:

Hvad koster et pilerensningsanlæg?

Table of Contents:

 1. Hvad koster et pilerensningsanlæg?
 2. Hvad kan der være i spildevand?
 3. Hvordan renser man spildevand derhjemme?
 4. Hvor ligger der rensningsanlæg i Danmark?
 5. Hvordan fungerer nedsivningsanlæg?
 6. Hvordan virker et pilerensningsanlæg?
 7. Hvilke kemiske stoffer er der i spildevand?
 8. Hvilke stoffer er problematiske i et rensningsanlæg?

Hvad koster et pilerensningsanlæg?

Du skal regne med en årlig udgift på ca. 1000 kr. i forbindelse med tømning af din bundfældningstank. Taksten kan du få oplyst hos forsyningsselskabet.

Hvad kan der være i spildevand?

Husholdningsspildevand er det vand, der kommer fra toilet, badeværelse, køkken og bryggers. Udover de naturlige menneskelige affaldsstoffer (tis og lort) indeholder spildevandet kemikalier og miljøfremmede stoffer fra f. eks. rengøringsmidler, som er svært nedbrydelige i naturen.

Hvordan renser man spildevand derhjemme?

Spildevand og rensning
 1. Lav tre glas med rent vand. Opløs lidt sæbe ned i det første glas.
 2. Rør en skefuld jord fra skolegården ned i det andet glas.
 3. Kom en sjat mælk ned i det tredje glas.

Hvor ligger der rensningsanlæg i Danmark?

Anlæg - KommuneTypeKapacitet (PÆ)
Stegholt Rensningsanlæg renseanlæg Aabenraa kommuneMBNDF83000
Bjerringbro renseanlæg Viborg kommuneMBNDK80000
Viborg Centralrenseanlæg Viborg kommuneMBNDK80000
Helsingør renseanlæg Helsingør kommuneMBNDK76300

Hvordan fungerer nedsivningsanlæg?

Hvordan fungerer et nedsivningsanlæg? Nedsivningsanlægget består af en bundfældningstank, en pumpebrønd og og fordelerrør, som bliver gravet ned under jorden. Her vil spildevandet fra din husholdning løbe ud i bundfældningstanken, hvor alle faste dele bliver separeret fra spildevandet.

Hvordan virker et pilerensningsanlæg?

Hvordan virker et pilerensningsanlæg? Selve pilerensningsanlægget er et lukket bassin, der udgraves og fores med en tyk gummimembran, så spildevandet ikke udledes. Når jorden lægges i bassinet, installeres samtidig et fordelersystem. Ovenpå anlægget plantes piletræer, og det er derfra, magien kommer.

Hvilke kemiske stoffer er der i spildevand?

Kemiske stoffer i spildevand diclofenac og ibuprofen (tabel 1)) bruges og udskilles, så der kommer medicinrester i spildevand. Biocider bruges i maling (f. eks. terbutryn, zink pyrithion), puds (terbutryn, octylisothiazolinon), træbeskyttelse (tebuconazol), men også i tandpasta og tøj (triclosan).

Hvilke stoffer er problematiske i et rensningsanlæg?

Industrierne kan eksempelvis have særlige problemer med olieprodukter, tungmetaller, organiske giftstoffer eller meget svært omsætteligt organisk stof, som kan ødelægge rensningsanlæggenes funktion. Derfor opererer man med vejledende værdier for stofferne i det vand, som ledes til de kommunale anlæg.