:

Hvad kaldes den enhed som registrer dronens rotation?

Table of Contents:

 1. Hvad kaldes den enhed som registrer dronens rotation?
 2. Er det lovligt at flyve med droner?
 3. Hvor højt må du flyve inden for rammerne af VLOS?
 4. Hvad er bøden for at flyve med drone?
 5. Hvad er korrekt om C0 klasse droner?
 6. Hvad kræver det at flyve med drone?
 7. Hvad betyder VLOS?
 8. Hvad er en Dronezone?
 9. Hvor kan man flyve drone i København?

Hvad kaldes den enhed som registrer dronens rotation?

IMU'en, Inertial Measurement Unit, er en delkomponent i dronens fly-controller, som leverer data om bevægelse og retning. IMU'en består typisk af 2-3 systemer, et accelerometer, et gyroskop og et magnetometer som alle kort vil blive gennemgået herunder.

Er det lovligt at flyve med droner?

Inden du kan flyve med din drone skal du tage dronetegnet (dronetegnet er ikke det samme som dronebeviset). Følg trinene og sikre dig en lovlig og sikker flyvning. Tag teoriprøven til dronetegnet (kræver NemID) og få adgang til at flyve med droner over 250 gram uden for bymæssigt område.

Hvor højt må du flyve inden for rammerne af VLOS?

3.1 De nye regler i korte træk Hvis du flyver inden for synsvidde med en drone på under 25 kilo, maksimalt 120 meter over jorden og ikke over mennesker, falder denne form for droneflyvning ind under den åbne kategori af droneflyvninger.

Hvad er bøden for at flyve med drone?

Almindelige borgere kan få bøder på 2.000-5.000 kr., hvis de overtræder reglerne, og virksomheder kan få bøder på op til 10.000 kroner. Det fremgår af Jyllands-Postens artikel ”Første dom om udspionering med drone” (se kilder).

Hvad er korrekt om C0 klasse droner?

En drone i kategori C0 skal opfylde følgende krav: Har en maksimal startmasse på mindre end 250 g inklusive nyttelast. Har en maksimal hastighed ved flyvning på 19 m / s. Kunne nå en maksimal højde over startpunktet på 120 m.

Hvad kræver det at flyve med drone?

Hvor må du flyve:
 • Du må IKKE overflyve personer og skal holde 30 meters sikkerhedsafstand. ...
 • Dronen må IKKE komme uden for din synsvidde.
 • Du må maksimalt flyve 120 meter over terræn.
 • Du skal minimum være 150 meter fra bebyggelse, rekreative områder og lignende.
5. mar. 2021

Hvad betyder VLOS?

Et begreb, som du støder på, når du flyver med droner, er flyvning inden for synsvidde (Visual Line Of Sight - VLOS). Ud over at kunne se din drone, mens du flyver, betyder VLOS, at dronen altid holdes inden for din synsvidde, og du skal kunne se dronen hele tiden, når den flyver.

Hvad er en Dronezone?

Droneluftrum, restriktionsområder og geografiske zoner Restriktionsområderne betegnes ”geografiske dronezoner” og er områder, hvori droneflyvning helt er forbudt, eller hvor droneflyvning kun må finde anvendelse, hvis en række vilkår er opfyldte, herunder tilladelse fra den kompetente myndighed.

Hvor kan man flyve drone i København?

Det gælder for eksempel ved militære flyvestationer, offentlig godkendt flyvepladser og godkendte helikopter flyvepladser. Ønsker man at flyve med drone i byområder, hvor det normalt er forbudt, så skal man søge om tilladelse ved den politikreds, som området ligger i.