:

Hvordan finder man ud af om et punkt ligger på en linje?

Table of Contents:

 1. Hvordan finder man ud af om et punkt ligger på en linje?
 2. Hvordan afgør man om et punkt ligger på en graf?
 3. Er punktet på linjen?
 4. Hvilket punkt ligger på grafen for f x )?
 5. Hvordan undersøger man om et punkt ligger på en Banekurve?
 6. Hvordan bestemmer man f '( x0?
 7. Hvad er Banekurven?

Hvordan finder man ud af om et punkt ligger på en linje?

Man kan finde et punktlinjen ved at sætte en bestemt værdi ind på den ene variables plads og så isolere den anden.

Hvordan afgør man om et punkt ligger på en graf?

 1. Hvis alle punkter på en graf ligger på en ret linje, siger vi, at funktionen er lineær. ...
 2. y=x+3.
 3. Hvis vi kommer forskellige tal ind på x's plads, får vi de tilsvarende y-værdier. ...
 4. Generelt kan vi sige, at en lineær funktion er en funktion, der har forskriften.
 5. y=ax+b.
 6. x og y er variable.

Er punktet på linjen?

Hvis et punkt P ligger på linjen, så må vektoren fra P0 til P altså være ortogonal (dvs. vinkelret) med normalvektoren. og det er simpelthen derfor, at ligningen for linjen ser sådan ud.

Hvilket punkt ligger på grafen for f x )?

Grafen for en funktion f består at de punkter (x,y) hvor y er funktionsværdien af x , dvs. y = f (x) .

Hvordan undersøger man om et punkt ligger på en Banekurve?

Punkterne på en parameterkurve Punktet P har derfor koordinaterne (x(t0),y(t0)). Ethvert punkt på parameterkurven har koordinater på formen (x(t),y(t)). til at angive det punkt på en parameterkurve, der hører til t-værdien t0. For eksempel er P-3 det punkt på en parameterkurve, der hører til t = -3.

Hvordan bestemmer man f '( x0?

Så skal vi finde f(x0) ved at sætte x0 ind på x's plads i funktionsudtrykket. Nu mangler vi bare at bestemme f '(x0). Det gør vi ved først at differentiere f og derefter at sætte x0 ind. Nu kan vi sætte x0, f(x0) og f '(x0) ind i formlen for tangentens ligning.

Hvad er Banekurven?

Banekurve, i fysik og astronomi den kurve, en partikel eller et himmellegeme bevæger sig efter under påvirkning af ydre kræfter. Banekurven for et projektil i Jordens tyngdefelt er således en parabelbue (kasteparablen), når der ses bort fra luftmodstanden.