:

Hvornår er man berettiget til transport?

Table of Contents:

 1. Hvornår er man berettiget til transport?
 2. Kan alle bestille flextaxa?
 3. Hvordan får man flextaxa?
 4. Hvem kan få patienttransport?
 5. Hvordan fungerer teletaxa?
 6. Hvordan bliver man tilmeldt flextrafik?
 7. Hvem har ret til flextrafik?
 8. Hvornår er man berettiget til at bruge flextrafik?
 9. Hvem kan køre gratis med flextrafik?
 10. Hvem har ret til patientbefordring?
 11. Hvad er et chaufføruddannelsesbevis?
 12. Hvem køre sygetransport?

Hvornår er man berettiget til transport?

Du har ret til nødvendig transport, hvis din tilstand gør det nødvendigt, at du bliver kørt i ambulance eller særligt indrettet sygebil til og fra akut skadebehandling hos din læge eller en speciallæge. Ellers er hovedreglen, at du selv skal betale for transport til og fra din læge og speciallæge.

Kan alle bestille flextaxa?

Flextur kan benyttes af alle borgere helt på linje med bus, tog og metro i og mellem kommuner med flextur, og skal bestille seneste to timer før ønsket afhentningstidspunkt.

Hvordan får man flextaxa?

Hvordan bestiller jeg? Flextur kan du bestille på Midttrafiks selvbetjening, i appen eller per telefon. Telefonnummeret til bestilling er 87 40 83 00.

Hvem kan få patienttransport?

Du kan få transport eller udgifterne til transport betalt, hvis:
 • din tilstand kræver transport med ambulance eller sygekøretøj, eller.
 • du bor mere end 50 km. ...
 • du er pensionist, eller.
 • du ikke er i stand til at tage med offentlige transportmidler, og.
 • du er indlagt på sygehuset, men skal hjem midlertidigt, eller.

Hvordan fungerer teletaxa?

Hvordan fungerer telekørsel? Telekørsel er kollektiv trafik, men køres af taxier, hvis der er bestilt ture i forvejen. De ture, der er bestilt, bliver koordineret med andre ture. Det betyder, at bilen kan køre omveje og tage andre passagerer med og sætte andre af i løbet af turen.

Hvordan bliver man tilmeldt flextrafik?

For at komme i gang skal du logge ind med dit NemID. Herefter vil du blive ført igennem oprettelsesprocessen, hvor du skal indtaste kontaktoplysninger som mobilnummer og mailadresse. Desuden bliver du bedt om at tilknytte et betalingskort til din flexturskørsel.

Hvem har ret til flextrafik?

Passagererne er borgere, der ikke kan hospital, læge, speciallæge eller til genoptræning. Eller borgere med handicap, der har brug for at blive kørt. Men der kan også være tale om børn og unge, der skal i skole.

Hvornår er man berettiget til at bruge flextrafik?

Ordningen kan benyttes i de situationer hvor det ikke er muligt at tage bus og tog på hele eller dele af rejsen. Kørslen foregår mellem adresse og stoppested eller stoppested og adresse. Plustur er en del af rejseplanen og vil blive tilbudt i de tilfælde, hvor det er relevant.

Hvem kan køre gratis med flextrafik?

Hvem kangratis transport? I nogle tilfælde kan du få arrangeret transport eller få betalt dine udgifter til transport til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning. Dine muligheder for at få gratis transport afhænger af, om du skal til læge, speciallæge, sygehus eller genoptræning.

Hvem har ret til patientbefordring?

Du har ret til fri befordring med ambulance eller særligt køretøj til og fra sygehuset, hvis din tilstand gør det nødvendigt ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Det er personalet på sygehuset eller din praktiserende læge, der vurderer, om dit helbred giver dig ret til befordring.

Hvad er et chaufføruddannelsesbevis?

Chauffører, der den 9. september 2008 havde kørekort til kategori D (stor bus), og chauffører, der den 9. september 2009 havde kørekort til kategori C (stor lastbil), skal for at udføre erhvervsmæssig kørsel have et chaufføruddannelsesbevis som dokumentation for, at de har deltaget i den foreskrevne efteruddannelse.

Hvem køre sygetransport?

De liggende sygetransporter køres af to sygetransportreddere. Sygetransportredderne er uddannet i at køre med bevægelseshæmmede borgere. Derudover er de uddannet i førstehjælp, brug af hjertestartere og brug af transportudstyr som f.