. Hvert provsti har et provstiudvalg, der består af en provst, som er en af provstiets præster, og mellem to og syv medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Hvad kaldes et siderum i en kirke?

Narthex. Romanske kirker kan i vestenden have et åbent indgangsparti som en forgård og eventuelt overdækket med et søjlebåret tag eller med overdækning langs siderne og åbent i midten. Sådant et indgangsparti kaldes for et atrium. Men indgangspartiet kan også være helt lukket og kaldes da for narthex.

Hvad vej vender en kirke?

Jesus vil komme som solopgangen fra det høje. Og solen står som bekendt op i øst. Derfor er kirkerne bygget, så menigheden vender blikket mod øst, når de sidder på kirkebænken, og kirketårnet, ja, det er normalt placeret bag bænkene – altså mod vest.

Hvad bruges alteret til?

Alteret er i de fleste religioner det sted, hvor der ofres til guden eller guderne. Som kultsted er alteret i nogle religioner så helligt at lægfolk ikke må have adgang til det.

Hvad hedder i en kirke?

Et kirkeskib er en kirkes største rum, hvor menigheden sidder. I større kirker er der flere parallelt anbragte kirkeskibe, midterskib og sideskibe og/eller tværskibe.

Hvorfor hedder det skibet i en kirke?

Et kirkeskib er en kirkes største rum, hvor menigheden sidder. I større kirker er der flere parallelt anbragte kirkeskibe, midterskib og sideskibe og/eller tværskibe. Betegnelsen "skib" stammer fra det græske naos, der betegnede det indelukkede tempelrum. Ordet er siden blevet udbredt via middelalderlatinens navis.

Hvad er skib et symbol på?

Skib, har udbredt symbolfunktion i religioners myter og riter, som bindeleddet mellem guder og mennesker og mellem de levende og de dødes rige. Endvidere kan livets gang fremstilles som en rejse eller en sejlads på et stormfuldt hav. Himmellegemers rejse over himmelhvælvingen kan have skibet som symbol.

Hvad hedder delene i en kirke?

I de romanske kirker er koret ofte smallere end skibet, mens det i gotiske kirker for det meste er lige så bredt som hovedskibet. Koret kaldes også for præstekirken - modsat lægmandskirken, der jo var skibet. Strengt taget er koret den del af kirken, hvor præsternes stole er placeret.

Hvad er apsis i en kirke?

Apsis (plur. apsider) kommer af græsk hapsis = "runding" eller "mange kantet". Ordet brugtes oprindelig om korrundingen i en kirke. Herfra er det overført, så det kan bruges om bagagepladsen i et telt.

Hvad hedder kirkens halvrunde Overhvælvede udbygning?

Apsis, en oftest halvrund og gerne overhvælvet udbygning eller nicheformet afslutning på fx en senromersk basilika, et tempel eller en kristen kirke.

Hvorfor knæler man ved alteret?

højt, skal ikke opfattes som en afspæring, men tjener derimod som støtte, når man knæler ned på skranken. Rækværket kan være udført af træ, smedejern eller måske endda af mere ædle metaller. De kan undertiden være uhyre kunstfærdigt udførte.

Hvordan skal kisten vende i graven?

I kirken eller kapellet står kisten altid med hovedenden mod alteret, sådan at den afdøde vender mod menigheden, og når kisten bæres ud, er det derfor også med fodenden først.