:

Hvad er Substratkoncentrationen?

Table of Contents:

  1. Hvad er Substratkoncentrationen?
  2. Er enzymer mikroorganismer?
  3. Hvad bruges Enzymkinetik til?
  4. Hvilke egenskaber har enzymer?
  5. Hvad indeholder enzymer?
  6. Hvordan dannes enzymer i cellen?
  7. Hvordan finder man Initialhastigheden?
  8. Hvorfor enzymaktiviteten kan måles ved hjælp af spektrofotometri?

Hvad er Substratkoncentrationen?

Sammenhængen mellem substratkoncentration (S) og hastigheden (V), hvormed produktet dannes i en enzymkatalyseret reaktion, som følger Michaelis-Menten-kinetik. Hastigheden af omdannelsen af substrat til produkt ændrer sig under reaktionens forløb. Vmax er den maksimale hastighed.

Er enzymer mikroorganismer?

Industrielle enzymer fremstilles af plantemateriale, dyrisk materiale eller mikroorganismer. Nu om dage fremstilles over 90 % af alle industrielle enzymer af mikroorganismer (især bakterier og skimmelsvampe) ved såkaldte fermenterings- eller gæringsprocesser, oftest ved anvendelse af gensplejsede mikroorganismer.

Hvad bruges Enzymkinetik til?

Studiet af et enzyms kinetik afslører den katalytiske mekanisme for det pågældende enzym, dets rolle i stofskiftet, hvordan dets aktivitet er kontrolleret og hvordan et medikament eller en gift muligt kan inhibere enzymet. Enzymer er normalt proteinmolekyler, der manipulerer med andre molekyler – enzymernes substrater.

Hvilke egenskaber har enzymer?

Enzymer virker ved at opbygge, for eksempel muskler, eller nedbryde, det kan være mad man har spist. Opbygningen sker ved at enzymet sætter to molekyler sammen. Dette sker blandt andet når kroppen skal lave protein til opbygning af muskler. Nedbrydning sker ved at enzymet 'klipper' større molekyler til mindre dele.

Hvad indeholder enzymer?

Næsten alle enzymer er proteiner. I enzymatiske reaktioner kaldes molekyler i begyndelsen af processen substrater, og enzymet omdanner substraterne til forskellige molekyler kaldet produkter. Næsten alle processer i en celle behøver enzymer for at kunne gå hurtigt.

Hvordan dannes enzymer i cellen?

Enzymer er med til både at opbygge og nedbryde stoffer/molekyler. Enzymer er proteiner, der dannes af den levende celle. Den lange kæde af aminosyrer danner en karakteristisk tredimensionel form. Et lille område af enzymet udgør det, der kaldes for det aktive center.

Hvordan finder man Initialhastigheden?

Ved at bestemme tangenthældningen (dA/dt)/εF = - (d[S]/dt)t=0 til tiden nul, (f. eks. 0-20s) kan man (via kalibreringskurven) beregne initialhastigheden.

Hvorfor enzymaktiviteten kan måles ved hjælp af spektrofotometri?

Ved analyse af enzymaktivitet anvender man lys til at måle farveændringer som resultater af enzymaktivitet. For at måle enzymets aktivitet måles der ændringer i absorbansværdi (farveændring) med et spektrofotometer ved bølgelængde 425 nm over for en blank prøve uden enzym.