:

Hvor mange regner man med at nedbørsmængden vil stige frem mod år 2100?

Table of Contents:

  1. Hvor mange regner man med at nedbørsmængden vil stige frem mod år 2100?
  2. Hvad er dårligt for miljøet?
  3. Hvor meget vil nedbørsmængden stige i løbet af de næste 100 år hvis udviklingen fortsætter på den måde som den røde linje viser?
  4. Hvordan vil Danmark se ud om 50 år?
  5. Hvor kommer udledningen af CO2 fra?
  6. Hvad er miljøpåvirkning?
  7. Hvad er nedbørsmønstre?
  8. Hvor meget vil temperaturen stige de næste 100 år?

Hvor mange regner man med at nedbørsmængden vil stige frem mod år 2100?

Highlights om fremtidens danske klima i år 2100*: Om vinteren stiger mængden af nedbør med knap 25 %. Da temperaturen samtidig er stigende, vil relativt meget af denne nedbør falde som regn. Om sommeren falder der omtrent samme mængde nedbør som i dag - men nedbøren bliver oftere fra kraftige byger.

Hvad er dårligt for miljøet?

Udledning af kvælstof fra gødning og gylle kan forurene luft og vand og føre til dårlig luftkvalitet og iltsvind. Plastikaffald i verdenshavene kan påvirke fisk og andre havdyr, der enten bliver viklet ind i det eller fejlagtigt tror, at det er mad. Jordforurening kan også være skadeligt for miljøet.

Hvor meget vil nedbørsmængden stige i løbet af de næste 100 år hvis udviklingen fortsætter på den måde som den røde linje viser?

DMI har på baggrund af beregninger forsøgt at forudsige hvordan klimaforandringerne vil påvirke vejret i Danmark de næste hundrede år. Forskerne arbejder med forskellige scenarier, alt efter hvor meget det lykkes at nedbringe udledningen af CO2 i atmosfæren. Ifølge beregningerne vil nedbørsmængden stige med 1,6-6,9%.

Hvordan vil Danmark se ud om 50 år?

”2050 – Der bli'r et yndigt land” tegner et billede af et Danmark, der er meget anderledes end i dag – men også meget genkendeligt. Scenariet tager udgangspunkt i at Danmark er et ”grøn vækst”-samfund, der er uafhængigt af kul, olie og gas. De største forandringer er, at de store byer vokser og de små samfund skrumper.

Hvor kommer udledningen af CO2 fra?

Drivhusgasser stammer fra mange forskellige kilder I energi- og transportsektoren stammer udledningen af drivhusgasser primært fra afbrænding af fossile brændsler som kul, naturgas og olie. I Danmark bruger vi kul, naturgas og olie til opvarmning af huse, produktion af elektricitet samt brændstof til biler.

Hvad er miljøpåvirkning?

Virksomhedens miljøpåvirkninger kan opdeles i direkte og indirekte påvirkninger. De direkte miljøpåvirkninger omfatter virksomhedens ressourceforbrug og emissioner, der primært kommer fra produktionen.

Hvad er nedbørsmønstre?

Der bliver varieret nedbør og mere ekstremvejr Klimaændringerne indebærer ændringer i nedbørsmønstre. Nogle steder vil der blive mindre nedbør, mens det vil regne og sne mere i andre områder.

Hvor meget vil temperaturen stige de næste 100 år?

I de sidste 100 år er den globale temperatur steget med ca. 0,74°C ±0,18°C. Stigningerne er især sket mellem 19 og igen siden 1975, se figur 1.