:

Hvad er Nedgangskonjunktur?

Table of Contents:

 1. Hvad er Nedgangskonjunktur?
 2. Hvad er balanceproblemer økonomi?
 3. Hvad hedder en tilstand med dårlige vilkår for den økonomiske udvikling inden for et samfund?
 4. Hvad betyder Opgangskonjunktur?
 5. Hvad er konjunkturindikatorer?
 6. Hvad er stabilitetspagten?
 7. Hvad er IT krisen?
 8. Hvordan måles konkurrenceevnen?
 9. Hvilken indflydelse har konkurrenceevnen for den danske økonomi?
 10. Hvad karakteriserer en Opgangskonjunktur?
 11. Hvad vil det sige at der er svingninger i samfundsøkonomien?
 12. Hvad er et konjunkturbarometer?

Hvad er Nedgangskonjunktur?

I en nedgangskonjunktur får virksomhederne ikke solgt alt det, de producerer. Til at begynde med vil man ofte registrere en svigtende afsætning af kapitalvarer, efterhånden også af forbrugsvarer. Varelagrene fyldes op. Flere og flere mister deres job.

Hvad er balanceproblemer økonomi?

Da den anden oliekrise indtraf omkring 1980, udløste det en ny lavkonjunktur, der understregede dansk økonomis store balanceproblemer: Der var på én gang høj ledighed, høj inflation, underskud på betalingsbalancens løbende poster og efterhånden en betydelig offentlig gæld.

Hvad hedder en tilstand med dårlige vilkår for den økonomiske udvikling inden for et samfund?

Konjunktursvingninger i Danmark siden 1980 Siden den første oliekrise i 1973 har Danmarks økonomi gennemlevet en række konjunkturcykler. Perioden fra 19 var præget af lavvækst, stigende ledighed og høj inflation.

Hvad betyder Opgangskonjunktur?

Opgangskonjunktur: Når der er opgangskonjunktur, er den økonomiske aktivitet stigende. Der bliver investeret meget, og væksten er høj. Arbejdsløsheden falder. Højkonjunktur: Når der så bliver højkonjunktur, er der fuld drøn på økonomien.

Hvad er konjunkturindikatorer?

Konjunkturbarometeret for industri belyser sektorens aktuelle forhold. Dette sker bl. a. ved den sammensatte konjunkturindikator for industrien, som er en sammenvejning af forventning til produktion og vurdering af ordrebeholdning og færdigvarelagre.

Hvad er stabilitetspagten?

Stabilitetspagten, aftale indenfor den Økonomisk Monetære Union (ØMU). Aftalens sigte er at harmonisere finanspolitikken i EU's forskellige medlemslande, således at en fælles valuta (Euroen) er mulig. Pagten lægger en snæver ramme om finanspolitikken.

Hvad er IT krisen?

IT-krisen var en økonomisk krise, der kom ovenpå en massive kursstigninger på aktier indenfor IT-branchen. IT-krisen begyndte i år 2000 og fortsatte frem til år 2002. Krisen var et resultat af de vilde kursstigninger, der havde været i slutningen af 1990'erne på IT-aktier.

Hvordan måles konkurrenceevnen?

Konkurrenceevnen forstået som priskonkurrenceevnen kan opgøres ved at beregne enhedsomkostningerne, altså omkostningerne ved at producere et eksemplar af et givet produkt, i forhold til de tilsvarende omkostninger i konkurrerende lande.

Hvilken indflydelse har konkurrenceevnen for den danske økonomi?

Helt analogt til at en svag konkurrenceevne fører til tab af afsætning og afdæmpet lønpres, vil en stærk konkurrenceevne føre til en beskæftigelse, der ligger over sit naturlige leje. Resultatet er, at lønningerne stiger mere end normalt, hvorved konkurrenceevnen efterhånden svækkes.

Hvad karakteriserer en Opgangskonjunktur?

Opgangskonjunktur: Når der er opgangskonjunktur, er den økonomiske aktivitet stigende. Der bliver investeret meget, og væksten er høj. Arbejdsløsheden falder. Højkonjunktur: Når der så bliver højkonjunktur, er der fuld drøn på økonomien.

Hvad vil det sige at der er svingninger i samfundsøkonomien?

En markedsøkonomi bevæger sig typisk i svingninger, såkaldte konjunkturer, hvor gode tider (højkonjunkturer) afløses af dårlige tider (lavkonjunkturer) i en uregelmæssig, men tilbagevendende rytme.

Hvad er et konjunkturbarometer?

Konjunkturbarometrene er månedlige tendensundersøgelser om faktiske forhold og forventninger inden for de enkelte sektorer og brancher. Et ”konjunkturbarometer” indikerer de aktuelle ændringer, virksomhederne registrerer, inklusive de ændringer der tegner sig i den nære fremtid.