:

Hvad er god havejord?

Table of Contents:

 1. Hvad er god havejord?
 2. Hvordan harver man?
 3. Hvordan dyrker man korn?
 4. Hvad er næringsrig jord?
 5. Hvilken type jord er bedst til landbrug?
 6. Hvad gør man ved sur jord?
 7. Hvad er forskellen på muld og jord?
 8. Hvad kan man gøre for at udbedre traktose?
 9. Hvilken jord er bedst at dyrke på?
 10. Hvilke jordtyper er bedst til at holde på vand og næringsstoffer og hvorfor?
 11. Hvorfor harver man jorden?
 12. Hvornår harver man en mark?
 13. Hvornår er jorden tjenlig?
 14. Hvad er pløjefri dyrkning?
 15. Hvorfor stubharver man?

Hvad er god havejord?

I en køkkenhave er den bedste jord en let velmuldet, porøs og humusrig jord. En optimal jord indeholder omkring 10 procent ler, 5 procent silt, 80 procent sand (heraf 20 procent finsand) og 5 procent humus. Humus er det organiske materiale, der dannes ved nedbrydning af fx blade og grene.

Hvordan harver man?

Ved harvning af stubjord efter høsten anvendes harver med kraftige, fremadrettede tænder, der opblander planteresterne i jorden. Ved tromling knuses større jordknolde, og jorden sammentrykkes omkring sæden, så tilførslen af jordvand fremmes.

Hvordan dyrker man korn?

Korn sås traditionelt efter en pløjning af jorden, men pløjefri dyrkning med eller uden jordbehandling før såning vinder stigende udbredelse. Såning: Kornet sås i 3-4 cm dybde. Dybere såning hæmmer buskning og i nogen grad fremspiring, især vinterrug der har relativt små kerner, skal ikke sås for dybt.

Hvad er næringsrig jord?

En næringsrig jord er fuld af organisk liv, den er let og porøs samt mørkebrun af omsat plantemateriale. Derudover skal den være tilpas sandet, så der er et godt luftskifte, og leret nok, så der holdes på vand og næringsstoffer.

Hvilken type jord er bedst til landbrug?

Jordtypen har stor betydning for hvilke afgrøder, der er gode at dyrke det pågældende sted. For eksempel kan kartoflen godt lide jord med meget sand, mens hvede trives bedst i mere lerholdige jorde, der holder godt på vandet.

Hvad gør man ved sur jord?

Hvis din jord ikke er sur nok, kan du gøre følgende:
 1. Plant rododendron i ren spagnum. Køb altid grov spagnum, det holder længere og giver et større iltindhold. Plantecentre har normalt spagnum med forskellig grovhed.
 2. Bland ca. 10 procent grannåle i jorden.
12. okt. 2018

Hvad er forskellen på muld og jord?

Om en jord udvikles til morjord eller muldjord bestemmes i første række af det geologiske materiale. Men vegetationen på stedet kan også være udslagsgivende, da den kemiske sammensætning af de døde plantedele, som er ophav til jordens organiske stof, enten kan fremme den ene eller den anden jordbundstype.

Hvad kan man gøre for at udbedre traktose?

Hvis du har problemer med traktose, altså at jorden er for hård til, at vandet kan sive ned, er grubning af græsplænen den bedste løsning. Grubning sker ved, at det øverste jordlag på ca. 20-30 cm løsnes. I svære tilfælde kan det være nødvendigt at gå helt ned i 70-80 cm dybde for at løsne jorden.

Hvilken jord er bedst at dyrke på?

Generelt er en porøs og næringsrig jord blandet med organisk materiale det bedste udgangspunkt for dine planter.

Hvilke jordtyper er bedst til at holde på vand og næringsstoffer og hvorfor?

Krummestruktur er absolut den bedste jord i haven, den er velegnet til at plante og så i, og hverken for fast eller for løs. Luft og vand kan uhindret passere, og uden ilt og luftfornyelse kan rødderne ikke optage den næring og det vand, som planterne har behov for.

Hvorfor harver man jorden?

En harve er et redskab, som kan udjævne jorden, efter at den er blevet vendt med en plov.

Hvornår harver man en mark?

Jo tidligere der kan harves, jo større effekt, hvis ukrudtet ellers er begyndt at spire. Harve-intensiteten bestemmes af kornets udvikling, således at man harver mest forsigtigt, når kornet har 1-2 blade og er mest følsom for tildækning med jord.

Hvornår er jorden tjenlig?

Jorden er tjenlig når jordens vandindhold er mellem krympegrænsen og nedre plasticitetsgrænse. Mange strukturskader kan forebygges i planlægningsfasen, se herom i Forebyggelse. Brug af køreplader og lette maskiner minimerer desuden skaderne. Første gang jorden flyttes mister den 20% af sin struktur.

Hvad er pløjefri dyrkning?

Pløjefri dyrkning omfatter en række forskellige dyrkningssystemer, herunder også dyrkning, hvor jorden bearbejdes lige så intensivt som ved pløjning, dog med den forskel, at jordlagene opblandes og ikke vendes, som det sker ved pløjning.

Hvorfor stubharver man?

En stubharvning efter høst er standardbehandling på mange bedrifter. Både for at bekæmpe ukrudt og for at fremme omsætningen af halm og planterester får stubmarkerne en omgang med harven. ... Hvis man vil foretage nedvisning af spildkorn og ukrudt, må den sprøjtning først foretages fra 1. oktober.