:

Hvorfor etiske overvejelser?

Table of Contents:

  1. Hvorfor etiske overvejelser?
  2. Hvad er etiske og faglige dilemmaer?
  3. Hvorfor er det vigtigt at overveje og sikre at man overholder de forsknings etiske love og regler?
  4. Hvad er ikke skade princippet?
  5. Hvad er etisk Råd og hvilke opgaver varetager de?
  6. Hvad er de etiske principper?
  7. Hvad er dydsetik?
  8. Hvad er et dilemmaspil?

Hvorfor etiske overvejelser?

Etik handler om, hvad det gode liv er, og betydningen af at tage hensyn til andre og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. Man kan som oftest blive klogere på etik ved at prøve at gøre sig klart, hvilke værdier og hensyn man vil lægge vægt på i en bestemt sammenhæng.

Hvad er etiske og faglige dilemmaer?

Baggrundstekst: Eksempler på etiske dilemmaer Et etisk dilemma opstår, hvis der findes stærke argumenter både for og imod at gøre en bestemt ting. Når man skal vurdere de nye teknikker, står man ofte midt i et etisk dilemma. Netop derfor er det svært at tage stilling.

Hvorfor er det vigtigt at overveje og sikre at man overholder de forsknings etiske love og regler?

Der er nogle generelle etiske overvejelser at gøre sig i alle typer af forskning. Ved eksperimenter er der dog nogle helt særlige overvejelser, man bør gøre sig, da disse ofte involverer konkrete forsøg med mennesker - herunder især når deltagerne udsættes for fysiologiske tests og subliminale stimuli.

Hvad er ikke skade princippet?

Princippet om ikke at gøre skade indebærer, at forskningen ikke må forvolde skadelige påvirkninger på de personer, der deltager. Det kræver, at forskeren søger at forudse eventuelle negative konsekvenser og hvorledes disse eventuelt kan modvirkes.

Hvad er etisk Råd og hvilke opgaver varetager de?

I Det Etiske Råd rådgiver og skaber vi debat om nye bio- og genteknologier, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Vi tager også stilling til etiske spørgsmål, der har at gøre med vores sundhedsvæsen.

Hvad er de etiske principper?

De etiske principper er fælles retningslinjer for etisk korrekte handlinger inden for psykologfaget. De gælder psykologer, der er medlemmer af en af de nordiske psykologforeninger. Psykologer skal ligesom alle andre mennesker bestræbe sig på at handle etisk korrekt.

Hvad er dydsetik?

Dydsetik er en bred betegnelse for en række etiske teorier, som understreger karakterens og dydens rolle for at gøre det etisk rigtige. En dyd er en prisværdig karakteregenskab, mens en last betegner dydens modsætning.

Hvad er et dilemmaspil?

Dilemmaet udfoldes gennem en række scenarier eller del-dilemmaer, man som spiller skal forholde sig til undervejs. Dilemmaerne kan spilles af alle. Vil du bygge et spil, så skal du starte med at oprette dig som bruger inde på siden. Det er op til dig, hvad det skal handle om!