:

Kan man fritstille sig selv?

Table of Contents:

 1. Kan man fritstille sig selv?
 2. Kan man opsige uden advarsel?
 3. Hvornår fritstiller man?
 4. Hvornår skal man melde sig ledig fritstillet?
 5. Kan man forlange at blive fritstillet?
 6. Hvad må man i opsigelsesperioden?
 7. Hvad sker der hvis jeg ikke overholder mit opsigelsesvarsel?
 8. Hvad skal der til for at blive fritstillet?
 9. Hvor mange måneders opsigelse har jeg?
 10. Er man ledig i opsigelsesperioden?
 11. Hvad må man som fritstillet?

Kan man fritstille sig selv?

Der findes forskellige måder at blive fritstillet på ved en opsigelse. Når du er fritstillet, betyder det, at du ikke skal stå til rådighed for arbejdspladsen, men du vil alligevel modtage din løn.

Kan man opsige uden advarsel?

Hvorvidt du kan opsiges af din arbejdsgiver uden skriftlig advarsel afhænger af, om du er dækket af overenskomst eller funktionærloven. Dette er langt de fleste lønmodtagere i dag, og er det gældende for dig, har du som udgangspunkt ret til en skriftlig varsel inden opsigelse.

Hvornår fritstiller man?

Hvis du er blevet afskediget, kan din arbejdsgiver vælge at fritstille dig. Hvis du bliver fritstillet, er du fortsat ansat og får løn, men skal ikke arbejde i opsigelsesperioden.

Hvornår skal man melde sig ledig fritstillet?

Husk at melde dig ledig Du har pligt til at søge nyt arbejde, mens du er fritstillet og det anbefales, at du melder dig ledig i jobcentret i fritstillingsperioden, også selv om du ikke kan modtage ydelser som f. eks. dagpenge i fritstillingsperioden.

Kan man forlange at blive fritstillet?

Det kan være svært at møde på arbejde i en opsigelsesperiode, men det er din arbejdsgivers beslutning, om du kan blive fritstillet. Du kan altså ikke forlange at blive fristillet, og du har heller ikke krav på at blive det.

Hvad må man i opsigelsesperioden?

Du skal som udgangspunkt ikke møde på arbejde, men skal stå til rådighed, hvis din arbejdsgiver indkalder dig. Du har ikke pligt til at søge job i opsigelsesperioden og ikke tage job hos konkurrerende virksomheder.

Hvad sker der hvis jeg ikke overholder mit opsigelsesvarsel?

Hvis du ikke overholder dit varsel Overholder du ikke dit varsel, kan din arbejdsgiver ofte kræve en erstatning. Erstatningen svarer normalt til lønnen i det antal dage, du går før tid. Der gælder særlige regler for funktionærer.

Hvad skal der til for at blive fritstillet?

Er du funktionær, starter minimalerstatningsperioden på løbende måned + 3 måneder, når du bliver fritstillet. I denne periode må du tage nyt ikke-konkurrerende arbejde, uden at der sker modregning i lønnen fra dit gamle job.

Hvor mange måneders opsigelse har jeg?

Opsigelsesvarsler. Længden på din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhænger af, hvor længe du har været ansat i virksomheden. Har du fx været ansat i et år, har du ifølge funktionærloven tre måneders opsigelsesvarsel, mens din arbejdsgiver skal varsle helt op til seks måneder, hvis du har været ansat i mere end ni år.

Er man ledig i opsigelsesperioden?

Man kan alene påbegynde nyt job i ens opsigelsesperiode, hvis man er fritstillet eller suspenderet. Hvis man er suspenderet, skal man fortsat stå til rådighed for ens arbejdsgiver.

Hvad må man som fritstillet?

At blive fritstillet betyder at: Du ikke skal møde på arbejde i fristillingsperioden. Du får din løn og beholder som udgangspunkt dine goder eller værdien som for eksempel telefon og firmabil. Du holder mest muligt ferie i fritstillingsperioden.