:

Er dansk landbrug en god forretning?

Table of Contents:

 1. Er dansk landbrug en god forretning?
 2. Hvordan påvirker sprøjtegift liv?
 3. Hvor mange penge skylder landbruget?
 4. Hvor stor en del af BNP udgør landbruget?
 5. Hvor stor er landbrugsstøtten i Danmark?
 6. Hvordan påvirker pesticider levende organismer?
 7. Hvad gør sprøjtegifte ved kroppen?
 8. Hvad er landbrugets samlede gæld?
 9. Er landbrugets gæld et problem?
 10. Hvor mange Fuldtidslandbrug er der i Danmark?
 11. Hvor meget fylder landbruget i BNP?
 12. Hvor meget får danske landmænd i EU støtte?

Er dansk landbrug en god forretning?

Landbruget er dermed en meget betydende sektor i dansk økonomi, der uanset konjunkturerne i verden sørger for store eksportindtægter og beskæftigelse til mange mennesker, især i områder af landet hvor det ellers kan være vanskeligt at finde job. Eksportindtægter på 162 mia. kr.

Hvordan påvirker sprøjtegift liv?

Sprøjtegift er designet til at slå levende organismer ihjel, fx insekter og svampe. Det betyder, at de oftest også virker giftige på andre organismer. Altså kan nogle sprøjtegifte virke skadelige på menneskers sundhed.

Hvor mange penge skylder landbruget?

Landmændenes gæld er blevet mindre og omkostningerne til finansiering er faldet, viser en analyse fra Seges. På fem år er de danske heltidslandmænds samlede gæld faldet med 30 milliarder kroner til 235 milliarder kroner. Det svarer til 26,8 millioner kroner pr. bedrift i gennemsnit.

Hvor stor en del af BNP udgør landbruget?

Hvis man ser på landbrugets andel af bruttonationalproduktet, er landbrugets andel nede på 2-3%, mens det lå på cirka 20% i årtierne frem mod 1950. Ser man på eksporten, er andelen noget højere – med 13% af vareeksporten og 8% af den samlede eksport.

Hvor stor er landbrugsstøtten i Danmark?

Med et årligt bidrag på lidt over 7 mia. kr. indtager Danmark en 14. plads over de lande i EU, der modtager mest landbrugsstøtte fra EU.

Hvordan påvirker pesticider levende organismer?

Pesticider kan skade andre organismer, fordi de er designet til at slå skadevolderne ihjel. Når man sprøjter med pesticider rammer en relativ stor del af dem ved siden af de skadevoldere, man ønsker at bekæmpe.

Hvad gør sprøjtegifte ved kroppen?

Kemikere har fundet ud af at det aktive stof i mange sprøjtemidler, methyliodid, ikke er nær så harmløst, som man hidtil har antaget. Stoffet kan producere en gift, som bl. a. skader centralnervesystemet og hjernen.

Hvad er landbrugets samlede gæld?

Jordbrugets renter og gæld 20 mia. kr. fra 20 målt ved udgangen af året. Hermed er jordbrugets gæld både i form af realkredit med 239 mia.

Er landbrugets gæld et problem?

Landbrugets gæld er primært et problem for landbruget og vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på samfundsøkonomien. I tilfælde hvor landbrugets gæld bliver en udfordring for den finansielle stabilitet, vurderes, at både årsag og løsning mere er relateret til kapital- markedsregulering end til landbruget.

Hvor mange Fuldtidslandbrug er der i Danmark?

Helt nøjagtigt blev der 768 færre fuldtidslandbrug herhjemme, viser tal fra Danmarks Statistik. Antallet af bedrifter gik fra 95 styks i 2019. Kigger man alene på antallet af konventionelle fuldtidslandbrug faldt antallet fra 89.

Hvor meget fylder landbruget i BNP?

For 100 år siden udgjorde landbruget 20 procent af bruttonationalproduktet. Siden er mange andre industrier og landets økonomi som helhed vokset, og landbruget bidrager i dag med 2 omkring procent af BNP.

Hvor meget får danske landmænd i EU støtte?

Hvor meget udbetales der i landbrugsstøtte?
Landbrugsstøtte (markeds-relaterede udgifter og direkte støtte) fordelt på medlemslandene i 2016
MedlemslandStøtte, mio. euroAndel (procent)
Danmark872,72,1
Tyskland5.121,212,2
Estland122,60,3