:

Hvordan forurener fabrikker?

Table of Contents:

 1. Hvordan forurener fabrikker?
 2. Hvad er sodpartikler?
 3. Hvilke stoffer forurener mest i verden?
 4. Hvad kan forurene grundvandet?
 5. Hvilke partikler er der i luften?
 6. Hvad er partikler i luften?
 7. Hvordan dannes luftforurening?
 8. Hvad er forurening i luften?

Hvordan forurener fabrikker?

Forurenet spildevand og støv fra fabrikkerne havner typisk i naturen omkring fabrikken. Siver de giftige stoffer ud på markerne, så bliver de optaget i afgrøderne. Disse afgrøder lander i sidste ende i vores køleskabe, og på den måde havner giftstofferne og tungmetallerne i vores kroppe.

Hvad er sodpartikler?

Sod, også kaldet lampesod, er et afsat mørkt pulver af uforbrændt brændselrester og består normalt af amorft carbon. Sod er hovedbestanddelen i røg fra forbrændingen af carbon-rige fossilt brændsel når oxygenmængden er for lav. Sod er normalt "klæbrigt", og akkumuleres i skorstene, biludstødninger.

Hvilke stoffer forurener mest i verden?

Hvilke stoffer forurener?
 • Partikler. ...
 • Svovl. ...
 • Kvælstof. ...
 • Kulilte. ...
 • Flygtige kulbrinter (Volatile Organic Compounds, VOC) ...
 • Ozon. ...
 • Dioxin. ...
 • Tjærestoffer.

Hvad kan forurene grundvandet?

Det kan fx være gødning (nitrat) og sprøjtegifte (pesticider), som spredes ud på store arealer. Gødning bruges til at fremme plantevækst, og sprøjtegifte bruges til at bekæmpe ukrudt og skadedyr. Begge dele kan forurene grundvandet, hvis de ikke bliver 100 % nedbrudt i jorden.

Hvilke partikler er der i luften?

Hvilke stoffer forurener?
 • Partikler. ...
 • Svovl. ...
 • Kvælstof. ...
 • Kulilte. ...
 • Flygtige kulbrinter (Volatile Organic Compounds, VOC) ...
 • Ozon. ...
 • Dioxin. ...
 • Tjærestoffer.

Hvad er partikler i luften?

Partikler er bittesmå stoffer i luften. De inddeles efter størrelse i grove, fine og ultrafine partikler. De mindste partikler anses for at være de mest skadelige. De ophober sig i lungerne (fine partikler) eller de kan trænge helt ud i blodet (ultrafine partikler).

Hvordan dannes luftforurening?

Årsager til luftforurening Luftforurening starter med en aktivitet, for eksempel forbrænding i et kraftværk eller i en bilmotor. Samtidig med at forbrændingen producerer energi, kommer der også et udslip af kemiske stoffer og gasser. De spredes og nogle omdannes til nye stoffer i atmosfæren.

Hvad er forurening i luften?

Forureningen kommer fra afbrænding af kul, olie, gas og træ. Desuden kommer der en del forurening fra produktionsprocesser, for eksempel plastik, og fra naturlige kilder som vulkanudbrud og marker.