:

Kan en læge diagnosticere ADHD?

Table of Contents:

 1. Kan en læge diagnosticere ADHD?
 2. Hvem kan diagnosticere ADD?
 3. Hvad koster en ADHD udredning?
 4. Hvem kan udrede for ADHD?
 5. Hvordan kan man blive udredt?
 6. Kan man blive testet for ADHD som voksen?
 7. Hvornår kan man blive udredt for ADHD?
 8. Kan en psykolog stille en ADHD diagnose?
 9. Hvordan konstateres ADD?
 10. Kan man få medicin mod ADD?
 11. Hvad koster en udredning?
 12. Hvad koster det at blive udredt?
 13. Hvem laver udredning?
 14. Hvordan får man en udredning?
 15. Hvornår kan man blive udredt?

Kan en læge diagnosticere ADHD?

Udredning og diagnosticering af ADHD hos voksne foregår hos en speciallæge i psykiatri, og diagnosen stilles på baggrund af de vanskeligheder, du har i din hverdag.

Hvem kan diagnosticere ADD?

Hvordan stilles diagnosen ADD? Det er psykiatere (eller psykologer med en videreuddannelse i psykiatri), der står for udredningen og diagnosticeringen i såvel privat praksis som i den regionale psykiatri.

Hvad koster en ADHD udredning?

Opfølgende samtale hos speciallæge – udredning eller medicin (45 min): 1.500 kr. Opfølgende samtale hos speciallæge – psykoterapi (45 min): 1.200 kr. Opfølgende samtale hos speciallæge – medicin ( kr. Psykiatrisk udredning (ADD/ADHD): 8.000 kr.

Hvem kan udrede for ADHD?

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer bør den endelige diagnose stilles af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller en speciallæge i pædiatri (børnesygdomme), som har et specifikt kendskab til ADHD.

Hvordan kan man blive udredt?

Hvordan bliver man udredt for en psykiatrisk diagnose? Det er regionerne der overordnet ivaretager den psykiatriske udredning og behandling. Vejen ind i det psykiatriske system foregår i flere led. For at få hjælp i psykiatrien skal du eller den du er pårørende til, som udgangspunkt først henvende dig til egen læge.

Kan man blive testet for ADHD som voksen?

Test for ADHD hos voksne Følgende ADHD-test er baseret på en test udviklet af WHO til at screene for ADHD, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, hos voksne. Formålet med den korte test er at vurdere tilstedeværelsen af symptomer, som med høj sandsynlighed peger i retning af lidelsen ADHD.

Hvornår kan man blive udredt for ADHD?

En ADHD-diagnose forudsætter, at symptomerne har været til stede allerede før 7-årsalderen, og det er derfor afgørende, at et nærtstående familiemedlem (som oftest en forælder eller bedsteforælder) deltager i udredningen.

Kan en psykolog stille en ADHD diagnose?

Hvem stiller diagnosen? Det er psykiatere (eller psykologer med en videreuddannelse i psykiatri), der står for udredningen og diagnosticeringen i såvel privat praksis som i den regionale psykiatri. På sundhed.dk kan du finde speciallæger i psykiatri i din kommune og region.

Hvordan konstateres ADD?

Ved ADD er der overordnet set tale om minimum 6 af følgende 9 symptomer: Uopmærksomhed, lav koncentration og hyppigt skift af fokus. Desuden en tendens til let at blive distraheret af egne tanker, følelser og sansninger. Overfladisk bearbejdning af information – misser detaljer og laver sjuskefejl.

Kan man få medicin mod ADD?

Hvis du eller dit barn har ADHD/ADD i moderat til svær grad, og er det vanskeligt at klare udfordringerne i hverdagen på trods af andre tilbud, så kan behandling med medicin være en mulighed. Behandlingen skal foretages af en speciallæge.

Hvad koster en udredning?

Konsultation med udrednings- og behandlingssigte 1. konsultation 3.876 kr. Konsultation med udrednings- og behandlingssigte Pr. efterfølgende konsultation 1.907 kr.

Hvad koster det at blive udredt?

Udredning ved psykiater via henvisning Hvis du gerne vil udredes via den offentlige sygesikring - altså gratis - skal du starte med at tage kontakt til din egen læge. Her vil du typisk aftale en tid hos lægen, hvor du fortæller, at du ønsker at blive udredt for ADHD og/eller autisme.

Hvem laver udredning?

Det er regionerne der overordnet ivaretager den psykiatriske udredning og behandling. Vejen ind i det psykiatriske system foregår i flere led. For at få hjælp i psykiatrien skal du eller den du er pårørende til, som udgangspunkt først henvende dig til egen læge.

Hvordan får man en udredning?

Udredning - undersøgelse af behov for behandling. Henvisning til udredning betyder, at sygehuset finder frem til dit behov for behandling. Udredningen består af en afdækning af din livssituation, dine vaner og dit behov for støtte. Pårørende kan også deltage.

Hvornår kan man blive udredt?

Udredningsretten giver patienter ret til at blive undersøgt og udredt inden for 30 dage, når de henvises til et sygehus. Kan regionen ikke leve op til det, har man udvidet ret til at vælge udredning hos et privathospital - det såkaldte udvidet frit sygehusvalg.