:

Hvad var baggrunden for Rødstrømpebevægelsen?

Table of Contents:

 1. Hvad var baggrunden for Rødstrømpebevægelsen?
 2. Hvad er kvindefrigørelse?
 3. Hvad betyder ingen kvindekamp uden klassekamp?
 4. Hvad var kvindebevægelsens mål?
 5. Hvorfor hedder det Rødstrømpebevægelsen?
 6. Hvad er kvindekamp?
 7. Hvornår startede kvindekamp?
 8. Hvornår startede kvindekampen?
 9. Hvad kendetegner kvindekampen?
 10. Hvad gjorde kvindebevægelsen?
 11. Hvad kæmpede Dansk Kvindesamfund for?
 12. Hvad var rødstrømpernes kvindeideal?

Hvad var baggrunden for Rødstrømpebevægelsen?

Rødstrømpebevægelsens overordnede mål var en omstyrtelse af kapitalismen og patriarkatet, som ideologisk blev set som to uløseligt forbundne størrelser. De umiddelbare mål var lige løn og lige vilkår for mænd og kvinder, og kvindekampen skulle foregå overalt: i politik, på arbejdspladsen, i familien og i dobbeltsengen.

Hvad er kvindefrigørelse?

Kvindefrigørelse betød for dem fuld realisering af den kvindelige egenart og udvikling af kvindekulturen. «Ikke lig, men ligeværdig» var målet. Kvindens opgave i samfundet var at mildne og modvirke den mandlige kulturs værdier med dens militarisme og magtdyrkning.

Hvad betyder ingen kvindekamp uden klassekamp?

"Ingen klassekamp uden kvindekamp" lød parolen i dele af kvindebevægelsen for 30 år siden. Arbejdet med at mindske uligheden mellem sociale grupper hænger sammen med at forandre forholdene for kvinder.

Hvad var kvindebevægelsens mål?

Kvindebevægelsen er sammenslutninger af fortrinsvis kvinder med det formål at afskaffe diskrimination mod kvinder og bekæmpe mandsdominans i samfundet. Feminismen kan siges at være kvindebevægelsens ideologi.

Hvorfor hedder det Rødstrømpebevægelsen?

Rødstrømpebevægelsen var opkaldt efter den samtidige amerikanske bevægelse New York Redstockings, hvor farven rød (i modsætning til blåstrømperne) angav den nye feminismes retning: En radikal og venstreorienteret feminisme, der ikke havde ligestilling med mændene som mål, men derimod kvindefrigørelse i et helt nyt og ...

Hvad er kvindekamp?

Det første store slag for kvindebevægelsen stod med indførelsen af kvindernes valgret, som blev indført i Danmark i 1915. En af de mere markante perioder i den danske kvindekamp opstod i 1970'erne, hvor en gruppe københavnske kvinder i foråret 1970, inspireret af amerikanske initiativer, gennemførte nogle happenings.

Hvornår startede kvindekamp?

Efter nogle års forberedelse, helt præcist den 24. februar 1871, fik Danmark så sin første kvindekamp-forening med Matilde Bajer som første formand.

Hvornår startede kvindekampen?

Efter nogle års forberedelse, helt præcist den 24. februar 1871, fik Danmark så sin første kvindekamp-forening med Matilde Bajer som første formand.

Hvad kendetegner kvindekampen?

I 1960'erne og 1970'erne begyndte kvindernes rolle i samfundet at ændre sig. Flere kvinder fik arbejde, og man snakkede om ligestilling og ligeløn. Desuden var perioden præget af, at kvinder tog magten over egen krop og seksualitet.

Hvad gjorde kvindebevægelsen?

Kvindebevægelsen er sammenslutninger af fortrinsvis kvinder med det formål at afskaffe diskrimination mod kvinder og bekæmpe mandsdominans i samfundet. Feminismen kan siges at være kvindebevægelsens ideologi.

Hvad kæmpede Dansk Kvindesamfund for?

I Dansk Kvindesamfunds formålsparagraf fra 1968 hed det, at foreningen ville arbejde for ”fuld ligestilling af kvinder og mænd, så de på lige vilkår kan gøre deres indsats i hjem, erhverv og det offentlige liv”.

Hvad var rødstrømpernes kvindeideal?

Bevægelsen startede med en række spektakulære aktioner i foråret 1970. Den første og mest kendte aktion bestod af et optog med 12 kvinder, der gik op og ned af Strøget bærende på skilte med slogans. De var klædt ud som det stereotype kvindeideal med balloner i kæmpe brystholdere, nylonparykker og kunstige øjenvipper.