:

Hvad går landbrugsstøtten til?

Table of Contents:

  1. Hvad går landbrugsstøtten til?
  2. Hvad laver en landmand?
  3. Hvorfor har EU landbrugsstøtte?
  4. Hvorfor har landbrugspolitikken altid spillet en stor rolle i EU?
  5. Hvad får en landmand i løn?
  6. Hvad tjener man som landmand?
  7. Hvem får EU landbrugsstøtte?
  8. Hvad er hektarstøtten i 2020?

Hvad går landbrugsstøtten til?

I 2003 bliver landbrugsstøtten afkoblet fra produktionen. Landbrugerne får nu indkomststøtte ved at sørge for, at landbrugsarealerne lever op til fælles standarder indenfor miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Hvad laver en landmand?

En landmand arbejder med husdyr og jordbrug. På skolen lærer du at passe de forskellige husdyr og at dyrke jorden ved hjælp af de mange landbrugsmaskiner.

Hvorfor har EU landbrugsstøtte?

EU's landbrugsstøtte er siden 2003 blevet betinget af, at landmanden overholder en række krav for dyrevelfærd, miljø, fødevaresikkerhed og sikring af, at landbrugsjorden holdtes i god landbrugs- og miljømæssig stand.

Hvorfor har landbrugspolitikken altid spillet en stor rolle i EU?

EU's landbrugspolitik dækker en bred vifte af områder som fødevarekvalitet, sporbarhed, handel og salgsfremstød for EU's landbrugsprodukter. EU støtter landbrugerne økonomisk og tilskynder til en bæredygtig og miljøvenlig praksis, samtidig med at der investeres i udvikling af landdistrikterne.

Hvad får en landmand i løn?

Løn for jobs, der minder om Landmand
Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug30.096 DKK
Kreaturpasser, Hønseriarbejder mv.24.093 DKK
Landbrugsassistent, Landbrugsmedhjælper23.878 DKK
Andet arbejde med dyreopdræt23.243 DKK
Landarbejder, Staldkarl, Svineavlsassistent21.949 DKK

Hvad tjener man som landmand?

Løn for jobs, der minder om Landmand
Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug30.096 DKK
Kreaturpasser, Hønseriarbejder mv.24.093 DKK
Landbrugsassistent, Landbrugsmedhjælper23.878 DKK
Andet arbejde med dyreopdræt23.243 DKK
Landarbejder, Staldkarl, Svineavlsassistent21.949 DKK

Hvem får EU landbrugsstøtte?

Du får udbetalt landbrugsstøtte uafhængigt af din produktion. En del af støtten er betinget af, at du overholder de tre grønne krav. Du skal opfylde krav til miljø, fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og god landbrugs- og miljømæssig stand som betingelse for at få landbrugsstøtte (krydsoverensstemmelse).

Hvad er hektarstøtten i 2020?

1.280 kr., men beløbet kan være højere, hvis der er kvæg eller mælketillæg.