:

Hvad kan man gøre for at fremme ligestilling?

Table of Contents:

 1. Hvad kan man gøre for at fremme ligestilling?
 2. Hvordan er kvinders rettigheder i dag i Danmark?
 3. Hvad dækker ligestilling over?
 4. Hvilke veje er der til at ændre ligestilling?
 5. Hvordan står det til med ligestillingen i Danmark sammenlignet med resten af Europa?
 6. Hvad har kvinderne opnået?
 7. Hvad betyder kvinderettigheder?
 8. Hvor langt er vi kommet med ligestilling?
 9. Er Danmark ligestillet?
 10. Hvor langt er vi med ligestilling i Danmark?

Hvad kan man gøre for at fremme ligestilling?

Få lige så meget taletid på møderne som mændene. Ifølge en undersøgelse fra American Political Science Review taler kvinder 25 procent mindre end mænd på møder, hvor begge køn deltager. Så sørg for at få sagt det, du gerne vil sige på mødet. Det gælder også, når du er til konferencer eller andet.

Hvordan er kvinders rettigheder i dag i Danmark?

Kvinder har for længst fået stemmeret. De har indtaget arbejdsmarkedet, og de figurerer i toppen af dansk politik og erhvervsliv. Men af grunde, som kan være svære at sætte en finger på, er der stadig stor forskel på mænd og kvinders vilkår og repræsentation i Danmark.

Hvad dækker ligestilling over?

Retten til ligestilling betyder, at alle uanset køn skal have lige muligheder for at træffe deres egne valg i livet. Fremme af ligestilling er et centralt element i menneskeretten, og forbuddet mod kønsdiskrimination fremgår af alle menneskerettighedskonventioner.

Hvilke veje er der til at ændre ligestilling?

9 grunde til at ligestilling stadig er en politisk kamp
 • Kvinder halter stadig bagud på lønnen. ...
 • Kvinder laver stadig mest arbejde i hjemmet. ...
 • Kvinder tager over 90 procent af barslen. ...
 • Kvinder er underrepræsenteret i det politiske system. ...
 • Kvinder er underrepræsenteret i erhvervslivets top.

Hvordan står det til med ligestillingen i Danmark sammenlignet med resten af Europa?

Ny rapport giver Danmark toppoint i ligestilling. Kønsforsker undrer sig over, at vi slår vores nordiske naboer. I Danmark har kvinderne det lidt bedre end i resten af verden. Sådan er konklusionen i en ny undersøgelse over kvinders rettigheder i 129 lande, hvor Danmark tager førstepladsen.

Hvad har kvinderne opnået?

1904: Kvinder får adgang til at tage den teologiske embedseksamen. De får dog ikke ret til embedsansættelse før 1947. 1915: Danske kvinder får stemmeret. 1921: Med undtagelse af militæret og kirken får kvinder nu adgang til hele det offentlige arbejdsmarked.

Hvad betyder kvinderettigheder?

Typiske emner der normalt er forbundet med kvinders rettigheder omfatter: Ret til legemlig integritet og selvstændighed; ret til at være fri fra seksuel vold; ret til at stemme, ret til at have et offentligt hverv, ret til at indgå juridiske kontrakter, lige rettigheder i familieret; ret til arbejde; ret til rimelig ...

Hvor langt er vi kommet med ligestilling?

For der er stadig ulighed mellem mænd og kvinder. Vi er langt fra i mål med ligestilling. Kønsfordelingen er stadig lige så vind og skæv på det danske arbejdsmarked, som den var i forrige generation. Kvinderne udgør hele 70 procent af medarbejderne i den offentlige sektor, især i omsorgsfagene.

Er Danmark ligestillet?

Danmark placerer sig dermed på en førsteplads i indekset som det mest ligestillede land i verden. På andenpladsen følger Finland med 88,8 point, dernæst Sverige med 88 point, og på fjerdepladsen ligger Norge med 87,7 point.

Hvor langt er vi med ligestilling i Danmark?

Vi er langt fra i mål med ligestilling. Kønsfordelingen er stadig lige så vind og skæv på det danske arbejdsmarked, som den var i forrige generation. Kvinderne udgør hele 70 procent af medarbejderne i den offentlige sektor, især i omsorgsfagene. I kommuner og regioner udgør kvinderne hele 80 procent.