:

Hvem arbejder på en byggeplads?

Table of Contents:

 1. Hvem arbejder på en byggeplads?
 2. Hvad er en mellemstor byggeplads?
 3. Hvor mange flugtveje skal der være på en byggeplads?
 4. Hvornår er man bygherre?
 5. Hvad skal der stå på et Byggepladsskilt?
 6. Hvem har ansvaret for byggepladsen?
 7. Hvornår er en byggeplads stor?
 8. Hvad skal der være på en byggeplads?
 9. Hvornår er der krav om Flugtvejsplaner?
 10. Hvad er kravet til en flugtvej?
 11. Hvordan bliver man bygherre?
 12. Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?
 13. Hvem modtager materialerne og hvordan undgås tyveri af materialer på byggepladsen?
 14. Hvad er et opstartsmøde?

Hvem arbejder på en byggeplads?

 • Blik og rør2.
 • Bygge og anlæg14.
 • Elektriker5.
 • Jern og metal2.
 • Lager5.
 • Maling og overfladebehandling1.
 • Transport3.
 • Tømrer og snedker6.

Hvad er en mellemstor byggeplads?

Mellemstore byggeprojekter er defineret som projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftiger mellem fem og ti personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen (mellemstore byggepladser).

Hvor mange flugtveje skal der være på en byggeplads?

byggepladsen skal der være flugtveje, så alle på pladsen har mulighed for at komme i sikkerhed, i tilfælde af en faresituation. Antal og placering af flugtvejene, afhænger af hvilke arbejdsopgaver der udføres på byggepladsen, men der skal være min. to flugtveje.

Hvornår er man bygherre?

1. Hvem er bygherre? Bygherren er den fysiske eller juridiske person, der betaler for, at et bygge- og anlægsarbejde projekteres og udføres. Det kan fx være enkeltpersoner eller enkeltmandsvirksomheder, selskaber, offentlige og private institutioner samt organisationer og foreninger.

Hvad skal der stå på et Byggepladsskilt?

Skiltning på byggepladser
 • Reglen om skiltning gælder byggepladser på privat grund.
 • Af skiltet skal fremgå virksomhedens navn og cvr-nummer.
 • Udenlandske virksomheder skal ud over navn også skilte med deres RUT-nummer.
25. jan. 2013

Hvem har ansvaret for byggepladsen?

Det er bygherrens ansvar – gennem planlægning og koordinering af sikkerhed og sundhed – at sikre grundlaget for, at arbejdet på byggepladsen kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Hvornår er en byggeplads stor?

Store byggeprojekter er defineret som projekter, hvor det må forventes, at der under byggearbejdet vil være mindst to virksomheder, der tilsammen beskæftiger mindst 11 personer på samme tid på bygge- eller anlægspladsen (store byggepladser).

Hvad skal der være på en byggeplads?

sikre orden og ryddelighed på byggepladsen. etablere lovlige og sikre elinstallationer. etablere lovlig og tilstrækkelig belysning, ikke mindst i fællesområder for flere entreprenører og på adgangsveje. sikre farefri montering af bygningselementer, fx betonelementer, tagkassetter og trapezplader.

Hvornår er der krav om Flugtvejsplaner?

Arbejdsmiljøet og Bygningsreglementet stiller en række krav til indretning af flugtveje af hensyn til farerne ved en brand eller andre ulykker. Der skal være et tilstrækkelige antal flugtveje og nødudgange i forhold til bygningens størrelse og form.

Hvad er kravet til en flugtvej?

Flugtveje skal kunne passeres uhindret og farefrit. De må ikke blokeres af fx inventar, varer, affald e.l. Flugtveje skal være tilstrækkelig belyst. Den frie højde under et rør o.l. må som udgangspunkt intet sted være mindre end 1,9 m.

Hvordan bliver man bygherre?

Du kan tilmelde dig uddannelsen her. Denne uddannelse stiller skarpt på dig som projektleder i en almen bygherreorganisation med fokus på de særlige rammer, roller og vilkår, der gør sig gældende. At være projektleder i en almen byggesag er et udfordrende og meget spændende arbejde.

Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

Arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det gælder både i forhold til arbejdets udførelse, arbejdsstedets indretning, brugen af tekniske hjælpemidler og ved anvendelse af stoffer og materialer.

Hvem modtager materialerne og hvordan undgås tyveri af materialer på byggepladsen?

Som regel vil materialerne blive indkøbt af den antagne entreprenør, men ofte vil bygherren også selv have indkøbt materialer til brug for entreprenøren, der ligeledes opbevares på grunden.

Hvad er et opstartsmøde?

Det kan være på opstartsmøde i starten, hvor man indkalder alle kendte entreprenører, samt i evt. faseskift. Bygherre og arbejdsmiljøkoordinator (B) bør før mødet aftale, hvordan introduktionen skal foregå, og hvornår bygherren i øvrigt bidrager på mødet.