:

Hvad er Universalsuccession?

Table of Contents:

 1. Hvad er Universalsuccession?
 2. Hvad er en Særkreditor?
 3. Hvem tegner et i S?
 4. Hvad er en spaltning?
 5. Hvilke selskaber kan fusionere?
 6. Hvordan hæfter man i et interessentskab?
 7. Hvordan opnår et kapitalselskab Retssubjektivitet?
 8. Hvad er en interessent?
 9. Hvordan hæfter ejerne i et interes sent skab?
 10. Hvor gammel må en vurderingsberetning være?
 11. Hvad er vurderingsberetning?
 12. Hvad koster en revisorerklæring?

Hvad er Universalsuccession?

Universalsuccession, (lat. universal- + succession), det at en person fuldstændig indtræder i en anden persons formueretlige stilling med både rettigheder og forpligtelser.

Hvad er en Særkreditor?

Særkreditorer er de kreditorer, hvis krav ikke stammer fra interessentskabets drift, som fx Skatteforvaltningens krav på personlig skat hos en interessent. Det hænger sammen med, at det er interessentskabet som sådan, der ejer aktiverne i interessentskabet.

Hvem tegner et i S?

For at stifte et interessentskab skal der være mindst to ejere, som kaldes interessenter. Begge ejere hæfter personligt, solidarisk og uden begrænsning. Du kan starte et interessentskab uden at indskyde kapital.

Hvad er en spaltning?

Ved en spaltning kan man adskille aktiviteterne i to selskaber i stedet for at have dem samlet i et. Det er oftest set, at spaltninger fremkommer i kombination med andre omstruktureringsmuligheder såsom skattefrie aktieombytninger.

Hvilke selskaber kan fusionere?

Et kapitalselskab (hovedsageligt anpartsselskaber og aktieselskaber) kan i henhold til selskabsloven fusionere med et andet kapitalselskab. Der findes flere forskellige typer af fusioner alt efter, hvilke selskaber, der deltager, og hvilke selskaber, der opløses og fortsætter.

Hvordan hæfter man i et interessentskab?

Hæftelsen i et interessentskab er noget af det, der kendetegner selskabstypen. Ejerne i et interessentskab, kaldet interessenter, hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for selskabets forpligtelser.

Hvordan opnår et kapitalselskab Retssubjektivitet?

Som hovedregel opnår et selskab først retssubjektivitet ved registreringen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket betyder, at det som udgangspunkt ikke kan indgå aftaler. Selvfølgelig findes der dog enkelte undtagelser til reglen.

Hvad er en interessent?

En interessent er en person eller institution, som er af betydning for en virksomheds drift, fx kunde, leverandør og medarbejder; i selskabsretten er det den enkelte ansvarlige deltager i et interessentskab.

Hvordan hæfter ejerne i et interes sent skab?

Hæftelsen i et interessentskab er noget af det, der kendetegner selskabstypen. Ejerne i et interessentskab, kaldet interessenter, hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for selskabets forpligtelser.

Hvor gammel må en vurderingsberetning være?

En vurderingsberetning har til formål at værdiansætte selskabets aktiver og ikke være mere end 4 uger gammel på tidspunktet for beslutningen om omdannelse. Dette er af hensyn til at fremlægge et retvisende øjebliksbillede af selskabets økonomi. Vurderingsberetningen skal indsendes til Erhvervsstyrelsen.

Hvad er vurderingsberetning?

Vurderingsberetningen har til formål at beskrive de indskudte aktiver, oplyse om hvorledes de indskudte aktiver er vurderet og vederlaget herfor, samt vurdere om den økonomiske værdi af de indskudte aktiver mindst svarer til de udstedte kapitalandele og dermed dokumentere kapitalens tilstedeværelse ved registreringen.

Hvad koster en revisorerklæring?

Dette kræver en revisorpåtegning fra en registreret revisor....Priserne på en revisorerklæring.
Bogføring og gennemgang af ca. 300 bilag4.000,00 DKK
Opstilling og udarbejdelse af årsrapport8.000,00 DKK
Revisorerklæring3.500,00 DKK
Moms (25%)4.125,00 DKK
I alt inkl. moms20.625,00 DKK
8. feb. 2022