:

Hvad betyder ræsonnere på dansk?

Table of Contents:

  1. Hvad betyder ræsonnere på dansk?
  2. Hvad betyder det at resonere?
  3. Er retten altid skabt af institutioner?
  4. Hvorfor har vi brug for retsregler?
  5. Hvad er et ræsonnement?
  6. Hvad betyder retsregler?
  7. Hvad er ræsonnement og tankegang?
  8. Hvad er omsorgsfuld?

Hvad betyder ræsonnere på dansk?

Ræsonnere, tænke eller overveje og drage en logisk slutning.

Hvad betyder det at resonere?

Resonere, (af lat. resonare, re- + sonare lyde, give lyd fra sig), genklinge; give medsvingninger.

Er retten altid skabt af institutioner?

Er retten altid skabt af institutioner? Retten er ikke altid skabt af institutioner, da denne også kan være menneskeskabt. Retten kan altså også opstå som følge af borgernes praksis, idet sådanne regler ofte bliver kaldt retssædvaner.

Hvorfor har vi brug for retsregler?

Hvad har man retsreglerne til? Skal et samfund fungere, må dets medlemmer vide, hvad de må, og hvad der sker, hvis de gør noget, de ikke må. Beslutningen herom har noget at gøre med de magtforhold og værdiopfattel- ser, der er gældende i samfundet.

Hvad er et ræsonnement?

Et ræsonnement er ifølge Politikens Fremmedordbog et produkt af det at ræsonnere, mens det at ræsonnere betyder ”at tænke over og drage en logisk slutning af noget”. Et ræsonnement er altså en kognitiv bevægelse fra et grundlag til en konklusion, som er begrundet i et sæt af accepterede logiske regler.

Hvad betyder retsregler?

Retsregel, regel, der indgår i de regelsystemer, der regulerer retsforholdene i et samfund eller internationalt. Retsregler adskiller sig fra moralregler bl. a. derved, at det som hovedregel er offentlige myndigheder, der kan træffe afgørelser og iværksætte sanktioner for overtrædelse af reglerne.

Hvad er ræsonnement og tankegang?

Når elever ræsonnerer i matematik, kan det beskrives som den proces, hvor de undersøger, opstiller hypoteser og argumenterer for matematiske påstande, resultater eller mulige sammenhænge. Produktet af denne proces er ofte et matematisk ræsonnement.

Hvad er omsorgsfuld?

som tager de tilbørlige hensyn; som er fuld af hensyn, vidner om hensyntagen; ogs.: omhyggelig; omsorgsfuld; skaansom.