:

Er gældseftergivelse skattepligtig?

Table of Contents:

 1. Er gældseftergivelse skattepligtig?
 2. Hvordan finder jeg ud af hvor meget jeg skylder?
 3. Hvad er særskilt lønindeholdelse?
 4. Hvor kan jeg se hvad jeg skylder Gældsstyrelsen?
 5. Hvilke kreditorer er omfattet af frivillig akkord?
 6. Hvor mange af kreditorerne skal deltage for at en frivillig akkord er en mulighed?
 7. Hvordan kan jeg se om min gæld er forældet?
 8. Hvem er mine kreditorer?
 9. Hvor meget må skat trække af førtidspension?
 10. Hvad kan Gældsstyrelsen inddrive?
 11. Hvornår forældes gæld hos Gældsstyrelsen?
 12. Kan jeg få nedsat min gæld?
 13. Hvad er en frivillig akkord?
 14. Hvornår er gammel gæld til det offentlige forældet?
 15. Hvad betyder forældede?

Er gældseftergivelse skattepligtig?

Som udgangspunkt skal debitorselskabet medregne det beløb, hvormed gælden er nedsat, i sin skattepligtige indkomst. Dette gælder ved de såkaldt ”singulære ordninger”. Er der i stedet tale om en såkaldt ”samlet ordning”, er gældseftergivelsen skattefri.

Hvordan finder jeg ud af hvor meget jeg skylder?

Har du overblik over din gæld?
 • Gå ind på SKAT.dk.
 • Log ind med dit NemID.
 • Gå ind under fanen ”Skatteoplysninger”. Her får du vist dine skatteoplysninger fra det senest afsluttede år.
 • Klik på ”Renteudgifter og restgæld”. Her kan du se, om der er indberettet gæld fra nogle af dine kreditorer.

Hvad er særskilt lønindeholdelse?

Særskilt lønindeholdelse betyder, at vi trækker 400 kr. af din indkomst til at betale af på bestemte typer gæld. Det skal være gæld, som skyldes biblioteksgebyrer, kontrolafgifter og licens.

Hvor kan jeg se hvad jeg skylder Gældsstyrelsen?

Ring til os på 70 15 73 04. Del på: Her kan vi hjælpe dig med at få et overblik over: hvilken gæld du har, som vi skal inddrive.

Hvilke kreditorer er omfattet af frivillig akkord?

Akkorden omfatter kun de kreditorer, der har tilsluttet sig den. Det er typisk kun en mindre gruppe (5-10) af de største kreditorer, der er med i akkorden. Der kan ikke gennemføres omstødelse af tidligere skete betalinger eller pantsætninger, hvis det ikke er aftalt i akkorden.

Hvor mange af kreditorerne skal deltage for at en frivillig akkord er en mulighed?

Med det udgangspunkt kan et akkordforslag udsendes til samtlige kreditorer, eksempelvis med (et meget forenklet eksempel) besked om, at akkorden forudsætter en tiltrædelse på eksempelvis 70 pct. af kreditorerne, samt at der blandt de sidste 30 pct.

Hvordan kan jeg se om min gæld er forældet?

Hvornår er min gæld forældet? Som hovedregel er din gæld forældet, hvis der er gået mere end 3 år siden en kreditor, det vil sige den du skylder penge, kunne kræve at få pengene betalt tilbage. Det 3-årige krav dækker fx gæld i form af regninger samt krav, der ikke kan dokumenteres med din underskrift på.

Hvem er mine kreditorer?

Det bedste sted at søge efter gæld hos private kreditorer er hos RKI. Du kan enten kontakte deres forbrugerservice, og bestille en udskrift. Så kan du se, hvem der har registreret dig i RKI. En anden mulighed er, at du logger ind på dininfo.dk med dit NEMid.

Hvor meget må skat trække af førtidspension?

Her kan du se satserne for førtidspension i 2022, og du kan læse om reglerne for førtidspension....Førtidspension.
EnligGift/samlevende
Pr. år232.320 kr.197.484 kr.
29. nov. 2021

Hvad kan Gældsstyrelsen inddrive?

Vi har flere måder at inddrive penge på, fx ved at rykke for det beløb du skylder, tilbageholde dele af din indkomst eller foretage udlæg i dine ejendele.

Hvornår forældes gæld hos Gældsstyrelsen?

"Ens gæld til det offentlige forældes efter tre, fem eller ti år – alt efter om der blot er tale om en restskat, eller om der er faldet dom fx i en skattesag. Med den nye lov begynder forældelsesfristen først at løbe fra den 20. november 2021 – det vil sige, at din gæld tidligst kan blive forældet den 20.

Kan jeg få nedsat min gæld?

Hvis du skylder en stor del af din gæld til fx din bank eller et finansieringsselskab, kan du søge gældssanering hos skifteretten. I skifteretten har du mulighed for at en samlet ordning med alle kreditorer. Du kan også selv kontakte dine kreditorer for at en ordning.

Hvad er en frivillig akkord?

Står du med en stor gæld, som du har problemer med at få betalt af på, og opfylder du ikke kravene til en gældssanering eller eftergivelse, har du forsat mulighed for at blive gældfri indenfor en kortere årrække. Du kan eventuelt få forhandlet en frivillig akkord.

Hvornår er gammel gæld til det offentlige forældet?

"Ens gæld til det offentlige forældes efter tre, fem eller ti år – alt efter om der blot er tale om en restskat, eller om der er faldet dom fx i en skattesag. Med den nye lov begynder forældelsesfristen først at løbe fra den 20. november 2021 – det vil sige, at din gæld tidligst kan blive forældet den 20.

Hvad betyder forældede?

Forældet betyder omtrent det samme som ugyldig.