:

Hvad er postmodernistiske træk?

Table of Contents:

 1. Hvad er postmodernistiske træk?
 2. Hvilke kendetegn har Konfrontationsmodernismen?
 3. Hvad er postmodernitet og samtidskunst?
 4. Hvad er forskel på modernisme og postmodernisme?
 5. Hvad kommer efter postmoderne?
 6. Hvad kendetegner efterkrigstidens litteratur?
 7. Hvornår er postmodernismen?
 8. Hvad er Senmodernismen?
 9. Hvad er det Rifbjerg vil konfrontere læserne med i sit digt terminologi?
 10. Hvad er temaet for den modernistiske prosa i 1960 erne?
 11. Hvad er det postmoderne samfund?
 12. Hvad kom før postmodernismen?
 13. Hvornår sluttede postmodernismen?
 14. Hvad er forskellen mellem postmoderne og senmoderne samfund?

Hvad er postmodernistiske træk?

Postmoderniteten er kendetegnet ved, at vi har bevæget os videre fra de forskellige ideologier og ismer, som det moderne samfund, især i 1800-tallet og i starten af 1900-tallet, var karakteriseret af: industrialismen, nationalismen, kommunismen, kolonialismen osv.

Hvilke kendetegn har Konfrontationsmodernismen?

Konfrontationsmodernisme er en særlig betegnelse for den danske modernistiske digtning i 1960'erne. Betegnelsen er navngivet efter Klaus Rifbjergs digtsamling Konfrontation, udgivet i 1960. Det sproglige billede udtrykker det enkelte menneskes møde med omverdenen i et sprængt og billedrigt sprog.

Hvad er postmodernitet og samtidskunst?

Modsat kunsthistorien, som inddeler kunsten i epoker, er samtidskunsten altid skiftende. Den 'postmodernistisk kunst' er primært et opgør og ændret syn på modernisme og knytter sig dels til en specifik periode (fra sen 60'erne og frem), dels til en kunst og filosofi i denne periode.

Hvad er forskel på modernisme og postmodernisme?

Forskellen mellem postmodernismen og den klassiske modernisme er, at den moderne tilstand ikke længere opleves som et tab, men som noget hverdagsagtigt, ja ligefrem som en mulighed. Individet kan afprøve tilværelsens tilbud, spille de roller, der vil og gøre, hvad der passer det.

Hvad kommer efter postmoderne?

Hvad kommer efter 'postmoderne'? I akademiske kredse får man tudet ørene fulde om, at vi er et postmoderne samfund. Det kaldes til tider hyper-komplekst eller sen-moderne. Men der menes omtrent det samme.

Hvad kendetegner efterkrigstidens litteratur?

I den danske litteratur afstedkom det en kulturpessimisme, der fratog religiøse og militære autoriteter deres magt. Man tog stærk afstand fra mellemkrigstidens teknikforherligelse, som man mente var medskyldig i krigens forbandelser.

Hvornår er postmodernismen?

Postmodernisme er en række delvis forbundne retninger, der siden 1970'erne har gjort sig gældende inden for filosofi, arkitektur, billedkunst, litteratur, dans, film og sociologi. Begrebet er ikke entydigt, men alle retninger forholder sig til modernismen, enten i form af en videreførelse af den eller et opgør med den.

Hvad er Senmodernismen?

Senmodernisme, den arkitektur, der siden begyndelsen af 1960'erne har genoplivet den tidlige internationale, "hvide" funktionalisme, fortrinsvis dens æstetik. Senmodernistiske bygninger er ofte kendetegnet ved et industrielt udseende og er ofte af glas og stål.

Hvad er det Rifbjerg vil konfrontere læserne med i sit digt terminologi?

Konfrontationen var ofte polemisk vendt mod sensymbolismens højstemte sprogbrug, som når Rifbjerg, i digtet 'Terminologi', skriver: ”Poesi=hvor er mit brokbind?”, når han isprænger digtene reklametekst, operette-bidder el.

Hvad er temaet for den modernistiske prosa i 1960 erne?

Svingende mellem psykologisk realisme og absurdisme i relation til det enkelte menneskes situation i en helt igennem verdsliggjort verden undergår novellen som genre i disse år dybtgående ændringer og får tilført nye dimensioner.

Hvad er det postmoderne samfund?

Postmodernisme - det postmoderne samfund, Sociologien inkorporerede i 1980'erne postmodernismen som en ny kritisk erkendelsesmåde og som en erkendelse af nye samfundsmæssige forandringer. Postmodernismen gør op med en universel vestlig tænkning, der bygger på rationalitet, objektivitet og totalitetstænkning.

Hvad kom før postmodernismen?

Det postmoderne var ikke for Lyotard en ny epoke, der efterfølger den moderne. Undertiden legede han med den tanke, at det postmoderne kommer før det moderne, hvad forstavelsen post jo gør. Han kunne også sige, at essayet var postmoderne, mens fragmentet var moderne.

Hvornår sluttede postmodernismen?

Det postmoderne samfund Sociologien inkorporerede i 1980'erne postmodernismen som en ny kritisk erkendelsesmåde og som en erkendelse af nye samfundsmæssige forandringer. Postmodernismen gør op med en universel vestlig tænkning, der bygger på rationalitet, objektivitet og totalitetstænkning...

Hvad er forskellen mellem postmoderne og senmoderne samfund?

Forskellen i de to begreber ligger i, hvordan de forholder sig til moderniteten. Hvor postmodernisterne ser modernitet som en allerede afsluttet periode, mener tilhængere af senmoderniteten, at vi stadig befinder os i moderniteten – blot i en radikalt anden form.