:

Hvorfor Uddannelsesparathedsvurdering?

Table of Contents:

 1. Hvorfor Uddannelsesparathedsvurdering?
 2. Hvis læreren kommer 15 minutter for sent?
 3. Hvor finder jeg min Upv?
 4. Hvad er Uddannelsesparathedsvurdering?
 5. Hvornår blev Uddannelsesparathedsvurdering indført?
 6. Hvornår afskaffes Uddannelsesparathedsvurdering?
 7. Hvis din lærer kommer for sent?
 8. Hvor lang tid skal man vente på en lærer?
 9. Hvor kan jeg se mit barns Upv?
 10. Hvor kan man se sin uddannelse?
 11. Hvor ser man uddannelsesparathed?
 12. Hvornår afskaffes Upv?
 13. Hvor mange gange bliver man vurderet uddannelsesparat?
 14. Hvad skal man gør hvis læreren ikke kommer?

Hvorfor Uddannelsesparathedsvurdering?

Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. eller 10.

Hvis læreren kommer 15 minutter for sent?

"Hvis din lærer er mere end 15 min. forsinket, må du forlade skolen uden notering af fraværd!"

Hvor finder jeg min Upv?

Lærernes vurdering af elevens uddannelsesparathed Klassens lærere kan tilgå UPV i PersonaleIntra under menupunktet Værktøj >Evaluering > Uddannelsesparathedsvurdering, hvor skolens vurdering gives.

Hvad er Uddannelsesparathedsvurdering?

En uddannelsesparathedsvurdering er skolens og vejlederens vurdering af dit barns forudsætninger for at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

Hvornår blev Uddannelsesparathedsvurdering indført?

Vurdering af hvorvidt elever, der forlader 9. eller 10. klasse, har de faglige, personlige og sociale forudsætninger, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse (uddannelsesparathed) blev indført i 2010 ved lov nr. 641 af 14.

Hvornår afskaffes Uddannelsesparathedsvurdering?

Ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) Senest i foråret 2023 ændres UPV'en så betegnelsen ”ikke-uddannelsesparat” ikke længere bruges og erstattes af en ny betegnelse.

Hvis din lærer kommer for sent?

Også Danske Gymnasier har kritiseret de nye regler. Bekendtgørelsen indeholder fælles regler, som skal sikre, at ”elevers fravær registreres ens, uanset hvilken skole, klasse og lærer der er tale om”. For eksempel skal eleverne tælles som ”fuldt ud fraværende” fra en lektion, hvis de kommer for sent.

Hvor lang tid skal man vente på en lærer?

Ventetiden på skolen må dog normalt ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid.

Hvor kan jeg se mit barns Upv?

Som forælder kan du tilgå dit barns ansøgning på to måder. Enten ved at dit barn logger på eller du kan logge ind via forælderlogin. Benytter du forælderlogin skal du benytte dit NemID. Med forælderlogin kan du logge ind uafhængigt af dit barn.

Hvor kan man se sin uddannelse?

Du kan gratis bestille oplysninger om dig selv, der findes i Rigsarkivet. Det betyder at det er gratis at bestille dit eksamensbevis for en uddannelse, du har gjort færdig og dokumentation for uafsluttede forløb.

Hvor ser man uddannelsesparathed?

Når du går i 8. klasse, begynder din skole og vejlederen på skolen at se på, om du er uddannelsesparat. Skolen ser på dine standpunktskarakterer. Lærerne og vejlederen vurderer dine personlige og sociale forudsætninger.

Hvornår afskaffes Upv?

Ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) Senest i foråret 2023 ændres UPV'en så betegnelsen ”ikke-uddannelsesparat” ikke længere bruges og erstattes af en ny betegnelse.

Hvor mange gange bliver man vurderet uddannelsesparat?

To vurderinger i 8. klasse. Du bliver vurderet to gange i 8. klasse.

Hvad skal man gør hvis læreren ikke kommer?

Ofte har skolelederen dog ikke det fornødne kendskab til elevens standpunkt til at kunne sætte sin egen vurdering i stedet for lærerens. Men skolelederen kan underkende lærerens vurdering, hvis lederen allerede har eller i forbindelse med klagesagen sørger for at skaffe sig tilstrækkeligt kendskab til eleven.