:

Hvad skyldes Konvektionsstrømme?

Table of Contents:

 1. Hvad skyldes Konvektionsstrømme?
 2. Hvordan opstår konvektion?
 3. Hvordan er Jorden bygget op?
 4. Hvad fortæller Lava om Jordens indre?
 5. Hvor dyb er indre kerne?
 6. Hvad består Jordens kappe af?
 7. Hvad Konvektionsstrømme?
 8. Hvad er strålevarme?
 9. Hvad betyder Mesosfære?
 10. Hvor mange tektoniske plader har Jorden?
 11. Hvad holder Jordens indre varm?
 12. Hvor langt er der rundt om Jorden ved ækvator?
 13. Hvor tyk er indre kerne?

Hvad skyldes Konvektionsstrømme?

Pladers bevægelse I dag mener de fleste geologer dog, at pladernes bevægelse skyldes konvektionsstrømme i Jordens indre. En konvektionsstrøm er en bevægelse i en væske eller i luftarter, og ved pladetektonikken er det en bevægelse i den bløde del af Jordens kappe – asthenosfæren. Bevægelserne skyldes varmepåvirkning.

Hvordan opstår konvektion?

Konvektionsregn opstår, hvor der sker en kraftig opvarming af jorden med påfølgende opvarmning af luften nedefra. Hvis luften er instabil, kan opstigningen blive meget kraftig, (op til 90 km/t). ... byer eller skove opvarmes luften meget og stiger til vejrs, mens frisk luft suges ind mod branden.

Hvordan er Jorden bygget op?

Jorden - indre opbygning, Der findes to parallelle sæt af betegnelser for lagene i Jordens indre opbygning. Dels skorpe, kappe, kerne og dels lithosfære, asthenosfære, mesosfære, kerne. Skorpen er det tyndeste og yderste lag, der sammen med den øvre kappe udgør lithosfæren.

Hvad fortæller Lava om Jordens indre?

Nogle af de grundstoffer, der sank ind mod centrum, var radioaktive. Deres henfald og omdannelse til andre grundstoffer er hovedårsagen til, at Jordens indre i dag er så varmt, fordi der ved henfaldet dannes energi. Samlet set bliver Jorden dog kølet af.

Hvor dyb er indre kerne?

Jordens kerne er det inderste af de tre lag i Jorden, som er opdelt i den indre og ydre kerne. Den indre kerne strækker sig fra 51 km i dybden.

Hvad består Jordens kappe af?

Kappen findes mellem den ydre kerne og asthenosfæren i dybden 350-2.883 kilometer. Materialet i kappen består af oxygen, magnesium, silicium og jern. Kappen består af delvis smeltet og fast materiale. I den nedre kappe er materialet smeltet som følge af varmen fra den ydre kerne.

Hvad Konvektionsstrømme?

Konvektionsstrømme i jordens kappe bringer varme fra jordens kerne opad mod jordens skorpe og overflade. Disse strømbevægelser anses for at være drivkraften i kontinentaldriften eller de tektoniske pladers bevægelser. Alt det kolde synker ned og det varme stiger op.

Hvad er strålevarme?

Strålevarme er varme, der overføres ved stråling i modsætning til varme overført ved konduktion (ledning) eller konvektion (stofs bevægelse).

Hvad betyder Mesosfære?

Mesosfæren ((græsk):mēsos for i midten og sphaîra for kugle), er det lag i Jordens atmosfære som ligger over stratosfæren og under termosfæren. Mesosfæren ligger fra 50 til 85 km over jordens overflade. Det er det koldeste lag, temperaturen aftager drastisk fra +10 °C. til −100 °C med højden.

Hvor mange tektoniske plader har Jorden?

I alt er der 10 meget store plader og lige så mange mindre såkaldte mikro-plader, som man har navngivet. Pladerne er op til 200-300 km tykke under de store kontinenter og meget tyndere (5-100 km) under oceanerne.

Hvad holder Jordens indre varm?

Nogle af de grundstoffer, der sank ind mod centrum, var radioaktive. Deres henfald og omdannelse til andre grundstoffer er hovedårsagen til, at Jordens indre i dag er så varmt, fordi der ved henfaldet dannes energi. Samlet set bliver Jorden dog kølet af. Man har stadig til gode at lave konkrete målinger.

Hvor langt er der rundt om Jorden ved ækvator?

24.901 milJorden / Omkreds

Hvor tyk er indre kerne?

Under kappen finder vi kernen, der er delt op i et ydre og indre lag, som begge primært består af jern. Den ydre kerne er cirka 2.257 km tyk, er flydende og varm og strækker sig fra 2.900 til 5.150 km i dybden. Den indre kerne er, på grund af det store tryk, fast og strækker sig fra 5.150 til 6.371 km i dybden.