:

Hvad er følelsesmæssig udvikling?

Table of Contents:

 1. Hvad er følelsesmæssig udvikling?
 2. Hvad betyder emotionel udvikling?
 3. Hvad fremmer læring?
 4. Hvad betyder socio emotionelle?
 5. Hvad er Tilknytningsmønstre?
 6. Hvordan reagerer omsorgssvigtede børn?
 7. Hvad er de emotionelle krav?
 8. Hvad er emotionel forstyrrelse?
 9. Hvad betyder emotionelle problemer?
 10. Hvor mange Tilknytningsmønstre er der?
 11. Hvilke Tilknytningsmønstre findes der?
 12. Hvilke konsekvenser kan omsorgssvigt have?

Hvad er følelsesmæssig udvikling?

Den følelsesmæssige udvikling Barnets følelsesmæssige udvikling begynder allerede i mors mave. Her skabes bånd mellem mor og barn, når barnet lærer mors stemme at kende, mærker mors aktivitet og hvile, mors gode humør eller stress samtidig med, at barnet næres fra mors krop.

Hvad betyder emotionel udvikling?

Socio-emotionel læring (SEL) bygger på teorier og forskning i følelsesmæssig intelligens (EI). At være følelsesmæssig intelligent betyder helt kort, at man er i stand til at regulere sine følelser og følelsesmæssige respons på en måde, der skaber positive resultater for en selv og for andre.

Hvad fremmer læring?

Motivation er en af de vigtigste drivkrafter for læring, og når man arbejder aktivt med at øge elevernes motivation, så virker det samtidig forebyggende over for adfærds- og læringsproblemer. Intelligens er kun en af flere faktorer, der indvirker på elevers mestring af bestemte fag og færdigheder.

Hvad betyder socio emotionelle?

Socio-emotionelle vanskeligheder opstår ofte hos tidligt skadede børn eller børn med tilknytningsforstyrrelser og ses ofte i kombination med udadreagerende adfærd og ADHD. ​Socio-emotionelle vanskeligheder er en psykisk forstyrrelse, se evt. mere på Socialstyrelsens Vidensportal eller hos Psykiatrifonden.

Hvad er Tilknytningsmønstre?

Tilknytningsmønstre er forskellige måder, som vi mennesker ubevidst forholder os til andre på. Det er både, hvordan vi har det – og hvordan vi tager det i forhold til andre mennesker. Det er måder, vi opfører os overfor andre – og måder vi tolker andres opførsel overfor os på.

Hvordan reagerer omsorgssvigtede børn?

Omsorgssvigt kan påvirke børns udvikling af følelsesmæssige kompetencer, og denne gruppe af børn kan have problemer med at opdage, forstå og regulere deres følelser. Der er også en sammenhæng mellem omsorgssvigt i barndommen og udviklingen af en række psykiske lidelser og psykiske problemer.

Hvad er de emotionelle krav?

Emotionelle krav findes i arbejdet med andre mennesker, hvad enten det drejer sig om klienter, elever eller patienter. Dette ph. d. -projekt har til formål at undersøge, om emotionelt krævende arbejde medfører en forøget risiko for udvikling af udbrændthed og depression.

Hvad er emotionel forstyrrelse?

Emotionelle forstyrrelser, psykiske forstyrrelser, der overvejende viser sig ved alvorlige og længerevarende lidelser på det følelsesmæssige (emotionelle) område. Denne betegnelse har, især i barnealderen, erstattet neurosebegrebet, som var knyttet til en bestemt årsagsforklaring om intrapsykiske konflikter.

Hvad betyder emotionelle problemer?

Emotionelle forstyrrelser, psykiske forstyrrelser, der overvejende viser sig ved alvorlige og længerevarende lidelser på det følelsesmæssige (emotionelle) område. Denne betegnelse har, især i barnealderen, erstattet neurosebegrebet, som var knyttet til en bestemt årsagsforklaring om intrapsykiske konflikter.

Hvor mange Tilknytningsmønstre er der?

John Bowlby, psykolog, psykiater og psykoanalytiker forskede i de følelsesmæssige bånd mellem barn og forældre og dette bånds betydning i voksenlivet. Senere har den amerikanske udviklingspsykolog Mary Ainsworth inddelt tilknytningen i de fire tilknytningsstile/tilknytningsmønstre.

Hvilke Tilknytningsmønstre findes der?

Senere har den amerikanske udviklingspsykolog Mary Ainsworth inddelt tilknytning i de fire kasser: tryg tilknytning, afvisende/undvigende, ængstelig/ ambivalent og desorganiseret.

Hvilke konsekvenser kan omsorgssvigt have?

Omsorgssvigt kan påvirke børns udvikling af følelsesmæssige kompetencer, og denne gruppe af børn kan have problemer med at opdage, forstå og regulere deres følelser. Der er også en sammenhæng mellem omsorgssvigt i barndommen og udviklingen af en række psykiske lidelser og psykiske problemer.