:

Hvordan arbejder man med inklusion?

Table of Contents:

  1. Hvordan arbejder man med inklusion?
  2. Hvad sker der hvis man bliver ekskluderet?
  3. Hvad er Inklusionsreformen?
  4. Hvad vil anerkendelse sige?
  5. Er anerkendelse vigtigt?
  6. Hvilken teoretiker snakker om inklusion?
  7. Kan man smide en andelshaver ud?

Hvordan arbejder man med inklusion?

Når vi sætter fokus på den kvalitative inklusion, bliver det vigtigt at arbejde med social inklusion, hvor fokus er, at man som menneske udvikler sig bedst i fællesskaber. I arbejdet med social inklusion er succeskriteriet derfor elevernes faglige og sociale trivsel i fællesskabet.

Hvad sker der hvis man bliver ekskluderet?

Det kan være dødirriterende og skabe meget ballade og skældud. Problemer i skolen kan blive forværret af den problemhåndtering, som skolen sætter i gang. I stedet for at skabe konflikt og ekskludere kan skolen etablere et gavnligt samarbejde med familien og derved udvikle en inkluderende problemhåndtering.

Hvad er Inklusionsreformen?

Hvad er inklusion? For nogle år tilbage kom urolige elever på specialskole. Men i 2012 kom inklusionsreformen, hvor målet var, at børn med særlige behov skulle gå i den almindelige folkeskole, så de kunne blive en del af fællesskabet. Reformen er både før og efter vedtagelsen blevet kritiseret fra flere sider.

Hvad vil anerkendelse sige?

For der er stor forskel på anerkendelse og værdsættelse. Anerkendelse har primært fokus på præstationer og målopfyldelse. Værdsættelse har fokus på den enkelte medarbejders værdi og adfærd. Vi har vi brug for at vide, at vi er værdsat og betydningsfulde som mennesker – ikke på grund af det vi gør, men det vi er.

Er anerkendelse vigtigt?

Hvorfor er anerkendelse vigtigt? Anerkendelse er vigtigt, fordi det bekræfter og støtter barnets selvfølelse, hvilket betyder at det får en stærkere fornemmelse af sig selv – og når barnet bliver mødt på sine egne præmisser får det større mod og overskud til at udvikle sig og møde sine omgivelser med samme omsorg.

Hvilken teoretiker snakker om inklusion?

Nogle teoretikere (se fx Luhmann, 2000) vil sige, at begrebsparret inklusion og eksklusion er uadskilleligt. Der er ikke megen idé i at tale om at være "inde", hvis der ikke også er noget "ude". Det er også vigtigt at skelne mellem kvantitativ inklusion og kvalitativ inklusion.

Kan man smide en andelshaver ud?

Når en andelsboligforening foretager eksklusion af en andelshaver, vil andelshaveren typisk modtage et brev herom fra bestyrelsen, administrator eller foreningens advokat. Af brevet vil fremgå, at der er sket eksklusion, og der vil blive stillet krav om, at andelshaveren flytter inden en nærmere fastsat (kort) frist.