:

Hvordan bekæmper den økologiske landmand skadedyr?

Table of Contents:

  1. Hvordan bekæmper den økologiske landmand skadedyr?
  2. Hvilken jordtype er bedst til landbrug?
  3. Hvad er forskellen på økologisk og ikke økologisk?
  4. Hvordan undgår man alvorlige skadedyrsangreb?
  5. Er økologi bedre for miljøet?
  6. Hvad sprøjter økologer med?
  7. Hvordan undgår man pesticider?

Hvordan bekæmper den økologiske landmand skadedyr?

Økologiske landmænd må ikke bruge kunstige sprøjtemidler på deres marker. Et kunstigt sprøjtemiddel er en kemisk væske. Den kan bekæmpe ukrudt, skadedyr og sygdomme, så afgrøderne på marken ikke bliver ødelagt. Der findes også sprøjtemidler, som er lavet af naturlige ting – for eksempel kaffe, salt eller fiske- olie.

Hvilken jordtype er bedst til landbrug?

Jordtypen har stor betydning for hvilke afgrøder, der er gode at dyrke det pågældende sted. For eksempel kan kartoflen godt lide jord med meget sand, mens hvede trives bedst i mere lerholdige jorde, der holder godt på vandet.

Hvad er forskellen på økologisk og ikke økologisk?

Forskellen mellem økologisk og konventionel produktion Modsat økologerne må konventionelle landmænd bruge kunstgødning som næringsstof til jorden. De må også bruge kemiske sprøjtemidler til at holde ukrudt og sygdomme væk fra markerne.

Hvordan undgår man alvorlige skadedyrsangreb?

Hvordan forebygger du angreb fra skadedyr? En velopvarmet, sund og godt vedligeholdt bygning med en tæt klimaskærm, dvs. tag, ydervægge, døre og vinduer, rigtigt anvendte materialer og korrekte konstruktioner, vil alt andet lige være mindre udsat for skadedyrsangreb.

Er økologi bedre for miljøet?

Trods det højere klimaaftryk, er økologiske fødevarer ikke decideret skadelige for klimaet. Økologisk produktion bidrager med bedre dyrevelfærd, større biodiversitet i marken og et mindre pesticidforbrug, som er godt for miljøet. Det er vigtigste ift. klimaet er, at du som forbruger spiser grønt og undgår madspild.

Hvad sprøjter økologer med?

Økologi = ingen sprøjtemidler. Det er den gængse opfattelse af økologi. Økologisk frugt og grønt kan dog blive sprøjtet, men kun med stoffer, der også kan findes i naturen, i planterne selv eller anvendt i fødevarer.

Hvordan undgår man pesticider?

Hvis du gerne vil nedsætte din udsættelse for pesticider, er økologiske fødevarer det oplagte valg. Økologisk mad er nemlig produceret uden – eller kun med meget få – sprøjtemidler. Fødevarestyrelsens kontroller viser sjældent fund af pesticidrester i økologiske fødevarer.