:

Hvad koster det at få udleveret de oplysninger som en virksomhed har om dig?

Table of Contents:

 1. Hvad koster det at få udleveret de oplysninger som en virksomhed har om dig?
 2. Hvilke regler gælder for indsamling af persondata når du handler på nettet?
 3. Hvorfor er data vigtigt for virksomheder?
 4. Hvem har data på mig?
 5. Hvilke oplysninger må man videregive?
 6. Hvilke af oplysningerne har de mest strenge regler om beskyttelse af data?
 7. Hvad er retligt grundlag?
 8. Hvad kan data bruges til?
 9. Kan man søge i folkeregisteret?
 10. Hvornår kan man kræve at få slettet sine oplysninger?
 11. Er navne personfølsomme oplysninger?
 12. Er initialer personoplysninger?
 13. Er arbejdsmail persondata?

Hvad koster det at få udleveret de oplysninger som en virksomhed har om dig?

Retten til adgang Når virksomheder har indsamlet disse data skal de tillade at du har ret til at adgang til dem og vide hvad de bliver brugt til. Derfor kan du kræve at en kopi af de indsamlede oplysninger udleveret. Det er ikke noget der koster noget, da det er en forpligtelse virksomheden er bundet til.

Hvilke regler gælder for indsamling af persondata når du handler på nettet?

Du skal være opmærksom på, at du har en række rettigheder, hvis en virksomhed, fx virksomheden, der ejer den digitale platform, registrerer oplysninger om dig. Du har fx ret til at få besked om, at dine personoplysninger indsamles og behandles, at få rettet urigtige/forkerte oplysninger om dig mv.

Hvorfor er data vigtigt for virksomheder?

Data er afgørende for at virksomheden kan træffe faktabaserede og rettidige beslutninger. Data anvendes til at optimere og forkorte processer og reducere spild og fejl. Data hjælper med at reducere forbruget af virksomhedens øvrige aktiver. Data anvendes som ingrediens til at skabe innovation.

Hvem har data på mig?

I CPR registerindsigt kan du se, hvilke oplysninger der er registreret om dig i Det Centrale Personregister (CPR). Alle, der er registrerede i CPR, har ret til gratis at få en registerindsigt.

Hvilke oplysninger må man videregive?

Persondatalovens § 7 Særligt følsomme personoplysninger kan som udgangspunkt kun videregives, hvis det er samtykke. Men følsomme personoplysninger kan dog videregives, hvis oplysningerne er nødvendige for myndighedsudøvelsen hos den myndighed, der får dem.

Hvilke af oplysningerne har de mest strenge regler om beskyttelse af data?

genetiske data, biometriske data og helbredsoplysninger bortset fra i særlige tilfælde (f. eks. hvis du har fået udtrykkelig tilladelse, eller hvis det er nødvendigt at behandle oplysningerne af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller national ret)

Hvad er retligt grundlag?

Du skal altid have et lovligt grundlag for at behandle personoplysninger. Her kan du læse om de forskellige grundlag, du kan basere behandlingen på. Når du behandler personoplysninger, skal du have et retligt grundlag. Dette kaldes også en hjemmel.

Hvad kan data bruges til?

Virksomheder kan for eksempel bruge data om køb, salg og besøg på bestemte hjemmesider til at målrette tilbud, kampagner, forsikringer, varer og meget andet til bestemte målgrupper, og de store mængder data gør det muligt at ramme meget præcist.

Kan man søge i folkeregisteret?

Du kan søge oplysninger i folkeregisteret om andre personer og få aktuelle navne- og adresseoplysninger, med mindre personen har navne- og adressebeskyttelse. Du kan også få at vide, om personen er død, rejst til udlandet eller er umyndig. Du skal søge om adresseforespørgslen digitalt.

Hvornår kan man kræve at få slettet sine oplysninger?

Betingelserne for sletning kan bl. a. være, at den dataansvarliges formål med at behandle dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller at den dataansvarlige udelukkende behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, som du nu har trukket dit tilbage.

Er navne personfølsomme oplysninger?

Er et navn en personfølsom oplysning? Nej, et navn er ikke i sig selv en personfølsom oplysning, men en personoplysning. Dog – såfremt navnet medfører en identificering af en person i en personfølsom sammenhæng (i kombination med andre oplysninger), f.

Er initialer personoplysninger?

Personoplysninger kan for eksempel være personnumre, registreringsnumre, et billede, et fingeraftryk, en stemme, lægejournaler eller biologisk materiale, når det i praksis er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne eller i kombination med andre. Man siger, at oplysningen er "personhenførbar".

Er arbejdsmail persondata?

Arbejdsmails beskriver først og fremmest en funktion Det skyldes, at personoplysninger i arbejdsmails mv. som udgangspunkt først og fremmest beskriver medarbejderens funktion i sin stilling hos arbejdsgiveren.