:

Hvorfor hedder byer strup?

Table of Contents:

 1. Hvorfor hedder byer strup?
 2. Hvad betyder slev i bynavn?
 3. Hvad betyder stednavne?
 4. Hvorfor ender mange byer på løse?
 5. Hvem opfandt bynavne?
 6. Hvad er en slev?
 7. Hvorfor ender byer på Borg?
 8. Hvorfor hedder byerne sker på Bornholm?
 9. Hvad betyder bynavne med løse?
 10. Hvad betyder endelsen i bynavne?
 11. Hvorfor ender mange byer på rød?

Hvorfor hedder byer strup?

Et stigende befolkningstal kunne naturligvis medføre at der blev etableret helt nye bebyggelser på hidtil udyrket jord. Man har ment at mange stednavne på -torp (der i nyere tid er blevet til -drup, -strup, -trup eller -rup) er udtryk for en sådan nyopdyrkning i vikingetiden.

Hvad betyder slev i bynavn?

Endelsen er faktisk ikke -slev, men bare -lev. Endelsen -lev er beslægtet med "levn, levne" og det engelske "leave" og betegner noget efterladt, dvs. 'arvegods eller ejendom'. Det første led er som regel et mandsnavn, og det er så personens navn i genitiv (ejefald) der forklarer at mange stednavne har et -s foran -lev.

Hvad betyder stednavne?

Stednavne er proprier (egennavne), som udpeger enkeltlokaliteter. De dannes, når der er behov for kort og entydigt at adskille én lokalitet fra en anden; se også substantiv. Behovet for lokalitetsudpegning kan dog ændres, og hvis der ikke længere er brug for et stednavn, forsvinder det igen.

Hvorfor ender mange byer på løse?

Sengeløse »Endelsen 'løse' betyder oprindeligt lysning. I middelalderen blev 'løse' dog anvendt spottende i flere sammenhænge. For eksempel var Sengeløse et sted, hvor beboerne ikke havde senge. Der findes også Særkeløse, hvor beboerne havde ry for at være så fattige, at de ikke havde tøj på kroppen (særk = skjorte).

Hvem opfandt bynavne?

Fortællingerne bag bynavnene går over 1.000 år tilbage og handler om landskabet, byerne blev bygget i, de guder, man tilbad, og de konger, der regerede – og som inspirerede indbyggerne til at finde på et fedt navn til deres beboelse.

Hvad er en slev?

Slev betyder omtrent det samme som røreske.

Hvorfor ender byer på Borg?

Den nuværende betydning 'befæstet anlæg' findes i en del middelalderlige bebyggelsesnavne, blandt andet i købstadnavne som Kalundborg og Fåborg. Endelsen bruges senere i navne på ikke-befæstede herregårde, fx Wedellsborg, og især fra 1600-tallet i spottende navne på gårde og huse, fx Pjaltenborg og Pindborg.

Hvorfor hedder byerne sker på Bornholm?

-ker er på bornholmsk en stednavnsendelse der betyder kirke. I modsætning til de fleste sogne i resten af Danmark, der er opkaldt efter den by, kirken lå i, er de bornholmske sogne opkaldt efter selve kirken. Endelsen ses i de fleste sogne på Bornholm, og en del af byerne benytter også endelsen i selve bynavnet.

Hvad betyder bynavne med løse?

-Løse, endelse i danske stednavne, egentlig to ord, 1) 'uden, manglende', afledt af løs, jf. opr. spottenavne som Sengeløse (stedet 'uden seng'), og Særløse (stedet 'uden særk') med tidligste skriftlige overlevering fra -t., 2) 'lysning, åben plads', sandsynligvis beslægtet med lys.

Hvad betyder endelsen i bynavne?

By-endelsen blev ofte kombineret med beskrivelser af naturen som i Skovby, eller af hvem der boede der. For eksempel om det var karle, som boede i byen. Dit bynavn kan også ende på –rød. –rød betyder, at stedet blev ryddet, og ofte beskriver forleddet, hvad det var en plante eller træ, som man ryddede væk.

Hvorfor ender mange byer på rød?

Hvorfor er der så mange byer, der hedder noget med rød, Birkerød, Allerød og hvad ved jeg. ... Efterleddet rød er særlig almindeligt i Nordsjælland, hvor Birkerød og Allerød henholdsvis hentyder til en rydning i en birkeskov og en elleskov, mens Horserød betyder en rydning, hvor der har gået heste.