:

Kan en læge nægte behandling?

Table of Contents:

 1. Kan en læge nægte behandling?
 2. Kan læger udskrive medicin til sig selv?
 3. Kan man nægte at modtage behandling?
 4. Hvad gør jeg hvis min læge ikke har tid?
 5. Hvad er udsigtsløs behandling?
 6. Kan man sige nej til medicin?
 7. Hvem må ordinere medicin?
 8. Hvad betyder ret til selvstændigt virke?
 9. Kan man sige nej til behandling?
 10. Hvor kan man se sine Lægeaftaler?
 11. Hvor lang ventetid må en læge have?
 12. Hvad er et livstestamente?
 13. Hvordan laver man et livstestamente?
 14. Kan man tvinges til at tage medicin?
 15. Hvad er forskellen på afklaringsforløb og ressourceforløb?

Kan en læge nægte behandling?

Hvis en patient har opført sig voldeligt eller truende overfor lægen eller praksispersonalet, kan lægen frasige sig patienten. Lægen skal give regionen besked, og regionen underretter det regionale Samarbejdsudvalg om beslutningen.

Kan læger udskrive medicin til sig selv?

For læger, tandlæger og kiropraktorer bortfalder den særlige tilladelse til selvstændigt virke. Du kan stadig bruge din professions- eller din specialistbetegnelse og du kan også fortsat udskrive recepter til dig selv og til dine nærmeste pårørende, blot det ikke sker i erhvervsøjemed som selvstændig.

Kan man nægte at modtage behandling?

Alle over 15 år med en normal dømmekraft har ret til at bestemme, om de vil have den undersøgelse eller behandling, de bliver tilbudt eller ej. Patienten skal høres og alt i alt give sit "informerede samtykke" til lægernes behandling. Denne regel kan fraviges i akutte, livsfarlige situationer.

Hvad gør jeg hvis min læge ikke har tid?

Fra kl. 16 til 8 og hele døgnet i weekend og helligdage kan du kontakte Lægevagten. Hvis det er alvorlig ulykke eller livstruende sygdom skal du ringe 112.

Hvad er udsigtsløs behandling?

En læge kan vurdere, at livsforlængende behandling er udsigtsløs, når: patienten er uafvendeligt døende. patienten er svært invalideret i en sådan grad, at patienten varigt er ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt og er afskåret fra enhver form for meningsfuld menneskelig kontakt.

Kan man sige nej til medicin?

De nye regler betyder, at en sygemeldt borger kan sige nej til lægebehandlinger, som fx en elektrochok-behandling eller antidepressiv medicin, uden at det påvirker retten til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller kommunens vurdering af, om borgeren kan få bevilget fleksjob eller førtidspension.

Hvem må ordinere medicin?

Det er den læge, der har dig i behandling, som ordinerer din medicin, udskriver recepter og opdaterer dit medicinkort. Det kan være din egen læge, tandlæge, en speciallæge eller en læge på sygehuset.

Hvad betyder ret til selvstændigt virke?

Retten til selvstændigt virke indebærer, at den autoriserede sundhedsperson kan handle uden supervision inden for sit arbejdsområde. Retten til selvstændigt virke tildeles af Sundhedsstyrelsen.

Kan man sige nej til behandling?

Du har altid ret til at sige nej til behandling. Det gælder også, hvis du er uhelbredeligt syg, og lægen kun kan tilbyde livsforlængende behandling, f. eks. kemoterapi, respiratorbehandling, hjertemedicin eller antibiotika.

Hvor kan man se sine Lægeaftaler?

Min Læge-appen
 • se kontaktoplysninger og åbningstider hos din egen læge.
 • kontakte lægevagten.
 • se tidligere og kommende aftaler med egen læge.
 • se dine vaccinationer, og hvilke vaccinationer der anbefales til dig.
 • se dine henvisninger til fx speciallæge.
 • se diagnoser og forløbsplaner.
 • holde din lægeaftale som videokonsultation.

Hvor lang ventetid må en læge have?

Ventetiden på en ikke-akut aftale hos den praktiserende læge er mange steder langt over de aftalte fem dage.

Hvad er et livstestamente?

I Livstestamentet har du taget stilling til, om du ønsker livsforlængende behandling, hvis: du er døende, og der ikke er chance for, at det ændrer sig. du på grund af svær invaliditet er varigt ude af stand til at tage vare på dig selv fysisk og mentalt.

Hvordan laver man et livstestamente?

Hvordan opretter jeg et livstestamente? Et livstestamente kan enten oprettes online på sundhed.dk, hvor du skal anvende dit NemID, eller du kan udfylde en fysisk papirformular, hvor du i stedet skal indsende den per brev til Rigshospitalet.

Kan man tvinges til at tage medicin?

De nye regler betyder, at en sygemeldt borger kan sige nej til lægebehandlinger, som fx en elektrochok-behandling eller antidepressiv medicin, uden at det påvirker retten til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller kommunens vurdering af, om borgeren kan få bevilget fleksjob eller førtidspension.

Hvad er forskellen på afklaringsforløb og ressourceforløb?

En grundlæggende forskel i de to forløb (ud over varigheden) er, at jobcentret for personer i jobafklaringsforløb løbende skal vurdere uarbejdsdygtigheden. Så snart jobcentret ikke længere vurderer, at personen er uarbejdsdygtig, skal forløbet ophøre. Dette gælder ikke for personer i ressourceforløb.