:

Hvordan skriver man en Eop?

Table of Contents:

 1. Hvordan skriver man en Eop?
 2. Hvad er en teknisk eux?
 3. Hvad er en Eop?
 4. Hvad er eux 1 del?
 5. Hvad er forskellen på teknisk og merkantil eux?
 6. Hvad er Erhvervsområdeprojekt?
 7. Hvor lang skal en Eop være?
 8. Hvor lang skal Eop være?
 9. Hvad er forskellen på en EUD og en eux?
 10. Hvad åbner en EUX op for?
 11. Hvor mange år er en EUX?
 12. Hvad er bedst eux eller EUD?
 13. Hvad er forskellen på en eux og EUD?
 14. Hvad er EO1?
 15. Hvor meget tæller Eop?

Hvordan skriver man en Eop?

Hvilke afsnit skal med i dit EOP?
 1. Resuméet giver et overblik over spørgsmål, undersøgelser og konklusioner.
 2. Indledningen introducerer og forklarer, hvad du vil undersøge.
 3. Metodeafsnittet forklarer, hvordan du vil gennemføre din undersøgelse.
 4. Redegørelsen fremlægger viden om de spørgsmål, du arbejder med.

Hvad er en teknisk eux?

I tekniske eux-forløb er den studiekompetencegivende undervisning placeret i grundforløbet og i hovedforløbet. Eux-forløbene udformes, så fagene på gymnasialt niveau er fagligt relevante for den enkelte erhvervsuddannelse samtidig med, at en del af de gymnasiale fag er de samme på alle uddannelser.

Hvad er en Eop?

EOP er en forkortelse for erhvervsområdeprojekt, der er et afsluttende projekt, som alle elever på studieåret skal skrive. Her skal de i to fag både skrive en skriftlig rapport og til mundtlig eksamen. Opgaven er individuel, og eleverne bestemmer selv, hvilken virksomhed de vil tage udgangspunkt i.

Hvad er eux 1 del?

Erhvervsuddannelsen er omdrejningspunkt for eux-forløbet Det gælder også reglerne om grundforløbets to dele. Det betyder, at du har adgang til grundforløbets 1. del, hvis du begynder senest i august måned i det andet år efter du har afsluttet undervisningen i henholdsvis 9. eller 10.

Hvad er forskellen på teknisk og merkantil eux?

Tekniske eux-forløb er bygget op på samme måde som den tilsvarende erhvervsuddannelse: Du begynder uddannelsen i et grundforløb og fortsætter i et hovedforløb. Du har fag på gymnasialt niveau både på grund- og hovedforløb. Denne struktur gælder for alle erhvervsuddannelser med eux, undtagen de merkantile uddannelser.

Hvad er Erhvervsområdeprojekt?

Erhvervsområdeprojektet (EOP) er det afsluttende forløb. I dette erhvervsområde skal du arbejde med autentiske og praktiske emner. Det betyder, at du skal bruge din viden fra forskellige fag til at komme med bud på løsning af nogle helt konkrete problemstillinger, som findes i en virksomhed.

Hvor lang skal en Eop være?

EOP-rapporten skal være fyldestgørende i forhold til opgaveformuleringen - og have et omfang på 28.000 - 40.000 anslag inklusiv mellemrum og fodnoter. (fra og med indledning til og med konklusion).

Hvor lang skal Eop være?

Det er enkelt at besvare, hvor langt et SRP skal være, da læreplanen har et klart svar på det: 15-20 sider á 2.400 enheder pr. side (inklusiv anslag og mellemrum).

Hvad er forskellen på en EUD og en eux?

Den største forskel på en EUD- og en EUX-uddannelse er, at du på EUX-uddannelsen har fag på gymnasieniveau, så du kan søge direkte ind på uddannelsen til fx ingeniør eller maskinmester. Det betyder også, at en EUX-uddannelse varer op til ½ år mere end en EUD-uddannelse.

Hvad åbner en EUX op for?

Med eux tager du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. Du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen og bliver faglært og student samtidig. Når du er færdig, er du erhvervsfaglig student og kan enten få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.

Hvor mange år er en EUX?

EUX tager mellem 4,5 og 6 år. Varigheden afhænger af din uddannelse, og om du starter på GF1 eller på GF2, hvilket afhænger af, hvornår du har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Hvad er bedst eux eller EUD?

Hvad er forskellen: EUX Det er en kombination af en praktisk uddannelse og en gymnasial uddannelse, der grundet flere almene fag varer længere end en EUD. EUX består af både gymnasiale fag, virksomhedspraktik og den fulde skoleundervisning, der svarer til den valgte erhvervsuddannelse.

Hvad er forskellen på en eux og EUD?

Den største forskel på en EUD- og en EUX-uddannelse er, at du på EUX-uddannelsen har fag på gymnasieniveau, så du kan søge direkte ind på uddannelsen til fx ingeniør eller maskinmester. Det betyder også, at en EUX-uddannelse varer op til ½ år mere end en EUD-uddannelse.

Hvad er EO1?

Erhvervsområde 1 (EO1) er det første erhvervsområdeforløb, du skal arbejde med. I erhvervsområdet skal du arbejde med autentiske og praktiske emner. Det betyder, at du skal bruge din viden fra forskellige fag til at komme med bud på løsning af nogle helt konkrete problemstillinger, som findes i en virksomhed.

Hvor meget tæller Eop?

SRP regnes for et A-niveau fag, og karakteren tæller derfor med vægten 2.