:

Hvad er en førstehåndsberetning?

Table of Contents:

 1. Hvad er en førstehåndsberetning?
 2. Hvad er beretningen?
 3. Hvad er normativ kilde?
 4. Hvad belyser kilden?
 5. Hvad er en primær eller sekundær kilde?
 6. Hvad er kildekritiske begreber?
 7. Hvad er en historisk kilde?
 8. Hvilke kildetyper kender i?
 9. Hvad vil det sige at en kilde er repræsentativ?
 10. Hvad er kildeværdi?
 11. Hvilke kildetyper er det typisk at historikere arbejder med?
 12. Hvad er sekundært?
 13. Hvad skal en Kildeanalyse indeholde?
 14. Hvordan laver man en kildeanalyse i historie?

Hvad er en førstehåndsberetning?

Var ophavs- manden til stede, da det skete, eller er det noget, han har fået fortalt af andre? Hvis han var til stede og så det, der skete, kalder vi kilden for en FØRSTEHÅNDSBERETNING. Betegnelsen førstehåndsberetning bliver altid brugt om kilder, som er udarbejdet af den person, som oplevede det skete.

Hvad er beretningen?

En beretning derimod er en tekst, der fortæller om udvalgte begivenheder. Fx kan en dagbog bruges til at finde ud af, hvordan bestemte begivenheder fandt sted.

Hvad er normativ kilde?

For officielle dokumenter og indskrifter, politiske taler og programtekster gælder det, at de kan betegnes som 'normative'. Det vil sige at de udtrykker en norm eller forventning eller et ønske om hvordan et eller andet 'bør' være.

Hvad belyser kilden?

Kildens tendens er et spørgsmål om hvorvidt der i teksten ligger et bestemt, overordnet syn på det emne som kilden skal bruges som kilde til. Er der f. eks. et gennemgående positivt eller meget kritisk syn de begivenheder eller personer der beskrives?

Hvad er en primær eller sekundær kilde?

Det vigtigt at du kender forskelhvad en primær og sekundær kilde er. Primære giver ny viden, mens de sekundære genfortæller denne viden. Sekundære giver et overblik og henviser til primære kilder.

Hvad er kildekritiske begreber?

Kildekritik handler blandt andet om at forholde sig til, hvem afsenderen er, kildens troværdighed, hvordan kildens udsagn blev til, forfatterens forudsætninger og den historiske sammenhæng, som kildne er opstået i.

Hvad er en historisk kilde?

Med kilder menes der tekster og andre levn fra fortiden, som historikerne og andre kan benytte til at foretage analyser og tolkninger af historien.

Hvilke kildetyper kender i?

Læs om de tre forskellige kildetyper herunder.
 • Ekspertkilder. Ekspertkilder har en faglig viden om det, historien handler om. ...
 • Erfaringskilder. Erfaringskilder har oplevet historien på deres egen krop. ...
 • Partskilder. Partskilder har en personlig interesse i historien, en part.

Hvad vil det sige at en kilde er repræsentativ?

Her må man ty til sin kildekritik (se afsnittet "kildens ophavssituation") for at afgøre, om ens kilde har den relevans, der gør den repræsentativ. Men en kilde, der ikke er repræsentativ og derved ikke troværdig ifht de faktuelle forhold, er ikke nødvendigvis en dårlig kilde.

Hvad er kildeværdi?

KILDENS VÆRDI Om en kilde er god eller dårlig afhænger af, hvad det er, du gerne vil vide fra kilden. Hvis du fx gerne vil vide noget om, hvordan hekseafbrændinger fore- gik i 1500-tallet, vil en øjenvidneberetning fra en bondekone, der så heksen på bålet, være en god kilde.

Hvilke kildetyper er det typisk at historikere arbejder med?

Studiet af fortiden deles ofte op i arkæologi og historie, hvor arkæologien arbejder med den historiske udvikling frem til fremkomsten af de skriftlige kilder, og hvor historikeren primært arbejder med perioden, hvor vi har skriftlige kilder til vores rådighed.

Hvad er sekundært?

) som hører til ell. udgør det andet trin i en rækkefølge, udviklingsrække; som gennem et mellemled stammer fra noget; anden; andenhaands; ogs.: som (m. h. t. vigtighed olgn.) kommer i anden række; underordnet.

Hvad skal en Kildeanalyse indeholde?

Det vigtigste i din analyse er dine overvejelser omkring tendens (er kilden subjektiv og i hvilken retning) og troværdighed....Om at skrive en kildekritisk analyse
 • Hvem har skrevet den?
 • Hvornår er den skrevet?
 • Hvor er den skrevet?
 • Hvem er den skrevet til?
 • Hvad var dens formål?
 • Hvilken sammenhæng er den indgået i?

Hvordan laver man en kildeanalyse i historie?

I en kildeanalyse går du i dybden med dine kilder og analyserer, hvad de kan sige om emnet og problemstillingerne. Kildeanalysen er samtidig en kildekritik, fordi du i analysen skal kigge kritisk på kildens evne til at sige noget sandt om de historiske begivenheder.