:

Hvordan bruger man trigonometri?

Table of Contents:

 1. Hvordan bruger man trigonometri?
 2. Hvad er forskellen på geometri og trigonometri?
 3. Hvad betyder Tan i matematik?
 4. Hvordan finder man Kateterne?
 5. Hvordan finder man den ene katete?
 6. Hvad betyder Tanges?

Hvordan bruger man trigonometri?

Man kan bruge Cosinus, Sinus og Tangens på en særlig måde i forhold til en retvinklet trekant. Dette er fordi man kan indtegne den retvinklede trekant i enhedscirklen, på en måde så man skaber en mindre, ensvinklet trekant, hvor en af katederne har sidelængden 1.

Hvad er forskellen på geometri og trigonometri?

En vigtig del af geometrien er trigonometri, der er læren om måling af trekanter. Et andet stort navn her er også Pythagoras. Den euklidiske geometri bygger på et antal postulater (kaldet aksiomer) som ikke kan bevises; for eksempel begrebet "et punkt" og at der gennem to punkter kan trækkes én og kun en ret linje.

Hvad betyder Tan i matematik?

Tangens er en trigonometrisk funktion ligesom cosinus og sinus. Det er ligeledes en funktion, hvor man kommer en vinkel ind, men i modsætning til cosinus og sinus, hvor man kun kunne få et tal ud mellem -1 og 1, så kan man få alle reelle tal ud med tangens.

Hvordan finder man Kateterne?

I retvinklede trekanter gælder Pythagoras' læresætning:
 1. (1. katete)2+(2. katete)2=(hypotenusen)2.
 2. a2+b2=c2.
 3. b2+c2=a2.
 4. c⋅c=c2.
 5. a2+b2=c2.

Hvordan finder man den ene katete?

En af de mest grundlæggende er Pythagoras' sætning:
 1. Her er a og b de to kateter, og c er hypotenusen. ...
 2. Denne sætning siger at for en vinkel v i en retvinklet trekant, er cosinus af v lig med den hosliggende katete divideret med hypotenusen. ...
 3. Altså sinus af v er lig den modstående katete divideret med hypotenusen.

Hvad betyder Tanges?

Tangens er en trigonometrisk funktion inden for matematikken. Tangens til en vinkel er lig sinus til den pågældende vinkel divideret med cosinus til samme vinkel. Funktionen indførtes af den danske matematiker Thomas Fincke i hans Geometria rotundi (1583).