:

Hvor meget strøm bruger et datacenter?

Table of Contents:

 1. Hvor meget strøm bruger et datacenter?
 2. Hvor meget strøm sælger Danmark?
 3. Hvorfor datacentre i Danmark?
 4. Hvor meget strøm bruges i Danmark?
 5. Hvor meget CO2 udleder et datacenter?
 6. Hvor meget strøm bruger Facebook?
 7. Hvor stor en del af Danmarks elforbrug dækkes af vedvarende energi?
 8. Hvor kommer størstedelen af Danmarks energi fra?
 9. Hvor bygger Facebook i Danmark?
 10. Hvor ligger Facebook i Danmark?
 11. Er Danmark selvforsynende med strøm?
 12. Hvor stor en del af Danmarks elforbrug dækkes af vindmøller?
 13. Hvor meget CO2 udleder elektronik?
 14. Hvor meget CO2 udleder Facebook?
 15. Hvad koster et Facebook opslag i CO2?

Hvor meget strøm bruger et datacenter?

Ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA) brugte datacentre i 2019 omkring 200 terawatttimer strøm, svarende til 0,8 procent af det globale elforbrug. Forventeligt vil det ligge på 2 trods et 60 procents større dataforbrug. Datamængderne kræver ordentlige transportveje frem til datacentrene.

Hvor meget strøm sælger Danmark?

I de sidste mange år har Danmark eksporteret omkring 10 TWh strøm om året. I gennemsnit har Danmark imidlertid importeret 3,7 TWh mere strøm, end vi har eksporteret siden 2011, og sidste år udgjorde nettoimporten af strøm 14 procent af det danske elforbrug.

Hvorfor datacentre i Danmark?

Hvorfor kommer datacentrene til Danmark? Et datacenter kræver enorme mængder energi. Så det er afgørende med en stabil elforsyning. Og det får tech-giganterne i Danmark, som har forsyningssikkerhed på 99,99 procent.

Hvor meget strøm bruges i Danmark?

Det samlede danske elforbrug var i 2019 35 terawatttimer (TWh) – eller 35 milliarder kWh. Forbruget udgøres af både husholdninger og erhverv og forventes at vise en samlet svag stigning i de kommende år.

Hvor meget CO2 udleder et datacenter?

Datacentre bruger el til drift af deres IT-udstyr og køling af deres servere. Bare ét stort datacenter har et elforbrug på op imod fire pct. af det samlede danske elforbrug, og om 10 år forventes datacentre at have øget Danmarks elforbrug med hele 17 pct., skriver Klimarådet.

Hvor meget strøm bruger Facebook?

I de første mange år vil der blive udledt mere CO2 med Facebooks datacenter i Odense, lyder det fra Klimarådet. Opfører Facebook sit datacenter i Tietgenbyen i Odense, kan det resultere i en øget udledning af CO2 på op mod en million ton om året, svarende til 330.000 husstandes årlige elforbrug.

Hvor stor en del af Danmarks elforbrug dækkes af vedvarende energi?

Andelen af vedvarende energi i elforbruget udgør 80 procent mod 76 procent i 2019, som var det hidtidige rekordår. Det betyder, at CO2-indeholdet i el er på 127 gram CO2/KWh, hvilket er det laveste nogensinde.

Hvor kommer størstedelen af Danmarks energi fra?

Her kan du se en oversigt over, hvilke energikilder strømmen i Danmark består af: Vind, vand og sol: 58% Kul: 19% Affald, biomasse og biogas: 13%

Hvor bygger Facebook i Danmark?

Den amerikanske gigant Facebook har købt jord til sit andet datacenter i Danmark. Den børsnoterede virksomhed, som står bag verdens største sociale netværk, har underskrevet en købsaftale på 212 hektar jord til 277 millioner kroner ved Andrup nær Esbjerg. Det oplyser Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

Hvor ligger Facebook i Danmark?

Facebooks første danske datacenter er egentlig først færdigt i 2020. Allerede i dag havde Facebook dog inviteret pressen og samarbejdspartnere til åbningsfest. Her blev der nemlig sat strøm til de første servere i det mere end 56.000 kvadratmeter store datacenter i Tietgenbyen i Odense, der sluger 40 megawatt strøm.

Er Danmark selvforsynende med strøm?

Man skulle måske tro, at Danmark – som et land, der selv er en stor producent af elektricitet – er selvforsynende. Men sådan forholder det sig faktisk ikke. En del af den strøm, der kommer ud af dine stikkontakter, stammer fra andre europæiske lande.

Hvor stor en del af Danmarks elforbrug dækkes af vindmøller?

Samlet løb regningen til vindmølleejerne og nettilslutning af møllerne op i 3,1 mia. kr. Det viser en beregning udført af Vindmølleindustrien, som har timet offentliggørelsen med en rapport fra de økonomiske vismænd i Det Miljøøkonomiske Råd.

Hvor meget CO2 udleder elektronik?

Her kan du se, hvor meget din elektronik belaster klimaet i produktets levetid, inklusiv produktion og forbrug: Smartphone - 70-100 kg CO2. Tablet - 100-140 kg CO2. PC / Mac - 600-800 kg CO2.

Hvor meget CO2 udleder Facebook?

Der skriver Facebook, at at hvis man ta- ger de 979.000 tons CO2, som Facebook udledte til atmosfæren i 2017, og divide- rer med alle de 2,1 milliard brugere, som det sociale medie havde i 2017, udleder en facebookbruger i gennemsnit 300 gram CO2 om året.

Hvad koster et Facebook opslag i CO2?

Eller sagt på en mere teknisk måde, så er hver Facebook-bruger ansvarlig for, at der slippes 269 gram ekstra CO2 ud i verden, blot fordi, de benytter sig af det sociale netværk.